Artikkelin versio 2022.87.0

Tietosuojailmoitus – Volvo Cars -sovellus

Voimassa alkaen:

Julkaistu:

Tässä asiakirjassa selostetaan, miten Volvo Cars (alla määritetyn mukaisesti), ja toisinaan muut yksiköt, käsittelevät henkilötietojasi käyttäessäsi Volvo Cars -mobiilisovellusta (jäljempänä "Volvo Cars -sovellus"), joka pitää yllä yhteyttä Volvo-autoosi.

Volvo Cars -sovellus sisältää useita toimintoja, joista seuraa erityyppistä henkilötietojen käsittelyä alla selitetyn mukaisesti. Markkina-alueestasi ja tilaustyypistäsi riippuen nämä toiminnot voidaan ryhmitellä seuraavasti:

 • Volvo Carsin palvelut – tämä sisältää seuraavissa kohdissa alla mainitut seikat: 2.1. (Tilauksesi), 2.2. (Volvo Carsin etäpalvelut), 2.3. (Ajopäiväkirja), 2.6. (Lataaminen julkisella latausasemalla), 2.7. (Kun otat meihin yhteyttä), 2.8. (Markkinointiviestintä ja kyselyt), 2.9. (Sovelluksen analytiikka), 2.10. (Tutkimus ja kehitys).
 • Lisäarvopalvelut, joita tarjotaan yhteistyössä jälleenmyyjien kanssa – kuten digitaalinen huoltovaraus (kohta 2.4) ja Pick-up & Delivery Service (kohta 2.5).

Löydät alta seuraavat tiedot:

1. Kuka vastaa henkilötietojen käsittelystä

Vastuu henkilötietojesi käsittelystä Volvo Cars -sovelluksessa on jaettu alla olevan mukaisesti:

 • Tilaukseesi, Volvo Cars -etäautopalveluihin, ajopäiväkirjaan, sovellusanalytiikkaan sekä tutkimukseen ja kehitykseen liittyvästä henkilötietojen pääkäsittelystä vastaava yksikkö on Volvo Car Corporation, jonka rekisteröity toimipaikka on Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Ruotsi, yhtiörekisterinumero 556074-3089, jäljempänä "Volvo Cars".
 • Henkilötietojen käsittelystä vastaavat yksiköt yhteydenotoissa ja markkinointiviestinnässä ovat yhdessä:
  • Volvo Car Corporation, ja
  • Volvo Car Finland Oy Ab, yhtiörekisterinumero 0202594-9, rekisteröity osoite Taivaltie 1, 01610 Vantaa, Suomi, jäljempänä "kansallinen myyntiyhtiö".
 • Volvo Cars -sovelluksen kautta varatut jälleenmyyjäpalvelut (digitaalinen huoltovaraus ja Pick-up & Delivery Service) toteuttavat yhdessä yhteisrekisterinpitäjinä Volvo Cars, kansallinen myyntiyhtiö ja Volvo Carsin jälleenmyyjä pyytäessäsi jälleenmyyjäpalvelua (jäljempänä"Volvo-jälleenmyyjä" tai "jälleenmyyjä").

2. Kerätyt henkilötiedot, syy ja säilytyksen kesto;

Kuten aiemmin mainittu, Volvo Cars -sovellus sisältää useita toimintoja automallistasi ja markkina-alueestasi riippuen – jotkut alla kuvatut toiminnot eivät välttämättä koske sinua.

2.1. Tilauksesi

Jos olet tilannut Volvo Cars -etäautopalvelut tai muita Volvon yhdistettyjä palveluita, sinulla on mahdollisuus uusia tämä palvelu Volvo Cars -sovelluksessa.

Tehdessäsi tilauksen tai pidentäessäsi aiempaa tilausta ja hallinnoidaksemme tilaustasi käsittelemme tunnistetietojasi (kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, VIN) sekä ostosi tilaa ja historiaa. Käsittelyn tarkoitus on ostoksesi hallinta ja valvonta (ostotilanteesta toimitukseen), mukaan lukien mahdollisesti tarvittavat yhteydenotot viranomaisiin virallista raportointia varten, liitännäisiä palveluita koskevan pyyntösi hallinta, toimituksen seuranta ja ostamiasi palveluita koskevista päivityksistä viestiminen. Käytämme kolmannen osapuolen maksupalvelun tarjoajaa maksujen käsittelyyn, ja kyseessä on heidän suorittamansa henkilötietojesi erillinen käsittely; voi lukea lisätietoa maksujemme käsittelijän tietosuojakäytännöistä alla olevasta kohdasta 3.

Tilauksiin liittyvän henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on se, että käsittely on tarpeellista kanssasi tekemämme sopimuksen (GDPR artikla 6.1.b) mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Säilytämme henkilötietojasi yhdeksänkymmentä (90) päivää sen jälkeen, kun tilauksesi on päättynyt, jotta voimme mahdollistaa palvelun jatkumisen, jos päätät tilata sen uudelleen tai jotta pääset käsiksi laskuihin tai kuitteihin. Lisäksi arkistoimme ostoosi liittyviä tietoja kymmenen (10) vuoden ajan noudattaaksemme kirjanpitoa ja taloudellista raportointia koskevaa lainsäädäntöä – tämä on laillinen velvoite (GDPR artikla 6.1.c).

2.2. Volvo Cars -etäautopalvelut

Me keräämme tunnistetiedot (kuten etu- ja sukunimesi, puhelinnumerosi, Volvo ID (sähköpostiosoite), auton tunnistenumero – "VIN", yksilöllinen laitetunniste ja tunniste push-ilmoituksia varten) ja ostohistorian (omistusjakso, tilaamasi palvelut ja autosi malli ja vuosimalli ja näiden mukaiset erittelyt).

Käytämme näitä tietoja tarjotaksemme Volvo Cars -etäautopalveluita, kuten mahdollisuuden auton toimintojen etäkäyttöön (esim. esi-ilmastointi, ovien lukitus/avaus, moottorin etäkäynnistys/sammutus, senhetkisen ulkolämpötilan näyttäminen ja murtohälyttimen ilmoitusten vastaanottaminen), auton tietojen tarkasteluun (esim. polttoainemäärä, lasinpesunesteen määrä, jarrunestetasot, ovilukkojen tila, rengaspaineet tai huoltovaroitukset, akun tila tai muut auton tilatiedot).

Käytämme näitä tietoja myös lähettääksemme sinulle autosi tulevia huoltoja koskevia push-ilmoituksia Volvo Cars -sovelluksessa. Hybridi- ja täyssähköautojen kohdalla tallennamme latauspisteen sijainnin, jotta voimme tarjota helpon tavan aikatauluttaa lataukset. Keräämme autosi sijaintitietoja sekä, jos sallit tämän, mobiililaitteesi sijaintitietoja, jotta voit käyttää Volvo Cars -sovelluksen karttatoimintoja ja tarkastella sijaintiasi suhteessa Volvoosi kartalla.

Tilanteissa, joissa sinulta ei nimenomaisesti kysytä suostumusta tietojen käsittelyyn, tietojen käsittelyn perusta on välillämme olevan sopimuksen täytäntöönpano (GDPR artikla 6.1.b).

Jos annat meille mobiiliasetusten kautta pääsyn sijaintitietoihin, kalentereihin ja yhteystietoihin, käsittelemme näitä tietoja tarjotaksemme sinulle helpon tavan lähettää erikoiskohde puhelimesta autoosi yhteystietoluetteloiden, kalenterimerkintöjen tai hakutulosten perusteella. Oikeusperusta tälle tietojen käsittelylle on antamasi suostumus (GDPR artikla 6.1.a).

Kun Volvo Cars -tilauksesi päättyy, tähän palveluun liittyvät tiedot poistetaan yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluttua, henkilötietosi mukaan lukien. Huomaa, että Volvo Cars -tilaus seuraa autoa, eli omistajan vaihtuessa olet myyjänä vastuussa auton ja sovelluksen välisen yhteyden katkaisemisesta ja tietojesi poistamisesta. Tämä koskee myös rekisteröityä pääkuljettajaa, jos kyseessä on auton leasing-sopimus. Katso ohjeet tästä linkistä.

2.3. Ajopäiväkirja

Voit halutessasi pitää ajopäiväkirjaa Volvo Cars -sovelluksella. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi matkakuluja vähennettäessä. Sinun on aktivoitava ajopäiväkirja. Muutoin se ei ole aktiivinen, eikä tietoja kerätä.

Jos aktivoit ajopäiväkirjan, keräämme tunnistetietojasi (kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja VIN). Lisäksi keräämme automaattisesti auton telematiikan kautta auton sijaintitietoja(aloitus ja lopetus tai jatkuvasti riippuen autotyypistä alla kuvatun mukaisesti) tunnistaaksemme jokaisen matkan, mukaan lukien matkaan liittyvät tiedot (aika, etäisyys, polttoaineen ja/tai sähkön kulutus, sähkön tuottaminen hybridiautoissa) ja ajokilometrit. Bensiini- ja dieselmoottorilla varustettujen autojen kohdalla ajopäiväkirja sisältää vain kunkin ajosyklin alku- ja päätepisteet. Jos sinulla on hybridi/twin engine -malli, ajopäiväkirja sisältää myös reittejä koskevat tiedot.

Käsittelemme näitä tietoja suostumuksesi perusteella (GDPR 6 artiklan kohta 1 a).

Ajopäiväkirjatietoja säilytetään pääsääntöisesti 100 päivän ajan. Erityistilanteissa, kuten lataushyvitystä saavien autojen yhteydessä, ajopäiväkirjatietoja säilytetään 500 päivän ajan.

Voit poistaa ajopäiväkirjan käytöstä koska tahansa. Tällöin tietojen kerääminen lopetetaan. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita aiemmin kerättyjen tietojen poistamista.

2.4. Digitaalinen huoltovaraus

Volvo Cars -sovellus mahdollistaa auton lukuisten palveluiden varaamisen valituilta jälleenmyyjiltä. Tehdessäsi näin tähän varaamiseen liittyvän henkilötietojen käsittelyn (alla selitetyn mukaisesti) suorittavat yhdessä Volvo Cars, kansallinen myyntiyhtiö ja valitsemasi Volvo Carsin jälleenmyyjä.

Varatessasi palvelun Volvo Cars -sovelluksella Volvo Cars kerää seuraavaa:

 • tunnistetietosi (kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite);
 • Pyydetystä palvelusta riippuen autoon liittyvät tiedot, kuten auton tunnistenumero, rekisterinumero, vianetsintäkoodit, varoitukset, ajokilometrit, nestemäärät sekä oma kuvauksesi varausta varten (jos annettu),

jotka jaetaan kansalliselle myyntiyhtiölle ja pyytämäsi palvelun toteuttavalle jälleenmyyjälle (joita voivat olla huoltamot tai korjaamot, korimaalaamot, auton kunnostusasiantuntijat ja autologistiikkapalvelut).

Näitä tietoja käytetään palvelun varaamiseen, suorituksen järjestämiseen, yhteyden ottamiseksi sinuun asioissa, jotka koskevat varattua huoltoa tai liittyvät suoraan palvelun käyttöön, esim. vahvistusten ja ilmoitusten lähettäminen. Näitä tietoja käsitellään varauspyynnön hallintaa varten (toisin sanoen oikeusperusta tälle käsittelylle on kanssamme tekemäsi sopimus (GDPR 6.1.b) artikla)).

Varaukset tiedot (pyydetyn varauksen aika ja paikka, käytetty yhteydenottotapa, varauksen tila, varauksen sisältö) tallennetaan järjestelmän lokeihin järjestelmässä mahdollisesti ilmenevien häiriöiden korjaamiseksi. Varauksen tietoja käsitellään myös palvelun analysointia ja arviointia varten. Tämän käsittelyn suorittaa Volvo Cars, ja oikeusperusta tietojen käsittelylle on oikeutettu etumme (GDPR artikla 6.1.f) suorittaa nämä toimenpiteet.

Säilytämme palveluun liittyvät henkilötiedot enintään kaksi (2) vuotta palvelun edellisestä käyttökerrasta. Lisäksi arkistoimme pseudonymisoidut varaustiedot järjestelmälokeihin viideksi (5) vuodeksi tilastollisista syistä.

Kun käytät digitaalista huoltovarausta, Volvo Cars kerää tilastollista tietoa Google Analytics -palvelulla (rajoitetussa tilassa) ymmärtääkseen paremmin käyttäjien toimintaa ja parantaakseen käytettävyyttä. Käsittelemme tästä syystä verkkotunnisteita, mukaan lukien evästetunnisteet, Internet-protokollien osoitteet ja laitteiden tunnisteet, asiakkaan tunnisteet. Oikeusperusta tietojen käsittelylle on oikeutettu etumme (GDPR 6 artiklan kohta 1 f) mitata sovelluksemme käyttöä ja toimintaa. Näitä tietoja säilytetään neljäntoista (14) kuukauden ajan niiden keräämisestä.

Lisäksi palvelun tarjoavaa Volvo-palvelukumppania koskevat erilaiset tietojen säilyttämistä ja dokumentointia koskevat velvoitteet, ja lainsäädäntö voi myös velvoittaa jälleenmyyjän luovuttamaan henkilötietoja viranomaisille (GDPR artikla 6.1.c). Nämä tiedot ovat huoltokumppanin tietosuojaperiaatteissa.

2.5. Pick-up & Delivery Service

Volvo Cars -sovellus mahdollistaa Pick-up & Delivery Service -palvelun varaamisen. Tehdessäsi näin tähän varaamiseen liittyvän henkilötietojen käsittelyn (alla selitetyn mukaisesti) suorittavat yhdessä Volvo Cars, kansallinen myyntiyhtiö ja palvelun suorittava Volvo Carsin jälleenmyyjä.

Jos käytät Pick-up & Delivery Service -palvelua, seuraavia sinua koskevia tietoja käsitellään: nouto- ja toimituspalveluhistoriasi – jotta tiedossa on, mitä palveluita on tehty; ajokortin ja vakuutuksen tiedot – jos käytössäsi on laina-auto; rekisterinumero ja VIN-numero – tarvitaan auton tunnistamiseen; nouto- ja/tai toimitusosoite – tarvitaan palvelun tarjoamiseen; lisäämäsi noutoa ja/tai toimitusta koskevat huomautukset (jos annettu); IP-osoite. Lähettäessämme asiakkaille palveluiden tilaa koskevia päivityksiä push-ilmoituksina, käytämme seuraavia tietokategorioita seurataksemme lähetettyjä ilmoituksia: yksilöllinen laitteen tunniste; push-ilmoitusten merkki; push-ilmoituksen otsikko ja leipäteksti; IP-osoite. Tämä käsittely perustuu sopimuksen toteuttamiseen, jossa sinä olet osapuolena (GDPR artikla 6.1.b).

Jos jätät palautetta palvelun suorittamisen jälkeen, keräämme nimesi sekä antamasi arvion ja kommentit. Oikeusperusta tietojen käsittelylle on meidän oikeutettu etumme (GDPR (6.1.f artikla)) parantaa jatkuvasti asiakkaille tarjoamiamme palveluita. Lisäksi asiakas päättää itse, antaako hän palautetta.

Tarjoamamme palvelun laatu on olennainen ja mahdollisten auton vaurioita koskevien väitteiden esille nostamien vastuusyiden takia säilytämme kuvat autosta, mukaan lukien aikaleima ja sijainti, voidaksemme puolustaa omia (ja yhteistyökumppaneidemme ja palvelun tarjoamiseen osallistuvien kuljettajien) oikeuksiamme ja intressejämme. Oikeusperusta tietojen käsittelylle on meidän oikeutettu etumme (GDPR (6.1.f artikla)) selvittää vahinkotilanteessa mahdollisimman yksinkertaisesti, onko kuljettaja aiheuttanut vahingon palvelun tarjoamisen yhteydessä.

Säilytämme palveluun liittyviä tietojasi enintään kolmen (3) vuoden ajan siitä, kun palvelua on viimeksi käytetty, ellei kiistoja synny – tällöin säilytämme tarvittavat tiedot niin pitkään kuin tarpeen oikeuksiemme puolustamiseksi. Lisäksi arkistoimme pseudonymisoidut varaustiedot järjestelmälokeihin viideksi (5) vuodeksi tilastollisista syistä.

Lisäksi palvelun tarjoavaa Volvo-palvelukumppania koskevat erilaiset tietojen säilyttämistä ja dokumentointia koskevat velvoitteet, ja lainsäädäntö voi myös velvoittaa jälleenmyyjän luovuttamaan henkilötietoja viranomaisille (GDPR artikla 6.1.c). Nämä tiedot ovat huoltokumppanin tietosuojaperiaatteissa.

2.6. Lataaminen julkisella latausasemalla

Volvo Cars -sovellus on integroitu kolmannen osapuolen latausratkaisuun, jotta kuljettajat voivat helposti ladata sähköautojaan. Kolmannen osapuolen latausratkaisun tarjoaa Plugsurfing GmbH, Saksassa rekisteröity yhtiö, jonka kotipaikka on Weserstraße 175, 12045 Berliini, Saksa ja jonka yhtiörekisterinumero on HRB 143142 B. Keräämme seuraavat tietotyypit suoraan sinulta ja jaamme ne PlugSurfingin kanssa, jotta voimme toimittaa sinulle palvelun ja vastata mahdollisiin asiakaspyyntöihisi (GDPR 6.1.b artikla):

 1. Volvo ID,
 2. Nimi,
 3. Sähköpostiosoite,
 4. Kotiosoite,
 5. Maksutapa/viitetunnus,
 6. RFID-latausavain EVCO-ID,
 7. Sijaintisi - tämä auttaa sinua löytämään latausaseman läheltäsi,
 8. Asian tyyppi/kuvaus,
 9. Mahdolliset muut tiedot, jotka voivat olla merkityksellisiä asian tyypin mukaan, esim. luottokortin numero, laskun numero jne.

Jotta voimme mitata julkisen latauspalvelun käyttöä (GDPR:n 6.1.f artikla), saamme Plugsurfingilta seuraavat tiedot:

 1. Plugsurfing-käyttäjätunnus,
 2. Latausjakson tunnus,
 3. Latausjakson alkamisaika,
 4. Latausjakson kesto,
 5. Latausjakson hinta,
 6. Latausjakson aikana lisätty energia,
 7. Latausaseman liittimen tyyppi,
 8. Latauspisteen operaattorin nimi.

Julkiseen lataukseen liittyviä tietoja säilytetään niin kauan kuin olet Volvo Cars -sovelluksen käyttäjä ja lisäksi kolme (3) vuotta ja viisitoista (15) päivää.

2.7. Ottaessasi meihin yhteyttä

Kun käytät Volvo Cars -sovelluksen yhteydenottovaihtoehtoja, käsittelemme käyttämäsi kanavan kannalta oleellisia henkilökohtaisia tunnistetietojasi (kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumero/sähköpostiosoite, VIN, yksilöllinen laitetunniste ja tunniste push-ilmoituksia varten) sekä kyselyn yhteydessä antamiasi tietoja. Teemme tämän oikeutetun etumme perusteella käsitelläksemme pyyntösi (GDPR artikla 6.1.f).

Jos kysymyksesi koskee Plugsurfingin tarjoamaa julkista latauspalveluamme, saatamme lisäksi käsitellä edellä kohdassa 2.6. mainittuja henkilötietoja.

Pyyntöihisi liittyvät tiedot säilytetään kolmenkymmenenkuuden (36) kuukauden ajan kyselysi vastaanottamisesta.

2.8. Markkinointiviestintä ja kyselyt

Voit saada Volvo Cars -sovelluksen kautta Volvo Cars -tuotteita koskevaa markkinointiviestintää, jos olet antanut tätä varten suostumuksen. Tätä varten käsittelemme tunnistetietojasi (kuten etu- ja sukunimeä, puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta), autosi tietoja (kuten mallia, moottoria, VIN-numeroa), VOLVO ID -tietoja, laitteen tunnistetietoja ja tilaustietoja. Oikeusperusta tälle on antamasi suostumus (GDPR artikla 6.1.a).

Näitä tietoja käsitellään markkinointitarkoituksiin, kunnes olet peruuttanut suostumuksesi. Jos peruutat suostumuksesi, tietojesi käsittelyä rajoitetaan estoluettelon pitämiseen varmistaaksemme, että sinulle ei lähetetä vahingossa markkinointiviestintää.

Volvo Cars -sovelluksen kautta voit myös saada tuotteitamme ja palveluitamme koskevia kyselyitä. Käsittelemme samoja tietoja kuin edellä, perustuen oikeutettuun etuumme parantaa palveluitamme. Näitä tietoja käsitellään, kunnes peruutat suostumuksesi.

2.9. Sovellusanalytiikka

Mittaamme sovelluksemme käyttöä ymmärtääksemme paremmin käyttäjien käyttäytymisestä ja parantaaksemme sovelluksen käytettävyyttä ja luotettavuutta sekä saadaksemme tietoa siitä, miten palveluja käytetään, ja parantaaksemme näiden palveluiden käyttökokemusta. Käytämme tätä varten Google Analytics -palvelua (rajoitetussa tilassa) ja käsittelemme laitetunnustasi, laitteesi IP-osoitetta (pseudonymisoidaan välittömästi keräämisen jälkeen), Volvo ID:täsi ja auton yhteyden tilaa.

Oikeusperusta tälle tietojenkäsittelylle on oikeutettu etumme (GDPR 6.1.f artikla) parantaa sovelluksemme ja palveluidemme käyttökokemusta.

Näitä tietoja säilytetään neljäntoista (14) kuukauden ajan niiden keräämisestä.

2.10. Tutkimus ja kehitys

Käytämme datalähtöistä lähestymistapaa tutkimus- ja kehitystarkoituksiin tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseksi ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi, ja hyödynnämme tätä varten auton tietoja (esim. VIN), tuotetietoja (esim. Volvo Cars -sovelluksen käyttö), asiakastietoja (esim. Volvo ID) ja myyntitietoja (kuten myyvä tai palveleva jälleenmyyjä). Käsittely kattaa laajan alueen ja sisältää analyytikkojemme ja datatieteen asiantuntijoidemme suorittaman analytiikan, mallinnuksen ja tutkimuksen.

Oikeusperusta tälle käsittelylle on meidän oikeutettu etumme (GDPR 6 artiklan kohta 1 f). Rajoitamme analyysin anonymisoituihin tai pseudonymisoituihin tietoihin, kun tämä on mahdollista. Käsittely ei sisällä sinua koskevaa automaattista päätöksentekoa.

Säilytämme nämä tiedot kymmenen (10) vuotta.

3. Miten henkilötietojasi jaetaan

Volvo Car Corporation -yhtiön yllä mainittu käsittely sisältää henkilötietojesi käsittelyä seuraaviin kategorioihin kuuluvien kolmansien osapuolien kanssa siltä osin, kuin ne tarvitsevat tietoja:

Käsittelijät

Volvo Cars -sovelluksen tarjoamisessa meitä tukevien käsittelijöiden kategorioita ovat:

 • Pilviyhteyspalvelun tarjoaja;
 • Tietojen hosting;
 • Push-ilmoitukset;
 • Sähköpostien jakelu;
 • Chat-toiminto ja asiakaspalvelu;
 • Valitut Volvo-autojen jälleenmyyjät digitaalista huoltovarausta ja Pick-up & Delivery Service -palvelua varten;
 • Tilauslaskun käsittelypalveluiden tarjoaja.

He voivat käyttää henkilötietoja vain meille suunnattujen palveluiden tarjoamiseen voimassa olevien tietojen käsittelyä koskevien sopimusten mukaisesti. Joissakin mainituista tilanteista käsittelijöiden käyttämiseen liittyy henkilötietojen siirtäminen rajoitetusti Euroopan unionin ulkopuolelle. Olemme toteuttaneet varotoimia, jotta tällaiset siirrot rajoitetaan vain tarpeelliseen laajuuteen ja jotta ne sisältävät vain tietoja, joita ei voida yhdistää suoraan sinuun. Näin riski on hyvin pieni, jos tietoja välitetään luvattomasti.

Jakaminen muille Volvo Car Groupin yksiköille

Kohdassa 2.1 mainitut tiedot jaetaan kansallisen myyntiyhtiömme ja Care by Volvo -yksikön kanssa siinä maassa, josta tiedot ovat peräisin, seuraavia tarkoituksia varten:

 • Jälleenmyyjien suorituskyvyn arviointi;
 • Asiakaspalvelu;
 • Markkinasegmentointi;
 • Tilausten pidennysten ja uudelleenaktivointien arviointi.

Jakaminen muille kolmansille osapuolille (erilliset rekisterinpitäjät)

Käsittelemme maksuja kolmansien osapuolien avulla, ne keräävät maksutiedot suoraan sinulta jakamatta niitä meidän kanssamme: Stripe Inc. (maksupalvelujen sekä laskujen ja tilausten käsittelypalveluiden tarjoaja). Voit katsoa heidän tietosuojaperiaatteittaan osoitteessa https://stripe.com/en-se/privacy.

Yhteistyössä Plugsurfingin kanssa tarjottuun latauspalveluun liittyy joidenkin henkilötietojesi jakaminen Plugsurfing GmbH:n kanssa - lisätietoja tästä on edellä kohdassa 2.6., ja voit tutustua heidän tietosuojaperiaatteisiinsa osoitteessa https://plugsurfing.com/legal/privacy-policy/.

Volvo Cars -sovellus käyttää Google Maps -palvelua sinun ja autosi sijainnin näyttämiseen. Voit katsoa heidän tietosuojaperiaatteitaan osoitteessa https://policies.google.com/privacy.

4. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi

Rekisteröitynä sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla määrättyjä oikeuksia koskien henkilötietojesi käsittelyä meidän toimestamme. Nämä selitetään lyhyesti alla, ja voit käyttää niitä täyttämällä alla osoitetun lomakkeen.

 1. Oikeus peruuttaa suostumus: Kun olet antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi, tämä vaikuttaa tulevaan käsittelyyn.
 2. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Voit pyytää meiltä tietoja siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja meillä on tallennettuna. Me annamme sinulle pyynnöstä kopion henkilötiedoistasi. Jos pyydät lisäkopioita henkilötiedoistasi, voimme veloittaa sinulta kohtuullisen maksun hallinnollisten kustannusten kattamiseksi. Sinulla on oikeus saada tietoja niistä suojakeinoista, joita käytämme henkilötietojen siirrossa EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin. Pyynnöstäsi vahvistamme, käsittelemmekö tietojasi ja siirrämmekö tietosi EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin.
 3. Oikeus oikaista tietoja: Sinulla on oikeus saada virheelliset tai puutteelliset itseäsi koskevat tiedot oikaistua. Pyrimme pitämään hallussamme olevat, jatkuvasti käytettävät henkilötiedot oikeellisina, täydellisinä, ajantasaisina ja relevantteina.
 4. Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä: Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, jos:
  1. henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä ajanjaksolla, jolla meidän tulee vahvistaa niiden oikeellisuus,
  2. käsittely on lainvastaista ja pyydät käsittelyn rajoittamista etkä henkilötietojen poistamista,
  3. emme enää tarvitse henkilötietojasi käsittelyä varten, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen asian hoitamista varten, tai
  4. vastustat tietojen käsittelyä meidän tarkistaessamme, ohittaako legitiimi intressimme sinun intressisi.
 5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada meille ilmoittamasi henkilötiedot ja, kun tämä on teknisesti mahdollista, oikeus pyytää, että siirrämme henkilötietosi (jotka olet ilmoittanut meille) toiseen organisaatioon, jos:
  1. käsittelemme henkilötietojasi automaattisesti;
  2. henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, tai niiden käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi, jossa olet osapuolena;
  3. olet ilmoittanut meille henkilötietosi; ja
  4. oikeutesi siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei loukkaa toisten henkilöiden oikeuksia ja vapauksia.
  Sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneluettavassa formaatissa. Oikeutesi saada henkilötietosi ei saa loukata muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi siirrettyä meidän toimestamme toiseen organisaatioon, jos tämä on teknisesti mahdollista.
 6. Oikeus tietojen poistamiseen: Sinulla on oikeus pyytää, että poistamme itseäsi koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme. Meidän täytyy noudattaa tätä pyyntöä, jos käsittelemme henkilötietojasi, ellei tietojen käsittely ole tarpeen:
  1. ilmaisunvapauden ja tiedonsaantioikeuden käyttämiseen;
  2. sellaisen oikeudellisen velvoitteen täyttämiseen, jonka kohdalla meitä koskeva EU:n tai jäsenvaltion lainsäädäntö edellyttää tietojen käsittelyä;
  3. arkistointitarkoituksiin, kun kyseessä on julkinen, tieteellinen tai historiantutkimukseen tai tilastollisiin tarkoituksiin liittyvä intressi; tai
  4. oikeudellisten vaatimusten tekemiseen tai puolustuksen järjestämiseen.
 7. Oikeus vastustaa: Voit – milloin tahansa – vastustaa henkilötietojesi käsittelyä määrätyssä tilanteessa edellyttäen, että käsittely ei perustu suostumukseesi vaan meidän tai kolmannen osapuolen legitiimiin intressiin. Tällöin emme enää käsittele tietojasi, ellemme voi esittää legitiimiä perustetta ja intressiä käsittelylle tai ellei käsittely ole tarpeen oikeudellisten vaatimusten tekemistä tai puolustuksen järjestämistä varten. Jos vastustat tietojen käsittelyä, ilmoita myös, haluatko että tietosi poistetaan. Muussa tapauksessa ainoastaan rajoitamme käsittelyä. Sinulla on myös milloin tahansa oikeus vastustaa, syytä ilmoittamatta, henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointitarkoituksiin (tämä sisältää profiloinnin siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin), jos tällainen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme. Jos markkinointi perustuu suostumukseen, voit peruuttaa suostumuksesi (katso yllä).
 8. Oikeus tehdä valitus: Voit tehdä valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle tai mille tahansa EU:ssa sijaitsevalle valvontaviranomaiselle. Arvostamme kuitenkin sitä, jos otat ensin meihin yhteyttä ongelman ratkaisemiseksi – yhteystietomme ovat alla.

Voit käyttää meihin liittyviä oikeuksiasi täyttämällä tämän lomakkeen, joka auttaa meitä käsittelemään pyyntösi asianmukaisesti. Verkkolomake sisältää tiedot, jotka tarvitsemme tunnistaaksemme sinut ja arvioidaksemme pyyntösi. Puhelimitse tai sähköpostitse lähetettyjen pyyntöjen kohdalla sinun tulee toimittaa meille riittävät tiedot, jotta voimme varmistaa, että olet se henkilö, jonka henkilötietoja olemme keränneet. Sinun tulee myös selostaa pyyntösi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme arvioida sen asianmukaisesti ja vastata siihen. Jos emme voi tunnistaa sinua annettujen tietojen perusteella pääsyä tai tietojen poistamista koskevien pyyntöjen kohdalla, voimme pyytää sinulta lisätietoja.

Voit käyttää näitä oikeuksiasi suhteessa kaikkiin tässä ilmoituksessa mainittuihin yhteisrekisterinpitäjiin.

5. Yhteystiedot

Oikeuksiesi käyttämiseksi katso kohta 4 edellä. Jos sinulla on muita kysymyksiä henkilötietojen suojasta, voit ottaa meihin yhteyttä seuraavien yhteystietojen avulla:

Volvo Car Corporation

Postiosoite: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Gothenburg, Sweden

Sähköpostiosoite: globdpo@volvocars.com

6. Muutokset Tietosuojailmoitukseen

Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöihimme ja tehdä tähän tietosuojailmoitukseen muutoksia ja päivityksiä milloin tahansa. Aina, kun teemme merkittäviä muutoksia tähän ilmoitukseen, ja erityisesti kun tämän ilmoituksen taustalla on suostumuksesi, ilmoitamme sinulle muutoksista. Tämä tietosuojailmoitus on ajan tasalla asiakirjan yläosassa olevan päiväyksen ajankohtana.