Έκδοση άρθρου 2018.113.0

Νομικές επαφές

Σε ισχύ από:

Δημοσιεύτηκε στις:

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Η Volvo Car Corporation, μια σουηδική νομική οντότητα με αριθμό μητρώου εταιρείας 556074-3089 και καταχωρισμένη διεύθυνση: Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Σουηδία, είναι ο συνηθέστερος υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Volvo Cars. Για ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο επεξεργασίας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στην γνωστοποίηση περί απορρήτου που σας κοινοποιήθηκε σε σχέση με την συλλογή των προσωπικών δεδομένων.

Προστασία δεδομένων και προστασία ιδιωτικότητας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, π.χ. για να πάρετε πληροφορίες ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται η Volvo Cars, χρησιμοποιήστε αυτήν την ΦΟΡΜΑ WEB.

Άμεση εμπορική προώθηση ή άλλα νομικά ζητήματα

Για νομικά ζητήματα εκτός από την προστασία δεδομένων και την ιδιωτικότητα, επικοινωνήστε με τον συμβαλλόμενο εταίρο σας, ο οποίος είναι ο οργανισμός με τον οποίο έχετε υπογράψει τους Όρους και Προϋποθέσεις, με:

Volvo Car Hellas S.A.

Α. Παπανδρέου 19

151 24 Μαρούσι

Ελλάδα

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Volvo Cars μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς, όπως ορίζεται παρακάτω:

E-mail: globdpo@volvocars.com.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Volvo Car Corporation, υπόψη: Data Protection Officer, Avd 50092 VAK, SE-405 31 Gothenburg, Sweden.