Μια οικογένεια στέκεται πίσω από το Volvo V60 της

VOLVO ONLINE ORDERING

Χρηματοδοτικά προγράμματα

 

Χρηματοδοτικά Προγράμματα Volvo - Eurobank

 

Πρόγραμμα Volvo Classic Volvo Balloon
Μοντέλο Όλα τα μοντέλα Όλα τα μοντέλα
Προκαταβολή από 0% από 30%
Επιτόκιο 7,95% 7,95%
Διάρκεια 12-84μήνες 47 μήνες & 1 Balloon

Επιπρόσθετες παροχές των χρηματοδοτικών:
• 6 μήνες ασφάλεια αυτοκινήτου μέσω Allianz (εξαιρούνται τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν στην ενέργεια Volvo Limited Offers)
 
Στα προγράμματα συμπεριλαμβάνεται ασφάλεια δανείου.

Κάθε νέο Volvo συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύηση και 5 χρόνια οδική βοήθεια Volvo Assistance.

Ζητήστε προσφορά χρηματοδότησης
Οι συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες είναι ενδεικτικές για πωλήσεις λιανικής. Οι ενέργειες για τα μοντέλα Recharge (Plug-in Hybrid) είναι ανεξάρτητες από τις ενέργειες των αντίστοιχων συμβατικών μοντέλων και δεν συνδυάζονται με τις τελευταίες. Οι Επίσημοι Διανομείς Volvo είναι στην διάθεσή σας ώστε να σας προτείνουν τον πιο κατάλληλο τρόπο απόκτησης του Volvo σας, καθώς και για να προτείνουν τυχόν διαθέσιμα εναλλακτικά προωθητικά προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις παροχές και τυχόν πρόσθετα/εναλλακτικά προγράμματα προσφερόμενα από την Volvo ή/και τον εκάστοτε Επίσημο Διανομέα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Διανομέα της επιλογής σας. Για την παροχή επέκτασης εγγύησης που προσφέρεται από την Volvo Car Hellas για νέες παραγγελίες από 10/7/2020, η κάλυψη είναι για 5 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα. Για όρους και λεπτομέρειες παρακαλούμε απευθυνθείτε στους Επίσημους Διανομείς Volvo.
Επίσημο Δίκτυο Volvo