Artikkelin versio 2021.121.0

Tietosuojailmoitus – Rekisteröidyn oikeudet ja niitä koskeva pyyntö

Voimassa alkaen:

Julkaistu:

Tässä asiakirjassa selostetaan, miten Volvo Cars (alla määritetyn mukaisesti) käsittelee henkilötietojasi, kun teet rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön missä tahansa muodossa (sähköposti, puhelin, verkkolomake tai kirje).

Löydät alta seuraavat tiedot:

1. Keitä me olemme

Rekisteröidyn oikeuksia koskevaan pyyntöön liittyvästä henkilötietojen käsittelystä vastaava yksikkö on Volvo Car Corporation, osoite Assar Gabrielssons Väg, 405 31, Göteborg, Ruotsi, yhtiörekisterinumero 556074-3089, jäljempänä "Volvo Cars" tai "me".

2. Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi

Rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön käsittelyyn liittyy seuraaviin kategorioihin sisältyvien henkilötietojen käsittelyä:

 1. Kun teet rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön, käsittelemme henkilötietojasi varmistaaksemme henkilöllisyytesi. Oikeusperusta tälle tietojen käsittelylle on oikeutettu etumme varmistaa, että käsittelemme sallitun ja täsmällisen rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön. Vahvistusmenettelyä varten käsittelemämme tiedot riippuvat siitä, mitä pyyntö koskee. Jos tiedot koskevat:
  1. sinua asiakkaana, käsittelemme sähköpostiosoitettasi ja/tai postiosoitettasi;
  2. autoasi, käsittelemme kyseessä olevan auton VIN-numeroa;
  3. digitaalisten palveluiden tietoja, käsittelemme Volvo ID:tä (sähköpostiosoite tai puhelinnumero), jota käytit rekisteröityessäsi kyseisiin palveluihin.
 2. Kun henkilöllisyytesi on vahvistettu, käsittelemme koko nimeäsi, postiosoitettasi, puhelinnumeroasi, sähköpostiosoitettasi ja autosi VIN-numeroa pyyntösi hallintaa ja toteutusta varten. Riippuen siitä, mitä rekisteröidyn oikeutta pyyntö koskee, tällaisen pyynnön käsittely koostuu kyseessä olevien tietojen etsimisestä ja keräämisestä, niiden muuttamisesta tai poistamisesta ja kaikkien suoritettuihin toimenpiteisiin liittyvien tietojen keräämisestä saatekirjeeseen, joka esittele tulokset sinulle. Oikeusperusta tälle tietojen käsittelylle on meitä koskevan oikeudellisen velvoitteen noudattaminen (GDPR 6 artiklan kohta 1 c).
 3. Lisäksi käsittelemme tilastollisia tarkoituksia ja pyyntöjen hallintamenettelyn kehittämistä varten tapaukseesi liittyviä tietoja, kuten pyynnön tyyppi, relevantti markkina-alue ja tapauksen käsittelyaika. Oikeusperusta tälle tietojen käsittelylle on oikeutettu etumme optimoida rekisteröidyn pyyntöjen hallintamenettelymme (GDPR 6 artiklan kohta 1 f).
 4. Käsittelemme tapaukseesi liittyviä tietoja kuten pyynnön tyyppi, relevantti markkina-alue, tapauksen käsittelyaika ja muut tapaukseen liittyvät tiedot, perusteena oikeutettu etumme dokumentoida käytäntömme sisäistä ja ulkoista tarkastusta varten (GDPR 6 artiklan kohta 1 f).

3. Miten kauan säilytämme tietosi

Säilytämme rekisteröidyn oikeuksia koskevaan pyyntöösi liittyvät tiedot kolme (3) vuotta. Jos tiedot liittyvät käynnissä olevaan valitukseen tai oikeusprosessiin, tiedot säilytetään koko prosessin ajan.

4. Kenen kanssa jaamme henkilötietosi

Jaamme henkilötietosi seuraaviin kategorioihin kuuluvien kolmansien osapuolien kanssa siltä osin, kuin ne tarvitsevat tietoja:

 • Toimintojamme tukevat käsittelijät, kuten IT-ratkaisujen toimittajat;
 • Rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön hallintaa tukevat käsittelijät, jotka voivat käyttää henkilötietoja vain meille suunnattujen palveluiden tarjoamiseen voimassa olevien tietojen käsittelyä koskevien sopimusten mukaisesti.
 • Muut kolmannet osapuolet:
  • Volvo Car -konserniin kuuluvat yhtiöt (ETA) – rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön toteuttamiseen, jos henkilötietojasi säilyttää muu oikeushenkilö kuin Volvo Car Corporation.

5. Oikeutesi suhteessa tietojen käsittelyyn meidän toimestamme

Sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla määrättyjä oikeuksia koskien henkilötietojesi käsittelyä meidän toimestamme. Voit peruuttaa suostumuksesi tai vastustaa tietojesi käsittelyä, saada pääsyn tallentamiimme sinua koskeviin tietoihin, pyytää tietojesi korjaamista tai niiden käytön rajoittamista, pyytää tietojen siirtämistä toiseen yksikköön, pyytää tietojen poistamista ja tehdä valituksen tietosuojasta vastaavalle viranomaiselle. Tarkemmat tiedot oikeuksistasi – mitä ne tarkoittavat ja miten ja milloin voit käyttää niitä - ovat Asiakastietojen käsittelyä koskevissa periaatteissamme.

6. Yhteystiedot

Käytä rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön tekemiseen soveltuvaa verkkolomaketta, jonka löydät yllä mainituista asiakastietojen käsittelyä koskevista periaatteista. Jos sinulla on muita kysymyksiä henkilötietojen suojasta, voit ottaa meihin yhteyttä seuraavien yhteystietojen avulla:

Tietosuojavastaava

Postiosoite: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Gothenburg, Sweden.

Sähköpostiosoite: globdpo@volvocars.com

7. Muutokset tietosuojailmoitukseen

Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöihimme ja tehdä tähän tietosuojailmoitukseen muutoksia ja päivityksiä milloin tahansa. Aina, kun teemme merkittäviä muutoksia tähän ilmoitukseen, ja erityisesti kun tämän ilmoituksen taustalla on suostumuksesi, ilmoitamme sinulle muutoksista. Tämä tietosuojailmoitus on ajan tasalla asiakirjan yläosassa olevan päiväyksen ajankohtana.