Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων και υγρό ψεκαστήρων

Σε συνδυασμό με το υγρό ψεκαστήρων, οι υαλοκαθαριστήρες έχουν σκοπό να βελτιώνουν την ορατότητα καθώς και τη δέσμη των προβολέων.

Τα ακροφύσια των ψεκαστήρων θερμαίνονται* αυτόματα όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, για να μην παγώσει το υγρό του συστήματος πλύσης.

Οι πληροφορίες που δηλώνουν ότι χρειάζεται να συμπληρώσετε υγρό ψεκαστήρων εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού, όταν απομένει περίπου 1 λίτρο (1 qt) υγρού ψεκαστήρων.

  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.