Σύστημα κλιματισμού – προδιαγραφές

Το σύστημα κλιματισμού χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο χωρίς φρέον (R1234yf) και λάδι συμπιεστή. Πληροφορίες σχετικά με το ψυκτικό μέσο είναι τυπωμένες σε ένα αυτοκόλλητο που βρίσκεται στην κάτω πλευρά του καπό.

Πινακίδα

Πινακίδα για R1234yf

P5-1507-Decal air conditioning R1234yf

Επεξήγηση συμβόλων, πινακίδα R1234yf

ΛυχνίαΣημασία
P5-1507-Symbol caution
Προσοχή
P5-1507-Symbol A/C-system
Κινητό σύστημα κλιματισμού (MAC)
P5-1507-Symbol Lubricant type A/C-system
Τύπος λιπαντικού
P5-1507-Symbol Technician type A/C-system
Απαιτείται καταρτισμένος και πιστοποιημένος τεχνικός για το σέρβις του συστήματος κλιματισμού (MAC)
P5-1507-Symbol Flammable refrigerant
Εύφλεκτα ψυκτικά

Ψυκτικό R1234yf

Η ποσότητα του ψυκτικού αναγράφεται σε μια πινακίδα που βρίσκεται στη μέσα πλευρά του καπό κινητήρα.

P5/P6-1946-Refrigerant weight R1234yf
  1. P5-Icon red circle 1Ποσότητα ψυκτικού.

 Προειδοποίηση

Το σύστημα κλιματισμού περιέχει πεπιεσμένο ψυκτικό R1234yf. Σύμφωνα με το SAE J2845 (Εκπαίδευση τεχνικών για ασφαλές σέρβις και περιορισμό ψυκτικών μέσων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα κλιματισμού αυτοκινούμενων οχημάτων), το σέρβις και η επισκευή του συστήματος ψυκτικού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του συστήματος.

Λάδι συμπιεστή

ΌγκοςΣυνιστώμενες προδιαγραφές

110 ml (3,87 fl. oz.)1

260 ml (9,15 fl. oz.)2

POE V68

Εξατμιστής

 Σημαντικό

Ο εξατμιστής στο σύστημα κλιματισμού δεν πρέπει ποτέ να επισκευάζεται ή να αντικαθίσταται με μεταχειρισμένο εξατμιστή. Ο νέος εξατμιστής πρέπει να φέρει πιστοποίηση και σήμανση σύμφωνα με το SAE J2842.
  1. 1 Ισχύει για αυτοκίνητα χωρίς αντλία θέρμανσης.
  2. 2 Ισχύει για αυτοκίνητα με αντλία θέρμανσης.