ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ


Κάλυψη εγγύησης

Η εγγύηση καλύπτει τυχόν ελαττώματα και διαφοροποιήσεις στη βαμμένη επιφάνεια του αμαξώματος λόγω ελαττώματος του υλικού βαφής ή της εφαρμογής του από το εργοστάσιο (σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους της εγγύησης χρώματος).

Οι απαραίτητες επιδιορθώσεις θα πραγματοποιηθούν εντελώς δωρεάν από οποιονδήποτε Επίσημο Διανομέα ή Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Volvo, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μεταβολή της ιδιοκτησίας του οχήματος στη διάρκεια της περιόδου κάλυψης της εγγύησης.


*ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Εργασίες στο χρώμα όπως συντήρηση, στεγανοποίηση, προστασία, στίλβωση ή παρόμοιες εργασίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο χρώμα. Μόνο εργασίες στο χρώμα εγκεκριμένες από τη Volvo μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Επικοινωνήστε με το Επίσημο Δίκτυο της Volvo για πληροφορίες σχετικά με εγκεκριμένα προϊόντα και εγκεκριμένες μεθόδους εργασιών στο χρώμα. Ζημιές στο χρώμα που προκλήθηκαν από εργασίες μη εγκεκριμένες από τη Volvo δεν καλύπτονται από την εγγύηση Volvo.

 

Περίοδος κάλυψης εγγύησης

Η Εγγύηση Χρώματος αρχίζει να ισχύει από την ίδια χρονική στιγμή που ισχύει και η Εγγύηση Οχήματος.
Η Εγγύηση Χρώματος έχει διάρκεια 2 έτη.