Artikkelin versio 2021.60.0

Tietosuojailmoitus - Yleisen liikenneympäristön tiedot

Voimassa alkaen:

Julkaistu:

Tässä asiakirjassa selostetaan, miten Volvo Cars ja Zenseact (alla määritetyn mukaisesti) käsittelevät henkilötietojasi, jotka liikennetietoja keräävät ajoneuvomme (DVC:t) ovat keränneet ajettaessa yleisillä teillä (jäljempänä "julkiset liikenneympäristöä koskevat tiedot"). Nämä katolle asennetuilla antureilla varustetut ajoneuvot keräävät näitä tietoja Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Löydät alta seuraavat tiedot:

1. Keitä me olemme

Henkilötietojen käsittelystä lausunnon koskemassa laajuudessa ovat yhdessä vastuussa:

  • Volvo Car Corporation, jonka rekisteröity toimipaikka on 405 31 Göteborg, yhtiörekisterinumero 556074-3089, jäljempänä "Volvo Cars", ja
  • Zenseact AB, jonka rekisteröity toimipaikka on Lindholmspiren 2, 417 56 Göteborg, yhtiörekisterinumero 559228-9358, jäljempänä "Zenseact".

Ellei määritetty, tämä yhteisvastuu on jäljempänä "me". Yhteisrekisterinpitäjänä Volvo Cars on vastuussa läpinäkyvyyttä ja rekisteröidyn oikeuksien täyttämistä koskevista velvoitteista.

2. Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

Julkisen liikenneympäristön tietojen käsittely, joka sisältää henkilötietojen käsittelyn, on tarpeen, jotta voimme kehittää turvallisia ja luotettavia ohjelmistoja ja antureita kehittyneisiin kuljettajan avustusjärjestelmin (ADAS) ja autonomisen ajamisen (AD) järjestelmiin, joiden yleisenä tarkoituksena on suojata kaikkea elämää teillä. Tiedot koostuvat seuraavista tietoryhmistä:

  1. Anturitiedot, esimerkiksi kamera, LIDAR (valotutka), tutka ja ultraäänianturit, jotka voivat tunnistaa tiedon keräyspaikkana toimivassa yleisessä liikenneympäristössä liikkuvia ihmisiä ja muita kohteita. Tietoja käytetään anturien, anturitietoja tulkitsevien ohjelmistojen tulosten sekä ADAS- AD-järjestelmissä käytettävien ohjelmistojen arviointiin. Kamerat tallentavat ajoneuvon lähellä olevia jalankulkijoita, pyöräilijöitä, autoissa tai autojen päällä olevia ihmisiä ja ajoneuvoja rekisterikilpineen. Meidän on kerättävä tietoja tosielämän liikenneympäristöstä ja liikennetilanteista, jotta voimme saavuttaa käyttötarkoituksemme. Näin ollen tietojen on oltava aitoja, eikä niitä voida muokata esimerkiksi sumentamalla. Emme ole kiinnostuneita Yleisen liikenneympäristön tiedoissa olevien yksilöiden tunnistamisesta emmekä yritä sitä millään tavalla. Emme myöskään erottele mitään muita henkilötietoja kerätyistä tiedoista.
  2. GPS Ajoneuvosta kerätään ja tallennetaan sijaintidataa, jotta voimme kehittää toiminnallisuuksiamme ja löytää asianmukaisia tallennettuja tietoja sijainnin perusteella.
  3. Merkinnät Tietoa lisätään dataan asianmukaisten tallennettujen tietojen löytämiseksi, esimerkiksi arkaluonteisten paikkojen merkinnät. Kuljettaja voi tehdä nämä merkinnät tai ne voidaan tehdä datan myöhemmän käsittelyn yhteydessä.

Edellä kuvattuihin Yleisen liikenneympäristön tietoihin sisältyviä henkilötietoja käsitellään oikeutetun etumme perusteella (6.1.f artikla) edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Rajoitamme kiinnostavat paikkamme niin, että ne eivät sisällä sairaaloiden sisäänkäyntejä, tapaturmapaikkoja, joissa on loukkaantuneita ihmisiä, rantoja tai yleisiä puistoja, yksityisalueita, kuten talojen sisätiloja, pihoja tai parvekkeita, eivätkä muita kuvattaville ihmisille mahdollisesti arkaluonteisia paikkoja.

Emme käsittele Yleisen liikenneympäristön tietoihin sisältyviä henkilötietoja mihinkään muihin tarkoituksiin kuin tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin. Olemme ryhtyneet toimiin myös rajoittaaksemme Yleisen liikenneympäristön tietojen käyttöoikeutta ja toteuttaaksemme asianmukaiset turvallisuus- ja tietosuojatoimet, kuten epäolennaisen aineiston poistamisen.

3. Miten kauan säilytämme tietosi

Yleisen liikenneympäristön tietoja ei käsitellä pidempään kuin 10 vuotta, jotta tietoja voidaan uudelleenkäyttää ohjelmiston uusien versioiden testaamiseen komponenttien käyttöaikana. Lajittelemme tietoja säännöllisesti ja poistamme tiedot, joita ei enää tarvita, jotta vain asianmukaiset liikennetilanteet säilytetään. Myös tiedot, jotka eivät ole kokonaisia tai jotka ovat vaurioituneet teknisten virheiden vuoksi, voidaan poistaa. Kuljettaja tekee merkintöjä tallennettuihin tietoihin, kun tietoja on tarpeen arvioida manuaalisesti ja mahdollisesti poistaa, jos tietoja pidetään yksityisyyden suojaa häiritsevinä tai haitallisina anturien tallentamille henkilöille.

4. Kenen kanssa jaamme henkilötietosi

Jaamme henkilötietosi seuraaviin kategorioihin kuuluvien kolmansien osapuolien kanssa siltä osin, kuin ne tarvitsevat tietoja:

  • Luovutamme tiedot toimittajille, jotka tarjoavat meille IT-infrastruktuurin tietojen säilytykseen ja käsittelyyn.
  • Luovutamme tiedot toimittajille, jotka tarjoavat anturit tai teknologian, joita käytetään näiden toimittaman teknologian virheiden löytämisen ja korjaamisen apuna.
  • Luovutamme tiedot konserniyhtiöillemme tukeaksemme vastaavien ominaisuuksien kehittämistä näiden ajoneuvoalustoilla.

Kaikki toimittajat toimivat käsittelijöinä, ovat kanssamme tehtyjen sopimusjärjestelyjen sitomia ja noudattavat tässä ilmoituksessa määritettyjä käyttötarkoituksia. Yleisen liikenneympäristön tietojen siirtämisessä EU:n ulkopuolelle noudatetaan EU-komission hyväksymiä vakiosopimusehtoja. Voimme jakaa tietoja muiden osapuolten kanssa, jos ne on asianmukaisesti anonymisoitu ennen luovuttamista. Näitä tietoja ei voida liittää luonnolliseen henkilöön, eivätkä ne ole enää henkilötietoja.

Voimme jakaa anonymisoituja tai luonnolliseen henkilöön yhdistämättömissä olevia tietoja tutkimuslaitoksille liikenteeseen liittyviin tutkimustarkoituksiin ja liikenneviranomaisille liikenneturvallisuuden parantamiseksi, kuten auttaaksemme kaistamerkintöjen laadun selvittämisessä.

5. Oikeutesi suhteessa tietojen käsittelyyn meidän toimestamme

Sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla määrättyjä oikeuksia koskien henkilötietojesi käsittelyä meidän toimestamme. Nämä selitetään jäljempänä.

Tarkemmat tiedot oikeuksistasi Volvo Carsin vastuulla – mitä ne tarkoittavat ja miten ja milloin voit käyttää niitä - ovat Asiakastietojen käsittelyä koskevissa periaatteissamme.

Voit käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi tästä saatavan lomakkeen avulla. Ilmoita selkeästi, että pyyntösi koskee tietoja keräävää ajoneuvoa.

Oikeutesi saada tietoa ja tarkastusoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Lisäksi sinulla on oikeus saada veloituksetta kirjallisesta pyynnöstä saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja säilytämme sinusta ja miten henkilötietojasi käytetään ja käsitellään.

Sinulla on oikeus pyytää veloituksetta kirjallisesta kopio henkilötiedoista, jotka olemme tallentaneet sinusta.

Jos pyyntösi on perusteeton tai pyyntösi on kohtuuton, esimerkiksi jos toistuvasti lyhyin väliajoin pyydät tietoja tai kopion henkilötiedoistasi, meillä on oikeus kieltäytyä toteuttamasta pyynnöstäsi tai veloittaa kohtuullinen maksu, joka kattaa pyytämäsi toimen hallintokustannukset.

Oikeutesi tietojen korjaamiseen tai poistamiseen

Jos henkilötietosi ovat epätarkkoja tai puutteellisia, sinulla on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai poistamaan henkilötiedot, mikä sisältää oikeuden täydentää puutteelliset henkilötiedot.

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä olosuhteissa (jotka määritetään GDPR:ssä). Jos pyyntösi vastaa jotakin näistä olosuhteista, poistamme henkilötietosi.

Oikeutesi vastustaa

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tässä Tietosuojailmoituksessa määritettyyn käyttötarkoitukseen.

Oikeutesi rajoittaa käsittelyä

Tietyissä olosuhteissa (jotka määritetään GDPR:ssä) sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tällöin henkilötietosi, lukuun ottamatta tämän vaatimaa tarpeellista säilytystä ja käsittelyä, käsitellään vain suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä.

Oikeutesi tehdä valitus

Pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojailmoituksesta tai olet tyytymätön siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystämme tai siihen liittyvien kyselyjesi käsittelystä. Asianmukaisen valvontaviranomaisen Integritetsskyddsmyndighetenin (IMY) yhteystiedot ovat jäljempänä.

6. Yhteystiedot

Voit käyttää oikeuksiasi täyttämällä yllä mainitun soveltuvan verkkolomakkeen. Jos sinulla on muita kysymyksiä henkilötietojen suojasta, voit ottaa meihin yhteyttä seuraavien yhteystietojen avulla:

DPO Volvo Car Corporation

Jan Wellergård

Volvo Car Corporation

Avdelning 50092 / HABVS

405 31 Göteborg

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Box 8114

104 20 Tukholma

Puhelin: +46 (0)8-657 61 00

Sähköposti: imy@imy.se

Yhteystiedot ja muita tietoja Zenseactin henkilötietojen käsittelystä on Zenseactin tietosuojaperiaatteissa, https://www.zenseact.com/privacy-policy/

7. Muutokset tietosuojailmoitukseen

Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöihimme ja tehdä tähän tietosuojailmoitukseen muutoksia ja päivityksiä milloin tahansa. Tästä syystä suosittelemme tarkistamaan tämän tietosuojailmoituksen tiedot säännöllisesti. Tämä tietosuojailmoitus on ajan tasalla asiakirjan yläosassa olevan päiväyksen ajankohtana.