Kestävä kehitys

Eettinen ja vastuullinen liiketoiminta

Haluamme olla eettisen ja vastuullisen liiketoiminnan johtaja. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että toimimme oikein – niin liiketoiminnassamme kuin työntekijöitämmekin kohtaan sekä liikekumppaneihimme kohdistamiemme odotusten suhteen. Haluamme tehdä hyvää ja vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti.

Henkilö keskustelee Volvo Cars -edustajan kanssa

Sitoumuksemme: edistää vahvaa eettistä kulttuuria yrityksessämme.

Uusi globaali henkilöstöstandardi

Ole alan roolimalli globaaleille henkilöstöstandardeille, tasa-arvolle ja työntekijöiden oikeuksille.

Vastuullista hankintaa

Pyri läpinäkyvyyteen ja jäljitettävyyteen koko hankintaprosessissa.

Eettistä johtamista

Vastuullinen liiketoiminta on oleellinen osa kulttuuriamme ja tapamme tehdä liiketoimintaa.

Kestävää rahoitusta

Valitse rahoitusmalleja, joilla on positiivinen vaikutus yhteiseen ympäristöömme ja yhteiskuntaamme.

Ihmisiä kaikkialta.

Uusi globaali henkilöstöstandardi

Family Bond by Volvo Cars – sama vanhempainvapaa kaikille kaikkialla.

Family Bond by Volvo Cars on kaikille sukupuolille suunnattu globaali, palkallinen vanhempainvapaakäytäntömme. Se takaa kaikille vähintään vuoden Volvo Carsin palveluksessa työskennelleille työntekijöille 24 viikkoa vanhempainvapaata, jonka aikana palkka on automaattisesti 80 prosenttia työntekijän peruspalkasta.

Tämä globaali käytäntö koskee kumpaa tahansa vanhempaa, ja se soveltuu erityyppisille perheille, sillä siihen sisältyvät myös adoptio-, kasvatus- ja sijaisvanhemmat sekä samaa sukupuolta olevien parien ei-biologiset vanhemmat.

Diversity

Monimuotoisuus

Olemme globaali yritys, ja työvoimamme moninaisuus on meille rikkaus. Myymme autoja yli sadassa maassa ja olemme ylpeästi erilaisten ideoiden, kokemusten, taustojen ja persoonallisuuksien sulatusuuni. Alamme muuttuu vauhdilla. Liiketoimintaamme ja kestävää kehitystä koskevat tavoitteemme ovat suuria. Avoimuus kaikille näkökulmille sekä laadukkaampia päätöksiä tuottavat monipuoliset ja osallistavat tiimit ovat kriittisen tärkeitä menestyksellemme.

Isoisä ja lapsenlapsi sekä valkoinen Volvo xc40

50/50-sukupuolijakauma

Olemme sitoutuneet luomaan moninaisen työyhteisön ja osallistavan kulttuurin, jossa johtajat tuovat ihmisten parhaat puolet esiin. Sukupuolijakauman monipuolistaminen on tässä avainasemassa. 50/50-tavoitteemme mukaisesti pyrimme kohti aitoa 50/50-sukupuolijakaumaa johtotehtävissä.

Eettisiä hankintoja

Kun sanomme haluavamme pienentää ympäristövaikutustamme, tarkoitamme sitä. Tiedostamme myös, että vastuumme yltää kauas yrityksemme seinien ulkopuolelle. Kun laskemme vaikutustamme, meidän on pystyttävä vastaamaan kysymyksiin mitä, mistä ja miten.

Pyrimme läpinäkyvyyteen ja jäljitettävyyteen koko hankintaprosessissa. Käytämme esimerkiksi lohkoketjuteknologiaa osana sitoutumistamme akkujen vastuulliseen hankintaan.

Akku ladattavana.

Eettisiä akkuja

Olemme sitoutuneet hankkimaan akkumme vastuullisesti. Osana sitoumusta olemme ensimmäinen autonvalmistaja, joka hyödyntää lohkoketjuteknologiaa koboltin toimitusketjussa. Teknologian avulla voimme valvoa ja seurata akuissamme käytettyä kobolttia.

Vastuullisesti hankittua kobolttia

Vastuullisesti hankittua kobolttia

Kobolttia tarvitaan sähköauton akkujen valmistamisessa. Joissakin tapauksissa koboltin tuottaminen voi aiheuttaa ihmisoikeusongelmia. Me lisäämme koboltin toimitusketjumme läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä lohkoketjuteknologian avulla. Näin voimme varmistaa, että materiaalin alkuperää koskevia tietoja ei muuteta huomaamatta. Autamme varmistamaan akuissamme käytetyn koboltin vastuullisuuden yhdessä toimittajiemme kanssa esimerkiksi tekemällä tarkistuksia kaivosalueille ja hyödyntämällä GPS-jäljitystä.

Mitä on lohkoketjuteknologia?

Eettistä johtamista

Vuonna 2019 Ethisphere Institute myönsi Volvo Carsille maailman eettisimmän yrityksen tunnustuksen World's Most Ethical Company® kolmantena vuonna peräkkäin. Ethisphere Institute on eettisten liiketoimintakäytäntöjen määrittelemisen ja edistämisen globaali johtaja. Osallistuimme Ethisphere Instituten tutkimukseen osana jatkuvan parantamisen hankkeitamme.

Hakan Samuelsson

"Vastuullinen liiketoiminta on oleellinen osa kulttuuriamme ja tapamme tehdä liiketoimintaa."

Maria Hemberg, konsernin lakiasiain ja hallinnon johtaja

Tämä palkinto oli mieluisa tunnustus kattavalle vaatimustenmukaisuuden ja etiikan ohjelmallemme, jonka tavoitteena on varmistaa, että työntekijämme ja liiketoimintakumppanimme toimivat vastuullisesti ja eettisesti. Volvo Cars on sitoutunut edistämään eettisen johtamisen kulttuuria.

Raportointikanava

Vaatimustenmukaisuus- ja etiikkaohjelmamme edistää vastuullista liiketoimintaa. Sen avulla voimme ehkäistä ja havaita väärinkäytöksiä ja lieventää oikeudellisia ja eettisiä riskejä – erityisesti korruption, kilpailunrajoitusten, tietosuojan, kaupankäynnin seuraamusten ja viennin valvonnan aloilla. Luottamuksellisen ja suojatun Tell Us -raportointikanavamme kautta työntekijämme voivat ilmoittaa kaikista epäillyistä käytännesääntöjemme rikkomuksista.

Valkoinen Volvo XC40

Kestävää rahoitusta

Rahoitusalalla on merkittävä rooli siirryttäessä kohti vähähiilistä taloutta. Haluamme tukea heidän panostustaan kestäviin investointeihin. Green Financing Framework -viitekehyksen avulla yhdistämme kestävyysstrategiamme sellaisiin rahoitusratkaisuihin, joilla on positiivinen vaikutus yhteiseen ympäristöömme ja yhteiskuntaamme. Viitekehys on sekä ICMA Green Bond Principles (GBP)- että LMA Green Loan Principles (GLP) -periaatteiden mukainen.

Käytämme tuotot puhtaan liikenteen strategisiin projekteihin: täyssähköautojemme tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja akkujen kokoamiseen, Polestar-investointeihin, sähköistämiseen sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen päästöttömien ajoneuvojen, uusien sähköisten voimansiirtojen ja alustatekniikkojen saralla.

Käytänteiden vaikutus

Me Volvo Carsilla tuemme aktiivisesti käytänteiden kehittämistä eri aihealueilla. Tällaisia ovat myös käytänteet, joilla pyritään edistämään nollapäästöisiin ajoneuvoihin siirtymistä. Tuemme aktiivisesti muutospyrkimyksiä esimerkiksi latausinfrastruktuurin kehittämisessä, uusiutuvan energian saatavuudessa, maksuliikenteen standardoinnissa, latausliitäntöjen standardoinnissa, tutkimuksessa, kannustimissa ja verotuksessa.

Alla olevasta Asiakirjat-osiosta voit lukea lisää käytänteistämme ja muista vastuistamme.

Asiakirjat

Toisten huomioon ottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tiukat käytännesääntömme varmistavat, että harjoitamme liiketoimintaa eettisesti ja vastuullisesti.

Käytännesääntömme – toimintatapamme

Käytännesääntömme ohjaavat toimintaamme.

Käytännesääntömme liiketoimintakumppaneillemme

Odotamme kaikkien kumppaniemme jakavan arvomme.

Verotuskäytännöt

Yksityiskohtainen kuvaus verotuskäytännöistämme.

Julkiset vaikutukset

Tiedot Volvo Carsin lahjoituksista toimialajärjestöille.

ISO-sertifikaatti

ISO 9001:2015- ja ISO 14001:2015 -sertifikaatit.

Vastuullisten hankintojen raportti

Miten varmistamme hankintojen vastuullisuuden.