Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on Volvolle yhtä tärkeää kuin turvallisuus. Pyrimme kohti ilmastoneutraaliutta, hyödynnämme kiertotaloutta ja harjoitamme vastuullista liiketoimintaa – näin autamme suojelemaan planeettaamme ja tekemään yhteiskunnasta reilumman.

Volvo-auto ladattavana latausasemalla.

Tavoitteemme

Ympäristötoimet

Olla ilmastoneutraali yritys vuoteen 2040 mennessä.

Kiertotalous

Olla kiertotalousyritys vuoteen 2040 mennessä.

Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta

Olla eettisen ja vastuullisen liiketoiminnan tunnustettu johtaja.

Miten tavoitteisiin päästään?

Ympäristötoimet

Tiedostamme, että olemme liikkumisen tarjoajana osa ilmastonmuutoksen ongelmaa, ja siksi meidän vastuullamme on toimia. Pyrimme ilmastoneutraaliksi yhtiöksi vuoteen 2040 mennessä vähentämällä päästöjä koko toimitusketjussamme.

-50 %

mitatut päästöt

-25 %

raaka-aineet ja toimittajat

-25 %

koko toiminta sis. logistiikka

-40 %

kokonaisvähennys per ajoneuvo

Autokannan sähköistäminen

Autojen suorat päästöt muodostavat merkittävän osan hiilijalanjäljestämme. Siksi jokaisessa vuoden 2019 jälkeen esitellyssä uudessa Volvossa on sähkömoottori. Tavoitteenamme on, että 50 prosenttia vuosittaisesta automyynnistämme koostuu täyssähköautoista vuoteen 2025 mennessä, ja loputkin myytävät autot ovat hybridejä.

Volvo-citymaasturi ajaa tekojärven ylittävällä sillalla.

Ilmastoneutraali valmistus

Tavoittelemme valmistustoimintamme muuttamista ilmastoneutraaliksi vuoteen 2025 mennessä. Jo nyt tehtaidemme käyttämästä sähköstä yli 80 prosenttia on ilmastoneutraalia globaalisti laskettuna. Vuodesta 2008 alkaen kaikki Euroopassa sijaitsevat tehtaamme ovat toimineet vesivoimalla.

Yhteistyö toimittajien kanssa

Toimitusketjun päästöjen vähentämisellä on tärkeä rooli ilmastotavoitteemme saavuttamisessa. Kannustamme tärkeimpiä toimittajiamme siirtymään täysin uusiutuvan energian käyttöön vuoteen 2025 mennessä ja kehittämään toimintaansa kohti kiertotaloutta.

Volvo-citymaasturi ajaa tekojärven ylittävällä sillalla.

Kolmansien osapuolten hyväksyntä ilmastosuunnitelmallemme

Science Based Targets -aloite (SBTi)* on hyväksynyt kunnianhimoisen tavoitteemme tulla ympäristöneutraaliksi vuoteen 2040 mennessä. SBTi:n mukaan päästövähennystavoitteemme vastaavat Pariisin sopimuksen tavoitteita rajoittaa globaali lämpötilan nousu reilusti alle kahteen asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan.

*SBTi on Carbon Disclosure Projectin (CDP), Yhdistyneiden kansakuntien Global Compactin, World Resources Instituten (WRI) ja WWF:n yhteistyöhanke.

*SBTi on Carbon Disclosure Projectin (CDP), Yhdistyneiden kansakuntien Global Compactin, World Resources Instituten (WRI) ja WWF:n yhteistyöhanke.

Lähikuva auton istuimesta, jonka kankaaseen on kiinnitetty kierrätyssymboli.

Kiertotalous

Planeetallamme on vain rajallisesti luonnonvaroja. Siksi tarvitaan kiertotalousajattelua, jossa käytetyt osat ja materiaalit paitsi otetaan talteen auton elinkaaren päätyttyä, myös uusiokäytetään uusien ajoneuvojen tuotannossa. Siksi automme on suunniteltu niin, että niiden valmistuksessa syntyy mahdollisimman vähän jätettä ja käytetään enemmän kierrätettyjä ja biopohjaisia raaka-aineita.

25 %

kierrätettyä tai biopohjaista muovia

40 %

kierrätettyä alumiinia

25 %

kierrätettyä terästä

Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta

Tavoitteenamme on kasvaa eettisen ja vastuullisen liiketoiminnan tunnustetuksi johtajaksi. Saavutamme aseman turvaamalla työntekijöidemme hyvinvoinnin ja oikeudet, edistämällä tasa-arvoa ja minimoimalla toimitusketjumme negatiiviset ympäristö- ja yhteiskuntavaikutukset.

Akku ladattavana.

Eettisiä akkuja

Olemme sitoutuneet hankkimaan akkumme vastuullisesti. Osana sitoumusta olemme ensimmäinen autonvalmistaja, joka hyödyntää lohkoketjuteknologiaa koboltin toimitusketjussa. Teknologian avulla voimme valvoa ja seurata akuissamme käytettyä kobolttia.

Mitä on lohkoketjuteknologia?

Ilmastonmuutos on äärimmäinen turvallisuustesti.

Ilmastonmuutos on äärimmäinen turvallisuustesti

Mies Volvon lambda-anturin takana esittelee keksintöään.

Kestävän kehityksen perintö

Olemme pienentäneet ympäristövaikutustamme jo useiden vuosien ajan. Tutustu käytännön toimiin, jotka olemme jo toteuttaneet.