Απενεργοποίηση του Pilot Assist

Όταν θέλετε να σταματήσετε να οδηγείτε με το Pilot Assist, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε χειροκίνητα. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις, στις οποίες το Pilot Assist απενεργοποιείται αυτόματα.

Η απενεργοποίηση και η ενεργοποίηση του Pilot Assist γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Απλώς τραβάτε τον δεξιό μοχλοδιακόπτη του τιμονιού προς τα κάτω. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το Pilot Assist φρενάροντας.

Όταν απενεργοποιείτε το Pilot Assist, όλη η υποβοήθηση που παρέχει απενεργοποιείται. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται η διατήρηση της ταχύτητας και απόστασης καθώς και η υποβοήθηση διεύθυνσης.

Απενεργοποίηση του Pilot Assist από τον μοχλοδιακόπτη

Απενεργοποίηση του Pilot Assist με τον μοχλοδιακόπτη

Τραβήξτε τον δεξιό μοχλοδιακόπτη του τιμονιού προς τα κάτω ως το τέρμα.

Η απενεργοποίηση επιβεβαιώνεται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.

Απενεργοποίηση με φρενάρισμα

Πατήστε το πεντάλ φρένων.
Η απενεργοποίηση επιβεβαιώνεται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.

 Σημείωση

Αυτόματη απενεργοποίηση

Το Pilot Assist έχει πολλούς περιορισμούς και λειτουργεί μόνο, αν όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις πληρούνται. Αν οι συνθήκες οδήγησης αλλάξουν, ενώ οδηγείτε, το Pilot Assist μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Τα σενάρια στα οποία το Pilot Assist ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αυτόματα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων περιπτώσεις στις οποίες:
  • Δεν οδηγείτε ενεργά. Πρέπει είστε προσεκτικοί και να έχετε και τα δύο χέρια σας στο τιμόνι, ακόμη και αν είναι ενεργοποιημένη η υποβοήθηση διεύθυνσης.
  • Ανοίξετε μια πόρτα ή απασφαλίσετε τη ζώνη ασφαλείας σας.
  • Αλλάζετε ταχύτητες. Το Pilot Assist μπορεί να σας υποστηρίζει, όταν είναι επιλεγμένη η D.
  • Επιταχύνετε χειρωνακτικά και υπερβαίνετε τα 130 χλμ/ω (80 μαω).
  • Οι προϋποθέσεις για κάμερα ή ραντάρ για το Pilot Assist δεν πληρούνται.

Σχετικά έγγραφα