Ψυκτικό

Το αυτοκίνητο διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα ψύξης που ρυθμίζει τη θερμοκρασία ηλεκτροκίνησης και του χώρου επιβατών. Το σύστημα είναι διαθέσιμο ανεξάρτητα από το αν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο, φορτίζει ή οδηγείται.

Το σύστημα ψύξης είναι ένα κλειστό σύστημα και όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό. Επικοινωνήστε με ένα συνεργείο1 το συντομότερο δυνατό αν λάβετε ένα μήνυμα προειδοποίησης που αναφέρει ότι απαιτείται σέρβις.

 Σημαντικό

P6-XC40H-Coolant fluid warning

Μην ανοίξετε το καπάκι του δοχείου ψυκτικού και μη συμπληρώνετε υγρό. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

 Προειδοποίηση

Απαγορεύεται η κατάποση του ψυκτικού υγρού. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους νεφρούς νεφρά και σε άλλα όργανα. Το προϊόν περιέχει, μεταξύ άλλων, αιθυλενογλυκόλη, αναστολέα και νερό.
  1. 1 Η Volvo συνιστά να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Volvo.