Kestävä kehitys

Pyrimme parantamaan ja suojelemaan ihmisten elämää arvoketjussamme ja laajemmin yhteiskunnassamme. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että toimimme oikein – niin liiketoiminnassamme kuin työntekijöitämmekin kohtaan sekä liikekumppaneihimme kohdistamiemme odotusten suhteen. Haluamme tehdä hyvää ja vaikuttaa ihmisiin ja yhteiskuntaan positiivisesti.

Kolme ihmistä keskustelee tuotantolaitoksessa.

Sitoumuksemme: edistää vahvaa eettistä kulttuuria yrityksessämme.

Edistää työntekijöiden hyvinvointia

Varmistaa tasa-arvon toteutuminen ja auttaa suojelemaan ihmisiä. Kouluttaa ja kannustaa henkilöstöä toimimaan kestävällä tavalla.

Turvata ihmisoikeudet

Edistää vastuullista liiketoimintaa koko arvoketjussamme.

Edistää kestävää yhteiskuntaa

Tehdä yhteistyötä sidosryhmien kanssa, investoida kestävästi, tukea ja auttaa suojelemaan yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia.

Mies hymyilee pikkulapselle, joka laskee liukumäkeä leikkikentällä.

Uusi globaali henkilöstöstandardi

Family Bond by Volvo Cars – sama vanhempainvapaa kaikille kaikkialla.

Family Bond by Volvo Cars on kaikille sukupuolille suunnattu globaali, palkallinen vanhempainvapaakäytäntömme. Se takaa kaikille vähintään vuoden Volvo Carsin palveluksessa työskennelleille työntekijöille 24 viikkoa vanhempainvapaata, jonka aikana palkka on automaattisesti 80 prosenttia työntekijän peruspalkasta.

Tämä globaali käytäntö koskee kumpaa tahansa vanhempaa, ja se soveltuu erityyppisille perheille, sillä siihen sisältyvät myös adoptio-, kasvatus- ja sijaisvanhemmat sekä samaa sukupuolta olevien parien ei-biologiset vanhemmat.

Nainen katsoo oikealle ja hymyilee.

Monimuotoisuus

Olemme globaali yritys, ja työvoimamme moninaisuus on meille rikkaus. Myymme autoja yli sadassa maassa ja olemme ylpeästi erilaisten ideoiden, kokemusten, taustojen ja persoonallisuuksien sulatusuuni. Alamme muuttuu vauhdilla. Liiketoimintaamme ja kestävää kehitystä koskevat tavoitteemme ovat suuria. Avoimuus kaikille näkökulmille sekä laadukkaampia päätöksiä tuottavat monipuoliset ja osallistavat tiimit ovat kriittisen tärkeitä menestyksellemme.

Työntäyteinen huone, jossa monet ihmiset tekevät eri asioita

Kulttuuri, jossa kukaan ei jää ulkopuolelle

Olemme globaali yritys, ja moninaisuus on meille rikkaus. Siksi kehitämme moninaista työyhteisöä ja osallistavaa kulttuuria, joka tuo ihmisten parhaat puolet esiin. Olemme ylpeästi erilaisten ideoiden, kokemusten, taustojen ja persoonallisuuksien sulatusuuni – se edistää luovuutta ja innovointia. Avoimuus kaikille näkökulmille sekä laadukkaampia päätöksiä tuottavat monipuoliset ja osallistavat tiimit ovat kriittisen tärkeitä menestyksellemme.

Ympäristövaikutusten pienentäminen

Kun sanomme haluavamme pienentää ympäristövaikutustamme ihmisiin ja ympäristöön, me myös tarkoitamme sitä. Tiedostamme myös, että vastuumme yltää kauas yrityksemme seinien ulkopuolelle. Kun laskemme vaikutustamme, meidän on pystyttävä vastaamaan kysymyksiin mitä, mistä ja miten. Pyrimme läpinäkyvyyteen ja jäljitettävyyteen koko toimitusketjussa. Käytämme esimerkiksi lohkoketjuteknologiaa osana sitoutumistamme akkujen vastuulliseen hankintaan.

Akku ladattavana.

Jäljitettävyys toimitusketjuissa

Tiedämme, että akkuihin käytettävien raaka-aineiden toimitusketjut ovat monimutkaisia, ja niihin liittyy ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hallintotavan (ESG) riskejä. Jäljitettävyys on edellytys näihin riskeihin puuttumiselle ja vastuullisten toimitusketjujen rakentamiselle, sillä sen avulla voimme tunnistaa toimitusketjuumme kuuluvat toimittajat ja arvioida niiden ESG-suorituskykyä sekä edistää hyviä käytäntöjä.

Responsible cobalt sourcing

Akkujen vastuullinen hankinta

Olemme sitoutuneet hankkimaan akkumme vastuullisesti. Osana sitoumusta olimme ensimmäinen autonvalmistaja, joka hyödyntää lohkoketjuteknologiaa koboltin toimitusketjussa. Teknologian avulla voimme seurata akuissamme käytettyä kobolttia, aina kaivoksesta autoon. Siitä lähtien olemme jatkaneet lohkoketjun käyttöä litiumin ja nikkelin sekä hiilipäästöjen seurantaan akkujen toimitusketjussa. Lisäksi meillä on auditointiohjelma sen varmistamiseksi, että koboltin, litiumin ja nikkelin toimitusketjuihimme kuuluvat toimittajat noudattavat asianmukaisia standardeja ja säädöksiä. Näin varmistetaan myös ESG-suorituskyvyn jatkuva parantaminen akkujen tuotantoketjussamme.

Mitä on lohkoketjuteknologia?

Sisäkuva Volvo-auton kojelaudasta, jossa näkyy tietoja auton viihdejärjestelmästä.

Forest Stewardship Councilin sertifioimaa puuta

Volvo Carsille on tärkeää pienentää vaikutustamme ympäristöön. Pyrimme läpinäkyvyyteen ja jäljitettävyyteen toimitusketjuissamme. EX90:ssä käytetään FSC-sertifioitua puuta (FSC™ N004117) sisätilojen koristepaneeleissa. FSC-sertifiointi kertoo, että tuote on vastuullisista lähteistä, joissa maailman metsiä hoidetaan ympäristön kannalta tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti kannattavasti yhteiskuntaa hyödyttäen.

Raportointikanava

Vaatimustenmukaisuus- ja etiikkaohjelmamme edistää vastuullista liiketoimintaa. Sen avulla voimme ehkäistä ja havaita väärinkäytöksiä ja lieventää oikeudellisia ja eettisiä riskejä – erityisesti korruption, kilpailunrajoitusten, tietosuojan, kaupankäynnin seuraamusten ja viennin valvonnan aloilla. Luottamuksellisen ja suojatun Tell Us -raportointikanavamme kautta työntekijämme voivat ilmoittaa kaikista epäillyistä käytännesääntöjemme rikkomuksista.

Mies käyttää jonkinlaista järjestelmää tuotantolaitoksessa.

Kestävää rahoitusta

Rahoitusalalla on merkittävä rooli siirryttäessä kohti vähähiilistä taloutta. Haluamme tukea heidän panostustaan kestäviin investointeihin. Green Financing Framework -viitekehyksen avulla yhdistämme kestävyysstrategiamme sellaisiin rahoitusratkaisuihin, joilla on positiivinen vaikutus yhteiseen ympäristöömme ja yhteiskuntaamme. Viitekehys on sekä ICMA Green Bond Principles (GBP)- että LMA Green Loan Principles (GLP) -periaatteiden mukainen.

Vuosikymmenen puolivälin tavoitteemme on, että 100 prosenttia velastamme linkittyy Green Financing Frameworkiimme tai johonkin kestävän kehityksen formaattiin.

Käytämme tuotot puhtaan liikenteen strategisiin projekteihin: täyssähköautojemme tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja akkujen kokoamiseen sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen päästöttömien ajoneuvojen, uusien sähköisten voimansiirtojen ja alustatekniikkojen saralla.

Käytänteiden vaikutus

Me Volvo Carsilla tuemme aktiivisesti käytänteiden kehittämistä eri aihealueilla. Tällaisia ovat myös käytänteet, joilla pyritään edistämään nollapäästöisiin ajoneuvoihin siirtymistä. Tuemme aktiivisesti muutospyrkimyksiä esimerkiksi latausinfrastruktuurin kehittämisessä, uusiutuvan energian saatavuudessa, maksuliikenteen standardoinnissa, latausliitäntöjen standardoinnissa, tutkimuksessa, kannustimissa ja verotuksessa.

Alla olevasta Asiakirjat-osiosta voit lukea lisää käytänteistämme ja muista vastuistamme.