Kestävä kehitys

Ympäristötoimet

Ilmastonmuutos on käynnissä. Tiedostamme, että olemme liikkumisen tarjoajana osa ilmastonmuutoksen ongelmaa, ja siksi meidän vastuullamme on toimia. Pyrimme ilmastoneutraaliksi yhtiöksi vuoteen 2040 mennessä vähentämällä päästöjä koko toimitusketjussamme.

Ilmastonmuutos on äärimmäinen turvallisuustesti.

Toimenpiteet ja virstanpylväät

CO2e/auto –40 %

CO2e/auto –40 %

Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidin yhteenlaskettuja elinkaaripäästöjämme 40 prosenttia autoa kohden vuosina 2018–2025. Se vaatii muutakin kuin pakokaasupäästöjen vähentämistä – sähköistäminen ei yksin riitä. Meidän on siis pakokaasupäästöjen lisäksi vähennettävä hiilidioksidipäästöjämme koko toiminnassamme ja toimitusketjussamme.

Pakokaasupäästöt –50 %

Yli puolet autokohtaisista kokonaispäästöistämme tulee pakoputkesta. Siksi haluamme vähentää pakokaasupäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2025 mennessä (vuoteen 2018 verrattuna). Sähköistäminen on tässä avainasemassa. Kaikista uusista Volvo-malleista on saatavilla sähköistetty versio. Lisäksi tuomme markkinoille täyssähkömalleja, kuten uusi XC40 Recharge ja C40 Recharge – molemmat täysin sähköisiä ja pakokaasupäästöttömiä.

Toiminnan päästöt –25 %

Pakokaasupäästöjen lisäksi meidän on puututtava muihinkin päästölähteisiin, joita ovat esimerkiksi tuotantolaitokset, yrityksen ajoneuvot, logistiikka, liikematkat, työntekijöiden työmatkat, jätteet ja käytöstä poistuvat ajoneuvot. Haluamme vähentää toiminnan päästöjä 25 prosenttia tuotettua autoa kohden vuoteen 2025 mennessä (vuoteen 2018 verrattuna). Tavoitteenamme on saavuttaa ilmastoneutraalius globaaleissa valmistustoiminnoissamme vuoteen 2025 mennessä.

Toimitusketjun päästöt –25 %

Myös toimittajiemme on vähennettävä päästöjä. Teräksen, akkujen ja komponenttien tuotanto, raaka-aineiden louhiminen ja epäsuorat materiaalit, kuten tietokoneet ja toimistokalusteet, kaipaavat parannusta. Haluamme tärkeimpien toimittajiemme käyttävän täysin ilmastoneutraalia energiaa vuoteen 2025 mennessä ja kehittävän toimintaansa kohti kiertotaloutta. Tavoitteemme on vähentää toimitusketjun päästöjä 25 prosenttia autoa kohden vuoteen 2025 mennessä (vuoteen 2018 verrattuna).

CO2e/auto –40 %

Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidin yhteenlaskettuja elinkaaripäästöjämme 40 prosenttia autoa kohden vuosina 2018–2025. Se vaatii muutakin kuin pakokaasupäästöjen vähentämistä – sähköistäminen ei yksin riitä. Meidän on siis pakokaasupäästöjen lisäksi vähennettävä hiilidioksidipäästöjämme koko toiminnassamme ja toimitusketjussamme.

Volvon nahaton etuistuin.

Pakokaasupäästöt –50 %

Yli puolet autokohtaisista kokonaispäästöistämme tulee pakoputkesta. Siksi haluamme vähentää pakokaasupäästöjä 50 prosentilla vuoteen 2025 mennessä (vuoteen 2018 verrattuna). Sähköistäminen on tässä avainasemassa. Kaikista uusista Volvo-malleista on saatavilla sähköistetty versio. Lisäksi tuomme markkinoille täyssähkömalleja, kuten uusi XC40 Recharge ja C40 Recharge – molemmat täysin sähköisiä ja pakokaasupäästöttömiä.

Volvon nahaton etuistuin.

Toiminnan päästöt –25 %

Pakokaasupäästöjen lisäksi meidän on puututtava muihinkin päästölähteisiin, joita ovat esimerkiksi tuotantolaitokset, yrityksen ajoneuvot, logistiikka, liikematkat, työntekijöiden työmatkat, jätteet ja käytöstä poistuvat ajoneuvot. Haluamme vähentää toiminnan päästöjä 25 prosenttia tuotettua autoa kohden vuoteen 2025 mennessä (vuoteen 2018 verrattuna). Tavoitteenamme on saavuttaa ilmastoneutraalius globaaleissa valmistustoiminnoissamme vuoteen 2025 mennessä.

Volvon nahaton etuistuin.

Toimitusketjun päästöt –25 %

Myös toimittajiemme on vähennettävä päästöjä. Teräksen, akkujen ja komponenttien tuotanto, raaka-aineiden louhiminen ja epäsuorat materiaalit, kuten tietokoneet ja toimistokalusteet, kaipaavat parannusta. Haluamme tärkeimpien toimittajiemme käyttävän täysin ilmastoneutraalia energiaa vuoteen 2025 mennessä ja kehittävän toimintaansa kohti kiertotaloutta. Tavoitteemme on vähentää toimitusketjun päästöjä 25 prosenttia autoa kohden vuoteen 2025 mennessä (vuoteen 2018 verrattuna).

Volvon nahaton etuistuin.

Ilmastoneutraali valmistus

Tavoittelemme valmistustoimintamme muuttamista ilmastoneutraaliksi vuoteen 2025 mennessä. Vuodesta 2008 alkaen kaikki Euroopassa sijaitsevat tehtaamme ovat toimineet vesivoimalla. Nyt tehtaidemme käyttämästä sähköstä yli 80 prosenttia on ilmastoneutraalia globaalisti laskettuna. Tiedämme, että tavoitteidemme saavuttaminen vaatii paljon sekä pieniä että suuria voittoja.

Me Volvo Carsilla pyrimme kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2040 mennessä.

Kaikki Euroopan-tuotantolaitoksemme vaihtavat täysin uusiutuvaan sähköön

Skövden-tehdas Ruotsissa saavuttaa ilmastoneutraaliuden

Ghentin-tehtaalle Belgiassa ja Charlestonin-tehtaalle Yhdysvalloissa asennetaan aurinkovoimalat

Chengdun- ja Daqingin-tehtaat Kiinassa siirtyvät käyttämään täysin ilmastoneutraalia sähköä

Ruotsin Torslandasta tulee ensimmäinen ilmastoneutraali autotehtaamme

Mies Volvon lambda-anturin takana esittelee keksintöään.

Globaali päästöraportoinnin standardi

Olemme sitoutuneet todellisiin tuloksiin, jotka perustuvat tarkkoihin laskelmiin kaikista suorista ja epäsuorista päästöistämme. Siksi noudatamme Greenhouse Gas Protocol (GHG) -protokollaa, joka on kasvihuonekaasujen kirjaamisen kansainvälinen standardi.

CO2-tiekartta

Kun tarkastelemme kaikkia suoria ja epäsuoria päästöjämme, näemme että todellisen muutoksen aikaansaaminen vaatii monenlaisia aloitteita. CO2-tiekarttamme näyttää tältä.

Sähköautot – hyötyjä ja haasteita

Sähköistäminen on merkittävässä roolissa vuoden 2040 ilmastoneutraaliuden tavoitteessamme. On kuitenkin huomattava, että sähköautot tuovat mukanaan myös haasteita meille kaikille.

Sähköautojen hyödyt kumoutuvat, jos niiden lataamiseen käytettävä sähkö tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Uusiutuvalla energialla lataaminen vähentää jokaisen auton elinkaaripäästöjä merkittävästi.

Lataaminen vaikuttaa myös sähköautojen käyttöönottoon – latausinfrastruktuuria on laajennettava, jotta useammat ihmiset voivat lähteä mukaan muutokseen.

Tällä hetkellä ihmiset luottavat mieluummin pidempään toimintamatkaan. Suurempi toimintamatka vaatii kuitenkin suurempia akkuja, mikä puolestaan vaikuttaa auton elinkaaripäästöihin – ja hintaan.

Se on melkoista tasapainoilua. Uskomme, että sähköautot saavuttavat täyden potentiaalinsa, kun me maailmanlaajuisena yhteisönä kehitämme uusia keinoja, joilla asiakkaat saavat autonsa ladattua helposti uusiutuvalla sähköllä.

XC40 Rechargen ja C40 Rechargen elinkaarianalyysi

Mielestämme yritys- ja yhteiskuntavastuuseen kuuluu täysi läpinäkyvyys akkukäyttöisten sähköajoneuvojemme (BEV) täyden hiilivaikutuksen osalta. Siksi olemme laatineet kattavat elinkaarianalyysit (LCA) XC40:n ja C40 Rechargen hiilijalanjäljistä.

Lapsi istuu pysäköidyn auton takapenkillä

Ilmastotavoitteet

Elinkaarianalyysien avulla voimme tunnistaa hiili-intensiiviset materiaalit ja toiminnot omissa prosesseissamme ja toimitusketjussa, mikä auttaa meitä saavuttamaan ilmastotavoitteemme ja tuottamaan todellista nollapäästöistä liikkuvuutta.

Tulevaisuus

Tulevaisuudessa lanseerattavien täyssähköisten Volvojen myötä lupaamme olla jatkossakin läpinäkyviä kaikkien uusien autojemme hiilidioksidijalanjäljen suhteen.

Asemamme

Vuoden 2040 ilmastoneutraaliustavoitteemme luo monia haasteita, ja me haluamme olla läpinäkyviä koko muutoksen ajan. Haluamme toimia vastuullisesti ja haluamme, että kaikki asiasta kiinnostuneet voivat tutustua Volvo Carsin edistykseen ja arvoihin.

Alla olevista materiaaleista löydät lisätietoa siitä, miten suhtaudumme velvollisuuksiimme.

Volvo Carsin sitoutuminen kestävään kehitykseen

Miten vastaamme maailmanlaajuisiin kestävän kehityksen haasteisiin

Ilmastotoimenpiteiden raportti

Mitä edustamme taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan.

Kiertotalouden raportti

Miten voimme muutoksen avulla hyödyntää materiaaleja ja tuotteitamme paremmin.

Päästöjen kompensoinnin raportti

Kantamme päästöjen kompensoimiseen.