Ημερομηνία και ώρα

Το ρολόι εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη και από εκεί μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.

Θέση του ρολογιού

iCup- 2037- Clock in centerdisplay

Το ρολόι βρίσκεται στην επάνω δεξιά πλευρά της γραμμής κατάστασης στην κεντρική οθόνη.

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Πατήστε στο iCup-2037-Settings symbol και στη συνέχεια Σύστημα, και έπειτα επιλέξτε Ημερομηνία και ώρα.
Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Αυτόματη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Η ημερομηνία και η ώρα ρυθμίζονται αυτόματα ως προεπιλογή και η ζώνη ώρας ρυθμίζεται αυτόματα ως προεπιλογή σύμφωνα με την τοποθεσία που βρίσκεται το αυτοκίνητο.

Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα χειροκίνητα, απενεργοποιήστε την αυτόματη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας. Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας χειροκίνητα, απενεργοποιήστε την αυτόματη ρύθμιση ζώνης ώρας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε 24-ωρη ή 12-ωρη μορφή ώρας.

Σχετικά έγγραφα