Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen strategiamme on täysin integroitu konsernistrategiaamme, ja sitä arvioidaan jatkuvasti säännöllisillä analyyseilla, jotka koskevat esimerkiksi ympäristöriskejä ja mahdollisuuksia.

Yrityksellämme on hallintorakenne, jonka avulla seuraamme kestävän kehityksen strategiamme, tavoitteidemme ja hankkeidemme edistymistä.

Mies tarkkailee naista, joka työskentelee älytaululla stylus-kynällä

Millainen on organisaatiomme?

Kestävän kehityksen hallintorakenteemme on organisoitu ilmastoon liittyvien taloudellisten tietojen julkistamista käsittelevän työryhmän (TCFD) suositusten mukaan. Tämä tarkoittaa, että teemme säännöllisiä kestävän kehityksen arviointeja kullakin johtotasolla, myös hallituksessa. Globaali kestävän kehityksen tiimi valvoo kestävän kehityksen strategian kehittämistä ja toteutumista koko yrityksen laajuisesti.

Organisaatio

Hallituksemme määrittää strategisen suuntamme, hyväksyy strategiamme, kestävä kehitys mukaan lukien, ja seuraa sen edistymistä. Ilmastotoimisuunnitelmaamme riskeineen ja mahdollisuuksineen käsitellään säännönmukaisissa hallituksen kokouksissa.

EMT vastaa yleisesti kestävän kehityksen strategian hallinnoinnista ja toteutuksesta. Se tarkkailee edistymistä säännöllisesti useiden KPI-mittarien avulla. Ilmastotoimisuunnitelmaamme riskeineen ja mahdollisuuksineen tarkastellaan vuosineljänneksittäin.

GST vastaa keskitetysti kestävän kehityksen päivittäisestä hallinnoinnista ja koordinoinnista. Se kehittää ja hioo kestävän kehityksen strategiaa, johtaa ja tukee strategisia hankkeita ja seuraa edistymistä KPI-mittareiden avulla. Se myös kerää liiketoimintatietoja kestävään kehitykseen liittyvistä asioista.

GFC tarkistaa ja vahvistaa vihreiden hankkeiden valinnat (katso Green Financing Report vuosikertomuksemme sivulta 189) ja tarkistaa EU:n kestävyysluokitusraportin (katso EU Taxonomy Report vuosikertomuksemme sivulta 184)

Toiminnalliset johtoryhmät ovat vastuussa siitä, että kestävästä kehityksestä tulee osa jokaisen päivittäisiä työtehtäviä. Ne toimivat GST-jäsenten äänitorvena, ja niiltä voi pyytää resursseja ja rahoitusta kestävän kehityksen hankkeisiin.

ESG-raportointi

Uskomme ulkoisen kolmannen osapuolen suorittamaan toimintamme kestävän kehityksen validointiin. Se on keskeisen tärkeää uskottavuuden rakentamiseksi. Se vakuuttaa henkilöstömme ja ulkopuoliset sidosryhmämme siitä, että kestävän kehityksen strategiamme ja tavoitteemme tukevat globaaleja tavoitteita, kuten YK:n kestävän kehityksen ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita.

S&P Global Corporate Sustainability Assessment – Bronze

S&P Global Corporate Sustainability Assessment – Bronze

Volvo Cars on saanut ensimmäistä kertaa Bronze-tason luokituksen tiukoista kestävän kehityksen vaatimuksistaan tunnetun S&P Globalin vuoden 2021 Corporate Sustainability Assessment (CSA) -arvioinnissa. Näin Volvo Cars sijoittuu parhaiten suoriutuvaan 10 prosenttiin autoalan yritysten joukossa ympäristö-, sosiaali- ja hallintoasioiden suhteen. Arvioinnissa oli mukana noin 7 500 yritystä.

CDP: Climate Change A List ja Supplier Engagement Leader

Olemme yksi vain 200 yrityksestä, jotka pääsivät CDP:n Climate Change A list -listalle (hakijoita 13 000) ja saivat parhaan arvosanan. CDP-tuloksemme perusteella saimme myös Supplier Engagement Leader -tunnustuksen toimitusketjuamme koskevien ilmastotoimien johdosta (parhaat 8 prosenttia toimittajien sitouttamisessa).

EcoVadis: Platinum

Volvo Cars on saanut neljäntenä vuonna peräjälkeen parhaan mahdollisen luokituksen ympäristövastuullisuudessa EcoVadisilta, joka on johtava toimija yritysten globaalien toimitusketjujen ympäristövastuullisuuden arvioinnin saralla. Platinastatuksemme ansiosta kuulumme parhaaseen 1 prosenttiin arviointiin osallistuneista 75 000 yrityksestä.

S&P Global Corporate Sustainability Assessment – Bronze

Volvo Cars on saanut ensimmäistä kertaa Bronze-tason luokituksen tiukoista kestävän kehityksen vaatimuksistaan tunnetun S&P Globalin vuoden 2021 Corporate Sustainability Assessment (CSA) -arvioinnissa. Näin Volvo Cars sijoittuu parhaiten suoriutuvaan 10 prosenttiin autoalan yritysten joukossa ympäristö-, sosiaali- ja hallintoasioiden suhteen. Arvioinnissa oli mukana noin 7 500 yritystä.

S&P Globalin logo.

CDP: Climate Change A List ja Supplier Engagement Leader

Olemme yksi vain 200 yrityksestä, jotka pääsivät CDP:n Climate Change A list -listalle (hakijoita 13 000) ja saivat parhaan arvosanan. CDP-tuloksemme perusteella saimme myös Supplier Engagement Leader -tunnustuksen toimitusketjuamme koskevien ilmastotoimien johdosta (parhaat 8 prosenttia toimittajien sitouttamisessa).

CDP disclosure insight action A list 2021 -logo.

EcoVadis: Platinum

Volvo Cars on saanut neljäntenä vuonna peräjälkeen parhaan mahdollisen luokituksen ympäristövastuullisuudessa EcoVadisilta, joka on johtava toimija yritysten globaalien toimitusketjujen ympäristövastuullisuuden arvioinnin saralla. Platinastatuksemme ansiosta kuulumme parhaaseen 1 prosenttiin arviointiin osallistuneista 75 000 yrityksestä.

Ecovadis-platinalogo parhaalle yhdelle prosentille.

Ilmastoon liittyvät riskit ja ilmaston lämpeneminen

Maailmantalouden näkökulmasta katsottuna ilmastonmuutos on suuri riski sekä vaikutuksensa että todennäköisyytensä suhteen. Se vaikuttaa yritykseemme ja alaamme monin tavoin.

Analysoimme erilaisia ilmaston lämpenemiseen liittyviä skenaarioita TCFD:n suositusten mukaisesti varmistuaksemme strategiamme toimivuudesta. Käytimme siirtymäriskien arvioimiseen IEA:n Stated Policies -skenaariota (4DS) sekä Sustainability Development -skenaariota (<2DS) ja fyysisten riskien arvioimiseen IPCC:n 8.5-skenaariota. Analysoimalla näiden eri skenaarioiden vaikutusta ja todennäköisyyttä onnistuimme tunnistamaan sekä yritystämme koskevia riskejä että mahdollisuuksia.

Ilmastoon liittyvien taloudellisten tietojen julkistamista käsittelevä työryhmä (TCFD)

Ilmastoon liittyvien taloudellisten tietojen julkistamista käsittelevä työryhmä (TCFD)

Tuemme TCFD:n toimintaa ja raportoimme TCFD:n suosittelemien yhdentoista julkistuksen mukaisesti vuoden 2020 vuosikertomuksestamme lähtien.