Artikkelin versio 2021.117.0

Volvo-autojen Tietosuojailmoitus

Voimassa alkaen:

Julkaistu:

Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan, miten Volvo Cars (määritelty jäljempänä) käsittelee auton tuottamia tietoja, kun asiakkaat käyttävät Volvo-ajoneuvoa ja siihen liittyviä Volvo Carsin tarjoamia verkkopalveluja.

Tässä asiakirjassa selitetään vain uusimpien Volvon automallien ominaisuuksiin liittyvä henkilötietojen käsittely, mutta et löydä itse ominaisuuksien kuvausta tästä – katso tätä varten kyseisen mallin käyttöopas. Huomaa, että jos tämän ilmoituksen ja käyttöoppaan välillä on ristiriitoja henkilötietojen käsittelyyn liittyen, tällä ilmoituksella on etusija. Lisäksi koska kaikki ominaisuudet selitetään käyttöoppaassa, se sisältää kuvauksen myös tietojen käsittelystä muihin kuin jäljempänä kuvattuihin tarkoituksiin – kyseiset ominaisuudet joko käyttävät paikallista käsittelyä (tiedot eivät poistu autosta) eivätkä siten edusta Volvo Carsin tekemää henkilötietojen käsittelyä tai ne koskevat kolmansien osapuolten erillisinä rekisterinpitäjinä tekemää henkilötietojen käsittelyä (esimerkiksi Google, kun on kyse Android Automotive -infotainment-järjestelmästä).

Lisäksi koska tietojen käsittely riippuu palveluista, joilla auto on varustettu, ja aktivoimistasi palveluista, tämä asiakirja kattaa käsittelyn mahdollisimman laajasti. Sanomattakin on selvää, että jos sinulla on vanhemman mallin auto tai uutta mallia ei ole varustettu tietyllä ominaisuudella, kyseiseen ominaisuuteen liittyvää tietojen käsittelyä ei tapahdu.

Tämä tietosuojailmoitus ei koske seuraavia tapauksia:

 • Erikoisajoneuvot (esim. poliisiautot);
 • Henkilötietojen käsittelyä, jossa tiedot eivät poistu autosta (paikallinen käsittely);
 • Henkilötietojen käsittely, kun olet vuorovaikutuksessa jälleenmyyjämme kanssa (esimerkiksi kun ostat auton);
 • Ohjelmistojen ja kolmansien osapuolten sovellusten/palvelujen käyttösi autossa (esimerkiksi Google Automotive ja auton infotainment-järjestelmän mahdolliset sovellukset);
 • Volvo Cars -yhtiön tarjoamien mobiilisovellusten, kuten Volvo On Call/Volvo Cars -sovelluksen, käyttösi;
 • Auton tietoihin perustuva kolmansien osapuolten lisäarvopalvelujen käyttösi (esimerkiksi ajamiseen perustuva vakuutus);
 • Internet-palvelun tarjoaminen autossasi, minkä toteuttaa mobiiliverkon operaattori erillään Volvo Carsista.

Löydät alta seuraavat tiedot:

1. Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä

Jäljempänä kuvatusta henkilötietojen käsittelystä vastaava yksikkö on Volvo Car Corporation, osoite Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Ruotsi, yhtiörekisterinumero 556074-3089, jäljempänä "Volvo Cars", "me" tai "meidän". Joissakin tilanteissa henkilötietojen käsittelyllä on yhteisiä rekisterinpitäjiä, jotka on yksilöity kyseisissä osioissa. Yhteisrekisterinpitäjät ovat kuitenkin sopineet, että Volvo Cars toimittaa sinulle tiedot kaikissa tilanteissa ja että voit käyttää oikeuksiasi (katso kohta 3 jäljempänä).

2. Mitä henkilötietoja keräämme ja mitä niille tapahtuu

2.1. Henkilötietojen käsittely ajaessasi

2.1.1. Ajoneuvon tietojen analytiikka

Käsittelemme ajoneuvon tietoja (lueteltu jäljempänä) hankkiaksemme tilastotietoa ajoneuvoistamme ja niiden käytöstä. Käytämme näitä tietoja tuotetutkimukseen ja kehitystarkoituksiin, erityisesti parantaaksemme ja seurataksemme ajoneuvojen ja niiden turvallisuusominaisuuksien laatua. Tämä auttaa myös Volvo Carsin takuusitoumusten hallinnassa ja päästöseurantaa koskevien lakisääteisten velvoitteidemme täyttämistä.

Käytetyt tietojen ryhmät:

 • Ajoneuvon tunnusnumero (VIN);
 • Ajoneuvon laite- ja ohjelmistoversioiden tunnisteet;
 • Vianetsinnän vikakoodit (DTC);

Volvo Cars kerää myös seuraavia tietoja ajoneuvon korkeajänniteakusta (tarvittaessa):

 • Korkeajänniteakun tunniste, kapasiteetti ja kuntotila;
 • Ajoneuvon markkinatiedot;
 • Latausaseman tiedot (esim. käytettävyystila, tehotyyppi, pistokkeen tunniste jne.);
 • Vianetsintätiedot latauksen aikana (esim. kesto, varaustila, virran vaihtelu jne.).

Edellä mainittujen tietojen oikeusperusta on suostumuksesi (GDPR 6(1)(a) artikla).

Tietoja Ajoneuvon tunnusnumero (VIN), Ajoneuvon laite- ja ohjelmistoversioiden tunnisteet ja Vianetsinnän vikakoodit (DTC) säilytetään 2 vuoden ajan, kun taas ajoneuvon korkeajänniteakkua koskevia tietoja säilytetään akun käyttöiän ajan.

Hybridi- tai sähköajoneuvojen kohdalla Volvo Cars ja Polestar Performance AB (ruotsalainen yhtiö, jonka pääkonttori on Göteborgissa, osoite Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Ruotsi, jäljempänä "Polestar") jakavat analyysitiedot ajoneuvoistaan. Edellä luetellut Volvo Carsin ja Polestarin välillä vaihdetut analyysitiedot ovat luonteeltaan puhtaasti teknisiä, eivätkä ne sisällä varsinaisia asiakastietoja. Volvo Carsin ja Polestarin alustojen kautta kerättyjä analyysitietoja vaihdetaan näiden kahden yhtiön välillä ajoneuvon laadun, sähkö- ja hybridiominaisuuksien suorituskyvyn ja turvallisuusominaisuuksien parantamiseksi ja seuraamiseksi.

Niin sanottuina GDPR:n mukaisina yhteisrekisterinpitäjinä Volvo Cars ja Polestar ovat yhdessä vastuussa analyysitietojen käsittelystä. Volvo Cars ja Polestar ovat sopineet, että Volvo Cars on vastuussa tiedon antamisesta asiakkaillaan, ja että Volvo Carsin asiakkaat käyttävät GDPR:n mukaisia oikeuksiaan Volvo Carsiin liittyen. Voit lukea tästä jäljempää kohdasta 3 (Mitä oikeuksia sinulla on koskien tietojen käsittelyä meidän toimestamme).

2.1.2. Ohjelmistopäivitykset verkon kautta

Ajoneuvon ohjelmiston ylläpitämiseksi ja tarvittavien ohjelmistopäivitysten tarjoamiseksi suoraan käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Ajoneuvon tunnusnumero (VIN);
 • Ajoneuvon ohjelmistoversio;
 • Vianetsinnän vikakoodit; ja
 • Ajoneuvon valmistuspäivämäärä.

Käsittelemme edellä mainittuja tietoja, jos annat siihen suostumuksen (GDPR 6(1)(a) artikla). Jos kieltäydyt ohjelmistopäivityksistä verkon kautta, et voi käyttää päivitettyjä palvelujamme tai et pysty käyttämään niitä täysimääräisesti. Päivittämättömyys voi myös lisätä kyberturvallisuusuhkia, kun kaikissa muissakin älylaitteissa. Huomaa, että voit asennuttaa päivitykset myös korjaamoillamme.

Säilytämme tietoja autoon tehdyistä ohjelmistopäivityksistä ajoneuvon koko käyttöiän ajan.

2.1.3. Connected Safety

Ajoneuvomme on varustettu Connected Safety -lisäturvallisuusominaisuudella, joka kertoo sinulle reitillä olevista tämänhetkisistä liikennetilanteista. Nämä tiedot perustuvat tietoliikenteeseen autosi ja muiden sellaisten ajoneuvojen välillä, joissa Connected Safety on myös käytössä (Volvon autot ja kuorma-autot). Näiden tietojen avulla kuljettajaa varoitetaan tieolosuhteiden muutoksista ajoissa näyttämällä asiaa koskevia varoituksia, jolloin he voivat mukauttaa ajotyyliään vastaavasti. Ajoneuvojen välillä ei siirretä henkilötietoja, etenkään kuljettajan henkilöllisyyttä, sisältäviä tietoja. Jos ajoneuvosi hätävilkut ovat käytössä tai jos ajoneuvosi havaitsee kitkan heikkenemisen renkaiden ja tien välillä, tästä voidaan lähettää tietoa oman ajoneuvosi sijaintia lähestyville ajoneuvoille.

Connected Safety -palvelu antaa sinulle varoituksia tulevista vaaroista tiellä (esim. liukas tie, hätävilkkuvaroitukset) ja kerää tietoja omasta autostasi ja toimittaa niitä palveluun:

 • Ajoneuvon tunnusnumero (VIN)
 • Tiedot internet-yhteydestä (Wi-Fi/PSIM/Bluetooth)
 • Liukkaan tien hälytyksen aktivointi
 • Hätävilkun aktivointi
 • Kunkin hälytyksen aikaleima
 • Hälytyksen sijainti
 • 3D-tiekartoitus.

Käsittelemme edellä mainittuja tietoja palvelun tarjoamisessa sinulle (GDPR  6(1)(b) artikla). Voit ottaa palvelun käyttöön tai poistaa sen käytöstä milloin tahansa.

Lisäksi edellä mainittuja tietoja käsitellään nimettömästi ja ne siirretään Volvo Trucksille (Connected Safety palvelun tuottamiseksi) ja liikenneviranomaisille (tieliikenteen vaarojen välttämiseksi ja vähentämiseksi).

Säilytämme tietoja 1 viikon ajan ennen kuin poistamme tai anonymisoimme ne.

2.1.4. Reaaliaikaiset liikennetiedot

Reaaliaikaiset liikennetiedot -palvelu vastaanottaa tieliikennetietoja ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.

Keräämme autosta seuraavia tietoja:

 • Ajoneuvon sijainti ja nopeus – nämä luovutetaan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle ruuhkaisuuden laskemiseksi ja ruuhkaiskin ilmoittamiseksi sinulle ja muille kuljettajille; nämä tiedot ovat anonyymeja ulkopuolisen palveluntarjoajan näkökulmasta.
 • Ajoneuvon tunnusnumero (VIN) – Volvo Cars käyttää tätä varmistaakseen, että ajoneuvollasi on tilaus tähän palveluun.

Liikennemerkkejä ajettaessa reaaliajassa tunnistamaan pystyvillä antureilla varustetut automallit tekevät tämän vain paikallisen käsittelyn kautta (autossa).

Käsittelemme edellä mainittuja tietoja palvelun tarjoamisessa sinulle (GDPR 6(1)(b) artikla). Voit ottaa palvelun käyttöön tai poistaa sen käytöstä milloin tahansa.

Volvo Cars säilyttää tietoja niin kauan kuin tilaus on voimassa. Kun tilaus ei ole voimassa, VIN-tunnistetta, nopeutta ja sijaintia säilytetään enintään 90 päivän ajan, ellei paikallinen soveltuva lainsäädäntö edellytä pidempää säilytysaikaa.

2.1.5. Speech Messaging

Speech Messaging -ominaisuus on automalleissa, joissa ei ole Android Automotivea – näissä uudemmissa autoissa ei ole Volvo Carsin tarjoamaa puheviestintäpalvelua, vaan voit halutessasi aktivoida Google Assistantin. Speech Messaging on osa suurempaa ääniohjausjärjestelmää, jolla voit ohjata infotainment-järjestelmän ominaisuuksia, ja sen avulla voit laatia ja lähettää tekstiviestejä ääniohjein. Speech Messaging käyttää ulkoista palveluntarjoajaa eikä tätä käsittelyä siksi voida tehdä autossa. Sinun tulee aktivoida tämä toiminto voidaksesi aloittaa dialogin puhekomennoilla. Puheohjaus pysyy aktivoituna, kunnes erikseen lopetat sen tai et ole vastannut kolmeen järjestelmän kehotukseen.

Seuraavia tietoja käsitellään puheohjausjärjestelmän käytön yhteydessä:

 • Tallennettu puhedata tai käskyt
 • Ajoneuvon tunnusnumero (VIN) - VIN-numeron avulla varmistetaan, että autossasi on tämän palvelun tilaus
 • Puhelinnumero
 • Tekstiviesti - Kolmannen osapuolen palvelun luoma tekstiviesti tallennetaan pilvipalveluun ja lähetetään takaisin autoon, jossa se tallennetaan. Tekstiviestin voi lähettää SMS-viestinä.

Tietojesi käsittely on tarpeen puheohjausjärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen tarjoamiseksi ja näin ollen kanssasi tehdyn sopimuksen toimeenpanemiseksi (GDPR 6(1)(b) artikla). Jos et anna tietojasi, puheohjausjärjestelmän käyttö ei ole mahdollista.

Tallennettu puhedata luovutetaan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle palvelun tarjoamiseksi sinulle. Ulkopuolinen palveluntarjoaja jakaa tuloksena olevan tekstiviestin kanssamme, minkä jälkeen se siirretään ajoneuvoosi. Ulkopuolinen palveluntarjoaja on näiden tietojen erillinen rekisterinpitäjä.

2.2. Käsittely onnettomuustapauksessa

Onnettomuuden tai läheltä piti -tilanteen tapauksessa henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin tietyn ajan:

2.2.1. Aktiiviturvallisuustietojen tallennin (ASDR)

"Aktiiviturvallisuustietojen tallentimen" (ASDR) pääasiallisena tarkoituksena on tallentaa liikenneonnettomuuksiin tai kolarinkaltaisiin tilanteisiin liittyviä tietoja. Tutkimus- ja kehitysosastomme käsittelee näitä tietoja, jotta voisimme paremmin ymmärtää olosuhteita, joissa liikenneonnettomuuksia, loukkaantumisia ja vaurioita tapahtuu.

Jos otat tämän palvelun käyttöön, Volvo Cars kerää ja käsittelee seuraavia tietoja tulevaisuuden kehitystarkoituksia ja aktiiviturvallisuuteen liittyviä reklamaatioita varten:

 • Ajoneuvon tunnusnumero (VIN);
 • Turvallisuustapahtuman laji ja sen ilmenemiset;
 • Eteen osoittavan kameran kuvat tallennetaan 4 sekuntia ennen kolarinkaltaisia tilanteita ja niiden jälkeen;
 • Ajoneuvon sijainti tapahtumahetkellä.

Tämä toiminto tallentaa tietoja vain, kun vakavampi törmäystilanne ilmenee. Se ei tallenna mitään tietoja normaaleissa ajo-olosuhteissa.

Keräämme edellä mainittuja tietoja suostumuksesi perusteella (GDPR 6(1)(a) artikla) ja säilytämme niitä 10 vuoden ajan ennen kuin poistamme tai anonymisoimme ne.

2.2.2. Tapahtumatietojen tallennin (EDR)

Ajoneuvo tallentaa turvallisuuteen liittyviä tietoja, jotka koskevat kolaria tai läheltä piti -tilanteita, tapahtumatietojen tallentimeen (EDR) – tunnetaan myös auton "mustana laatikkona". Turvallisuuteen liittyvät tiedot sisältävät esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Miten ajoneuvosi eri järjestelmät toimivat;
 • Olivatko kuljettajan ja matkustajan turvavyöt kiinni;
 • Kuinka pitkälle (jos lainkaan) kuljettaja painoi kaasu- ja/tai jarrupoljinta; ja
 • Kuinka nopeasti ajoneuvo liikkui.

Tallennettu aikaväli on yleensä enintään 30 sekuntia. Tallentaminen tapahtuu vain, kun vakavampi törmäystilanne ilmenee. Mitään tietoja ei tallenneta normaaleissa ajo-olosuhteissa. Tallentaminen ei myöskään sisällä sitä, kuka ajoi ajoneuvoa, tai kolarin (läheltä piti -tilanteen) maantieteellistä sijaintia.

Tallennettuja tietoja tarvitaan myös, jotta Volvo Cars voi täyttää lain ja viranomaisten sille asettamat vaatimukset (GDPR 6(1)(c) artikla). Näin ollen laki edellyttää henkilötietojen antamista.

2.2.3. Hätäpuhelu (eCall)

Hätäpuhelu (eCall) on pakollinen palvelu, joka on kaikissa nykyaikaisissa Euroopan talousalueella myydyissä autoissa. eCall tarkoittaa, että hätäpuhelu soitetaan automaattisesti vakavan onnettomuuden yhteydessä, mikä havaitaan vähintään yhden ajoneuvon anturin aktivoitumisen kautta; tämä tarkoittaa, että auto soittaa eCall-puhelun automaattisesti, vaikka kaikki autossa olijat olisivat tajuttomia, ja alla mainitut tiedot siirretään automaattisesti puhelukeskukseen. Tämän toiminnon voi laukaista myös manuaalisesti painamalla SOS-painiketta vähintään 2 sekunnin ajan; huomaa, että tätä ei suositella muuten kuin hätätilanteessa, ja väärinkäytöstä on määrätty seuraamuksia soveltuvassa lainsäädännössä.

Hätäpuhelun soittamisen yhteydessä käsitellään seuraavia tietoja:

 • Ajoneuvon tunnusnumero (VIN);
 • Ajoneuvon käyttövoiman tai moottorin tiedot;
 • Automallin tiedot;
 • Tapahtuma-aika;
 • Tapahtumapaikka;
 • Ajoneuvon kulkusuunta.

Oletusarvioisesti Volvon ajoneuvojen "eCall"-palvelu välitetään ulkoiselle palveluntarjoajalle (kolmannen osapuolen eCall tai TPS eCall); toimittaja vaihtelee alueittain, ja saat lisätietoja ottamalla meihin yhteyttä. Voit milloin tahansa valita puhelun välittämisen yleiseen hätänumeroon 112 muuttamalla autosi asetuksia.

Tietoja kerätään vain eCall-puhelun soittamisen yhteydessä, ja ainoastaan Volvo Cars ja palvelun tarjoava kolmas osapuoli (tai hätäpalvelu, jos valittu) pääsee käsiksi. Ne voivat kuitenkin välittää nämä tiedot tarvittaessa pelastustoimelle (esimerkiksi ambulanssille).

Käsittelemme näitä tietoja kuljettajan ja muiden autossa olijoiden elintärkeiden etujen suojaamiseksi (GDPR 6(1)(d) artikla) sekä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 6(1)(c) artikla).

Henkilötietoja säilytetään 90 päivän ajan, ja käsittely rajoittuu edellä kuvattuihin hätätilanteisiin.

2.2.4. Tiepalvelu

Tiepalvelumme auttaa sinua rengasrikon, hajoamisen tai onnettomuuden sattuessa. Kun aktivoit mustan On Call -painikkeen autossa tai käytät Volvo Cars -sovelluksen yhteydenotto-ominaisuutta (aiemmin Volvo on Call -sovellus), auto soittaa tiepalveluun. Tämä palvelu on tilausperusteinen. Tiepalvelun tuki voi lähettää sopivaa apua ajoneuvon kuljettajalle aina, kun kuljettaja voi tarvita apua, esimerkiksi lähettää hinausauton.

Tiepalvelu tarjotaan yhdessä maakohtaisesti vaihtelevien vakuutusyhtiöiden kanssa - saat lisätietoja ottamalla meihin yhteyttä. Nämä vakuutusyhtiöt operoivat puhelukeskusta, joka vastaa puheluusi.

Palvelun tarjoamiseksi käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Ajoneuvon tunnusnumero (VIN);
 • Ajoneuvon käyttövoiman tai moottorin tiedot;
 • Automallin tiedot;
 • Puheluaika;
 • Puheluhetken sijainti;
 • Ajoneuvon kulkusuunta.

Tiedot kerätään automaattisesti, mutta vain silloin, kun tiepalvelua pyydetään. Ainoat tietoihin käsiksi pääsevät tahot ovat Volvo Cars ja palvelun tarjoava kolmas osapuoli, mutta jälkimmäinen luovuttaa osan tiedoista pyytämillesi erikoispalveluille (esimerkiksi hinauspalveluille).

Käsittelemme näitä tietoja tarjotessamme sinulle tiepalvelua (GDPR 6(1)(b) artikla). Käsittelemme tietoja 8 vuoden ajan lukuun ottamatta sijaintitietoja, jotka poistetaan 90 päivän jälkeen.

2.3. Huoltoon ja korjauksiin liittyvä tietojen käsittely

2.3.1. Huoltosuunnittelu

Huoltosuunnitteluominaisuus on valinnainen palvelu, joka auttaa sinua pitämään autosi hyvässä kunnossa ja noudattamaan auton takuuehtoja kehottamalla sinua varaamaan korjaamokäynnit. Huoltosuunnittelun kanssa sinua voidaan esimerkiksi kehottaa vaihtamaan tietyt suodattimet suositeltua kiinteää aikaa aiemmin tai myöhemmin niiden todellisen kulumisen perusteella. Huoltosuunnittelu toimii keräämällä ja analysoimalla jatkuvasti tiettyjä ajoneuvon vianetsintään liittyviä tietoja ennakoidakseen varhaisia merkkejä ajoneuvon ongelmista ja auttaa sinua määrittämään huolto-ohjelman ennen kuin käyt korjaamolla. Huoltosuunnitteluominaisuus auttaa myös meitä aikatauluttamaan tuotantoa ja varaosien toimituksia, mikä on tärkeä osa vastuullisuustavoitteitamme ja myös pyrkimystämme tarjota sinulle ensiluokkaisen huolto- ja korjauskokemuksen optimoimalla sisältö, logistiikka ja korjaamon käyttöaste.

Jotta voisimme tarjoa sinulle huoltosuunnitteluominaisuuden, seuraavat tiedot kerätään:

 • Autoa koskevat tiedot - ajoneuvon tunnusnumero (VIN), laitteistoversiot ja ohjelmistoversiot;
 • Tila ja tilastot komponenteista (moottori, kaasuläppä, ohjaus, korkeajänniteakut ja jarrut jne.);
 • Ajotiedot (matkamittarin lukema, moottorin käyttötunnit, ajo-olosuhteet esim. kaupunki-/maantieajo jne.)

Käsittelemme edellä mainittuja tietoja palvelun tarjoamisessa sinulle (GDPR  6(1)(b) artikla). Voit ottaa palvelun käyttöön tai poistaa sen käytöstä milloin tahansa.

Tiedot luovutetaan oman maasi kansalliselle myyntiyhtiöllemme toimitusten ja varausten hallinnointia varten sekä erikoistarjousten räätälöimiseksi sinulle (huomaa, että saat erikoistarjouksia vain, jos olet suostunut tähän erikseen). Huoltosuunnittelu ei suoraan tee varauksia, joten tietoja ei luovuteta korjaamoille.

Säilytämme auton korkeajänniteakkuun ja VIN-tunnisteeseen liittyviä tietoja 10 vuotta akun kunnon seuraamiseksi. Muita tietoja säilytetään 3 vuotta.

2.3.2. Connected Service Booking

Voit lähettää varauspyynnön suoraan ajoneuvostasi korjaamolle tehdäksesi ajoneuvosi huolto- tai korjausvarauksen. Tämän palvelun käyttämiseksi sinun on luotava Volvo ID ja rekisteröitävä se autollesi ja myös yhdistää ajoneuvosi internetiin. Voit lukea lisää tietojesi käsittelystä Volvo ID:n luomisen yhteydessä täältä.

Connected Service Booking -palvelu on samankaltainen kuin Volvo Cars App -sovelluksen digitaalinen huoltovarauspalvelu. Volvo Cars, Volvon kansallinen myyntiyhtiö tai maahantuoja maassasi sekä tämän palvelun toteuttava jälleenmyyjä järjestävät tämän palvelun yhdessä, joten ne ovat yhteisrekisterinpitäjiä näiden tietojen käsittelyn osalta. Olemme sopineet, että Volvo Cars tarjoaa tiedot sinulle ja että voit käyttää oikeuksiasi Volvo Carsiin liittyen (katso jäljempänä kohta 3 - Oikeutesi koskien henkilötietojen käsittelyä).

Seuraavia tietoja käsitellään varauspyynnön lähettämisen yhteydessä:

 • Tunnisteesi (Volvo ID, sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi)
 • Haluttuun palveluun liittyvät tiedot (huollon tyyppi, päivämäärä ja kellonaika, viestikenttään kirjoittamasi viesti korjaamolle)
 • Valittuun korjaamoon liittyvät tiedot (kuten nimi, osoite)
 • Pyydetystä huollosta riippuen ajoneuvon yksilöinti, ohjelmistoversio, vikakoodit, huoltotarve, aika viime huollosta, nestemäärät, matkamittarin lukema sekä oma kuvauksesi varauksen tarkoituksesta (tarvittaessa)

jotka luovutetaan kansalliselle myyntiyhtiöllemme maassasi ja valitulle jälleenmyyjälle (joka voi olla huolto/korjaamo, korimaalaamo, auton kunnostusasiantuntija ja autologistiikkapalvelu).

Tietoja käytetään palvelun varaamiseen, suorituksen järjestämiseen, yhteyden ottamiseksi sinuun asioissa, jotka koskevat varattua huoltoa tai liittyvät suoraan palvelun käyttöön, esim. vahvistusten ja ilmoitusten lähettäminen. Näitä tietoja käsitellään varauspyynnön hallintaa varten (toisin sanoen oikeusperusta tälle käsittelylle on kanssamme tekemäsi sopimus (GDPR 6.1.b) artikla)).

Säilytämme tietojasi 15 kuukauden ajan, mutta huomaa, että huollon tarjoavaa Volvon huoltokumppania koskevat erilaiset säilytys- ja dokumentointivelvoitteet ja mahdollisesti velvoitettu luovuttamaan henkilötietoja viranomaisille lain mukaisesti (GDPR (6(1)(c) artikla)). Nämä tiedot ovat huoltokumppanin tietosuojaperiaatteissa.

2.3.3. Vianetsinnän lukeminen korjaamoissa

Jos ajoneuvollesi tehdään huoltoja tai korjauksia valtuutetun huoltokeskuksemme tai kumppaniemme toimesta, ajoneuvosi yhdistetään tätä varten Vehicle Information Diagnostic for Aftersales -järjestelmään ("VIDA"), ja saamme seuraavat tiedot ongelmasta:

 • Diagnoosit;
 • Vikakoodit;
 • Tiedot ajoneuvosta (VIN, ohjelmistoversio) ja ajoneuvon kunnosta.

Nämä tiedot ovat puhtaasti teknisiä luonteeltaan, ja käsittelemme niitä seurataksemme autojemme laatua ja hoitaaksemme velvoitteitamme tuotevalmistajana, tuotekehitykseen sekä turvallisuuden seurantaan (tarvittaessa). Nämä tiedot säilytetään ajoneuvon käyttöiän ajan.

Käsittelemme näitä tietoja edellä mainittujen oikeutettujen etujemme mukaisesti (GDPR 6(1)(f) artikla) ja tarvittaessa myös täyttääksemme lakisääteiset ja muut viralliset velvoitteemme, kuten turvallisuuteen liittyvät takaisinkutsut (GDPR 6(1)(c) artikla).

2.3.4. Päästöraportointi

Kun käyt valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa tai huoltokumppanille, autostasi kerätään päästötietoja, jotka lähetetään meille raportoitavaksi asetuksen (EU) 2021/392 mukaisesti. Tämä tiedonkeruu tapahtuu joka kerta, kun autosi huolletaan, ellet ilmoita huoltojälleenmyyjälle vastustavasi sitä.

Kerättävät tiedot:

 • Päästötiedot: pääasiassa kulutetun polttoaineen määrä yhteensä (käyttöiän aikana), kuljettu kokonaismatka (käyttöikä), verkosta akkuun siirretyn energian kokonaismäärä (käyttöikä) – useita erotteluja asetuksen (EU) 2017/1151 liitteessä XXII;
 • Tiedot ajoneuvosta (VIN).

Säilytämme päästötietoja, kunnes kyseiset tiedot on raportoitu.

2.3.5. Virheiden raportointi

Tämä toiminto auttaa Volvo Carsia keräämään raportin ohjelmistovirheistä. Tämä tietojen keruu tapahtuu, kun käytä valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa tai huoltokumppanilla. Tämän raportin avulla voimme luoda korjauksen näille virheille ja pitää ohjelmistomme kunnossa. Volvo Cars käsittelee raportin sisäisesti ymmärtääkseen virheiden vaikutuksen.

Kun otat tämän toiminnon käyttöön, Volvo Cars kerää ja käsittelee seuraavia tietoja:

 • Ajoneuvon tunnusnumero (VIN)
 • Käynnistyksen vianetsintä
 • Ajoneuvon määrittely
 • Pääyksikön paikallinen määritys
 • Android Automotive -vianetsintä
 • Ajoneuvon verkon vianetsintä
 • Ohjelmistoversiot
 • Kehittäjille tarkoitetut raportit ja lokitiedostot

2.4. Kolmansien osapuolten sovellukset

Uusien automallien infotainment-järjestelmä käyttää Google Android Automotive -käyttöjärjestelmää. Tässä suhteessa Google on erillinen rekisterinpitäjä henkilötietojesi käsittelyn osalta.

Autoosi PlayStoresta lataamat kolmansien osapuolten sovellukset tarjoavat myös erilliset rekisterinpitäjät samaan tapaan kuin ne toimivat älypuhelimella. Katso lisätietoja erillisten palveluntarjoajien omista ehdoista ja tietosuojailmoituksista.

2.5. Viranomaisten pyynnöt

Aina välillä saamme viranomaisilta (poliisi, tulli jne.) pyyntöjä toimittaa erilaisia autoihimme liittyviä tietoja. Yleisenä lähtökohtana luovutamme henkilötietoja vain, kun laki sitä vaatii (GDPR 6(1)(c) artikla). Luovutamme luonteeltaan teknisiä tietoja, jotka eivät itsessään paljasta yhteyttä yksittäiseen ihmiseen (esim. VIN-numeroon liittyvän auton osan sarjanumero, VIN-numeron huoltohistoria jne.).

Kun saamme viranomaisilta henkilötietoja sisältävän pyynnön, mutta meillä ei ole lakisääteistä velvoitetta luovuttaa tietoja, arvioimme pyydettyjen tietojen tarpeen ja suhteellisuuden ja saatamme luovuttaa pyydetyt tiedot kokonaan tai osittain (GDPR 6(1)(f) artikla).

Säilytämme tiedon vastaanotetuista pyynnöistä ja niihin toimitetuista vastauksista ilman varsinaisia toimitettuja tietoja (tarpeen mukaan), mutta tämä ei ole henkilötietojen lisäkäsittelyä.

3. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi

Rekisteröitynä sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla määrättyjä oikeuksia koskien henkilötietojesi käsittelyä meidän toimestamme. Nämä selitetään lyhyesti alla, ja voit käyttää niitä täyttämällä alla osoitetun lomakkeen.

 1. Oikeus peruuttaa suostumus: Kun olet antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi, tämä vaikuttaa tulevaan käsittelyyn.
 2. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Voit pyytää meiltä tietoja siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja meillä on tallennettuna. Me annamme sinulle pyynnöstä kopion henkilötiedoistasi. Jos pyydät lisäkopioita henkilötiedoistasi, voimme veloittaa sinulta kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten kattamiseksi. Sinulla on oikeus saada tietoja niistä suojakeinoista, joita käytämme henkilötietojen siirrossa EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin. Pyynnöstäsi vahvistamme, käsittelemmekö tietojasi ja siirrämmekö tietosi EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin.
 3. Oikeus oikaista tietoja: Sinulla on oikeus saada virheelliset tai puutteelliset itseäsi koskevat tiedot oikaistua. Pyrimme pitämään hallussamme olevat, jatkuvasti käytettävät henkilötiedot oikeellisina, täydellisinä, ajantasaisina ja relevantteina.
 4. Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, jos:
  1. henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä ajanjaksolla, jolla meidän tulee vahvistaa niiden oikeellisuus,
  2. käsittely on lainvastaista ja pyydät käsittelyn rajoittamista etkä henkilötietojen poistamista,
  3. emme enää tarvitse henkilötietojasi käsittelyä varten, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen asian hoitamista varten, tai
  4. vastustat tietojen käsittelyä meidän tarkistaessamme, ohittaako legitiimi intressimme sinun intressisi.
 5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada meille ilmoittamasi henkilötiedot ja, kun tämä on teknisesti mahdollista, oikeus pyytää, että siirrämme henkilötietosi (jotka olet ilmoittanut meille) toiseen organisaatioon, jos:
  1. käsittelemme henkilötietojasi automaattisesti;
  2. henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, tai niiden käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi, jossa olet osapuolena;
  3. olet ilmoittanut meille henkilötietosi; ja
  4. oikeutesi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei loukkaa toisten henkilöiden oikeuksia ja vapauksia. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa formaatissa.
  • Oikeutesi saada henkilötietosi ei saa loukata muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi siirrettyä meidän toimestamme toiseen organisaatioon, jos tämä on teknisesti mahdollista.
 6. Oikeus tietojen poistamiseen: Sinulla on oikeus pyytää, että poistamme itseäsi koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme. Meidän täytyy noudattaa tätä pyyntöä, jos käsittelemme henkilötietojasi, ellei tietojen käsittely ole tarpeen:
  1. ilmaisunvapauden ja tiedonsaantioikeuden käyttämiseen;
  2. sellaisen oikeudellisen velvoitteen täyttämiseen, jonka kohdalla meitä koskeva EU:n tai jäsenvaltion lainsäädäntö edellyttää tietojen käsittelyä;
  3. arkistointitarkoituksiin, kun kyseessä on julkinen, tieteellinen tai historiantutkimukseen tai tilastollisiin tarkoituksiin liittyvä intressi; tai
  4. oikeudellisten vaatimusten tekemiseen tai puolustuksen järjestämiseen.
 7. Oikeus vastustaa: Voit – milloin tahansa – vastustaa henkilötietojesi käsittelyä määrätyssä tilanteessa edellyttäen, että käsittely ei perustu suostumukseesi vaan meidän tai kolmannen osapuolen legitiimiin intressiin. Tällöin emme enää käsittele tietojasi, ellemme voi esittää legitiimiä perustetta ja intressiä käsittelylle tai ellei käsittely ole tarpeen oikeudellisten vaatimusten tekemistä tai puolustuksen järjestämistä varten. Jos vastustat tietojen käsittelyä, ilmoita myös, haluatko että tietosi poistetaan. Muussa tapauksessa ainoastaan rajoitamme käsittelyä. Sinulla on myös milloin tahansa oikeus vastustaa, syytä ilmoittamatta, henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin (tämä sisältää profiloinnin siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin), jos tällainen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Jos markkinointi perustuu suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi (katso yllä).
 8. Oikeus tehdä valitus: Voit tehdä valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle tai mille tahansa EU:ssa sijaitsevalle valvontaviranomaiselle. Arvostamme kuitenkin sitä, jos otat ensin meihin yhteyttä ongelman ratkaisemiseksi – yhteystietomme ovat alla.

Voit käyttää meihin liittyviä oikeuksiasi täyttämällä tämän lomakkeen, joka auttaa meitä käsittelemään pyyntösi asianmukaisesti. Verkkolomake sisältää tiedot, jotka tarvitsemme tunnistaaksemme sinut ja arvioidaksemme pyyntösi. Puhelimitse tai sähköpostitse lähetettyjen pyyntöjen kohdalla sinun tulee toimittaa meille riittävät tiedot, jotta voimme varmistaa, että olet se henkilö, jonka henkilötietoja olemme keränneet. Sinun tulee myös selostaa pyyntösi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme arvioida sen asianmukaisesti ja vastata siihen. Jos emme voi tunnistaa sinua annettujen tietojen perusteella pääsyä tai tietojen poistamista koskevien pyyntöjen kohdalla, voimme pyytää sinulta lisätietoja. Voit käyttää näitä oikeuksiasi suhteessa kaikkiin tässä ilmoituksessa mainittuihin yhteisrekisterinpitäjiin.

4. Yhteystiedot

Oikeuksiesi käyttämiseksi katso kohta 3 edellä. Jos sinulla on muita kysymyksiä henkilötietojen suojasta, voit ottaa meihin yhteyttä seuraavien yhteystietojen avulla:

Yhtiö: Volvo Car Corporation

Postiosoite: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Sweden

Sähköposti: globdpo@volvocars.com

Verkkosivusto: https://www.volvocars.com/intl/support/contact

5. Muutokset tähän ilmoitukseen

Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöihimme ja tehdä tähän tietosuojailmoitukseen päivityksiä tarpeen mukaan. Aina, kun teemme merkittäviä muutoksia tähän ilmoitukseen, ja erityisesti kun tämän ilmoituksen taustalla on suostumuksesi, ilmoitamme sinulle muutoksista. Tämä tietosuojailmoitus on ajan tasalla asiakirjan yläosassa olevan päiväyksen ajankohtana.