City Safety

City Safety

Päivitetty 7/23/2018

City Safety varoittaa kuljettajaa visuaalisilla, tuntuvilla ja kuuluvilla signaaleilla eteen tulevista jalankulkijoista, pyöräilijöistä, suurikokoisista eläimistä ja autoista - auto jarruttaa automaattisesti, jos kuljettaja ei itse reagoi tilanteeseen riittävän ajoissa.

P5-1507-CitySafety Princip

Kamera- ja tutkayksikön sijainti

HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

.

City Safety voi estää törmäyksen tai alentaa törmäysnopeutta.

City Safety on apuväline, joka auttaa kuljettajaa, joka on vaarassa ajaa jalankulkijan, suurikokoisen eläimen, polkupyöräilijän tai ajoneuvon päälle.

Toiminto City Safety voi auttaa kuljettajaa välttämään törmäyksen esim. ajettaessa jonoissa, joissa muutokset edellä olevassa liikenteessä yhdessä tarkkaamattomuuden kanssa voivat johtaa onnettomuuteen.

Toiminto auttaa kuljettajaa jarruttamalla autoa automaattisesti uhkaavan törmäysvaaran yhteydessä, jos kuljettaja itse ei reagoi ajoissa jarruttamalla ja/tai ohjaamalla sivuun.

City Safety aktivoi lyhyen, voimakkaan jarrutuksen ja pysäyttää auton normaalitapauksessa juuri edellä olevan ajoneuvon taakse. Useimmille kuljettajille tämä on kaukana normaalista ajotavasta ja se voidaan kokea epämiellyttävänä.

City Safety aktivoituu tilanteissa, joissa kuljettajan olisi oikeastaan pitänyt aloittaa jarrutus huomattavasti aikaisemmin, joten toiminto ei voi auttaa kuljettajaa kaikissa tilanteissa.

City Safety on suunniteltu aktivoitumaan mahdollisimman myöhään tarpeettomien puuttumisten välttämiseksi.

Kuljettaja tai matkustaja ei tavallisesti huomaa City Safety -järjestelmää - vain tilanteissa, joissa törmäys on erittäin lähellä.

City Safety voi estää törmäyksen edellä kulkevan ajoneuvon tai polkupyörän kanssa hidastamalla auton nopeutta enintään 50 km/h(30 mph). Jalankulkijan kohdalla City Safety voi alentaa ajonopeutta enintään 45 km/h (28 mph).

Jos nopeusero on suurempi kuin 50 km/h(30 mph) tai 45 km/h(28 mph), City Safetyn automaattinen jarrutus ei voi estää törmäystä, mutta se voi lieventää törmäyksen seurauksia.

Jos törmäys suurikokoiseen eläimeen uhkaa, City Safety voi hidastaa auton nopeutta enintään 15 km/h(9 mph). Jarrutus suurikokoisten eläinten takia on tarkoitettu ensisijaisesti vähentämään törmäyksen voimakkuutta korkeammilla ajonopeuksilla. Jarrutus on tehokkaimmillaan 70 km/h(43 mph) ylittävillä ajonopeuksilla ja vähemmän tehokasta alhaisilla ajonopeuksilla.

Varoitus

City Safety on vain apuväline, joka ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.

Varoitus aktivoituu vain suuren törmäysvaaran yhteydessä. Tämä osa sekä osa "City Safety -toiminnon rajoitukset" kertovat rajoituksista, jotka kuljettajan pitää tietää ennen kuin City Safety -toimintoa käytetään.

Varoitus sekä jarruttaminen jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden vuoksi ovat pois toiminnasta, kun auton nopeus on yli 70 km/h(43 mph).

City Safety -toiminnon automaattinen jarrutustoiminto voi estää törmäyksen tai rajoittaa törmäysnopeutta. Täyden jarruvaikutuksen varmistamiseksi tulee kuljettajan aina painaa jarrua - myös auton jarruttaessa automaattisesti.

City Safety ei aktivoi automaattista jarrutusta voimakkaassa kiihdytyksessä.

Kuljettaja vastaa aina oikeasta etäisyyden ja nopeuden säilyttämisestä - älkää koskaan odottako törmäysvaroitusta tai City Safety -toiminnon puuttumista tilanteeseen.

Markkina-aluerajoitus

City Safety ei ole käytettävissä kaikissa maissa. Jos City Safety ei näy keskinäytön Asetukset-valikossa, autoa ei ole varustettu tällä toiminnolla.

Päävalikon hakupolku: AsetuksetMy CarIntelliSafe

Katsaus

P5-1546-CitySafety Princip m Koll-varning

Katsaus toimintaan

HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

.

Audiovisuaalinen varoitussignaali törmäysvaaran yhteydessä
Etäisyysmittaus kamera- ja tutkayksiköllä

City Safety suorittaa kolme vaihetta seuraavassa järjestyksessä:

  1. Törmäysvaroitus
  2. Jarrutusapu
  3. Automaattijarrutus

Törmäysvaroitus

Ensin kuljettajaa varoitetaan lähellä olevasta törmäyksestä.

City Safety voi havaita jalankulkijat, pyöräilijät ja ajoneuvot, jotka seisovat paikallaan tai liikkuvat samaan suuntaan oman auton kanssa sen edellä. City Safety voi myös havaita jalankulkijat, pyöräilijät tai suurikokoiset eläimet, jotka kulkevat tien yli auton edessä.

Jalankulkijaan, suurikokoiseen eläimeen, polkupyöräilijään tai ajoneuvoon, mukaan lukien osassa "City Safety risteävässä liikenteessä" kuvattuihin ajoneuvoihin, kohdistuvan törmäysvaaran yhteydessä herätetään kuljettajan tarkkaavaisuus punaisena vilkkuvalla varoitussignaalilla, akustisella signaalilla ja haptisella varoituksella jarrupulssin muodossa. Alhaisilla nopeuksilla, kuljettajan tekemässä nopeassa jarrutuksessa tai kaasunpainalluksessa haptista varoitusta ei muodostu. Jarrupulssin voimakkuus vaihtelee auton nopeuden mukaan.

Jarrutusapu

Jos törmäysvaara on kasvanut edelleen törmäysvaroituksen jälkeen, jarrutusapu aktivoituu.

Jarrutusapu vahvistaa kuljettajan jarrutusta, jos järjestelmä päättelee, ettei jarrutus ole riittävä törmäyksen välttämiseksi.

Automaattijarrutus

Viimeisessä kohdassa aktivoidaan automaattinen jarrutustoiminto.

Jos kuljettaja tässä tilanteessa ei vielä ole aloittanut väistötoimenpidettä ja törmäysvaara uhkaa, automaattinen jarrutustoiminto alkaa toimia riippumatta siitä - tämä tapahtuu riippumatta siitä, jarruttaako kuljettaja vai ei. Jarrutus tapahtuu tällöin täydellä jarrutusteholla törmäysnopeuden vähentämiseksi tai rajoitetulla jarrutusteholla, jos se riittää törmäyksen välttämiseen.

Automaattisen jarrutustoiminnon yhteydessä myös turvavyönkiristimet saattavat aktivoitua, katsokaa lisätietoja osasta "Turvavyönkiristin".

Automaattijarrutus voi tietyissä tilanteissa aloittaa puuttumisen kevyemmällä jarrutuksella siirtyäkseen sitten täyteen jarruvaikutukseen.

Kun City Safety on estänyt törmäyksen paikallaan olevan kohteen kanssa, auto jää seisomaan odottaen kuljettajan aktiivista toimenpidettä. Jos autoa on jarrutettu edessä olevan hitaamman ajoneuvon takia, rajoitetaan nopeus samaksi, jota edessä oleva ajoneuvo käyttää.

Käynnissä oleva jarrutustoimenpide voidaan aina keskeyttää siten, että kuljettaja painaa voimakkaasti kaasupoljinta.

Huomio

Kun City Safety™ jarruttaa, syttyvät jarruvalot.

Kun City Safety aktivoituu ja jarruttaa, kuljettajan näyttö esittää teksti-ilmoituksen siitä, että toiminto on/on ollut aktiivinen.

Varoitus

City Safety -toimintoa ei saa koskaan käyttää muuttamaan kuljettajan ajotapaa - jos kuljettaja luottaa itseensä ja antaa City Safety -toiminnon jarruttaa, törmäys tapahtuu ennemmin tai myöhemmin.


Oliko tästä apua?