Απενεργοποίηση της λειτουργίας κίνησης μόνο με το πεντάλ γκαζιού

Η πέδηση με τη χρήση της λειτουργίας κίνησης μόνο με το πεντάλ γκαζιού μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις.

Η χρήση της κίνησης μόνο με το πεντάλ γκαζιού επιτρέπει την πέδηση με ανάκτηση ενέργειας αφήνοντας το γκάζι. Όταν είναι απενεργοποιημένη, αφήνοντας το γκάζι δεν ενεργοποιούνται τα φρένα.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κίνηση μόνο με το πεντάλ γκαζιού είτε στις ρυθμίσεις είτε στα ταχυχειριστήρια.

 Υποδειξη

Αυτόματος ερπυσμός

Απενεργοποιώντας τη λειτουργία κίνησης μόνο με το πεντάλ γκαζιού, ενεργοποιείται επίσης ο αυτόματος ερπυσμός. Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητό σας μπορεί να κινείται αργά χωρίς να χρησιμοποιείτε το πεντάλ γκαζιού.

Όταν ο αυτόματος ερπυσμός είναι ενεργός, μπορείτε να τον διακόψετε προσωρινά πατώντας δυνατά το πεντάλ φρένων μέχρι το αυτοκίνητό σας να σταματήσει. Με αυτό τον τρόπο ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματης πέδησης σε στάση (Auto Hold). Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά τον αυτόματο ερπυσμό, απλά πατήστε το πεντάλ γκαζιού.

 Προειδοποίηση

Μην ξεχνάτε το πεντάλ φρένων

Υπάρχει ένα όριο στη δύναμη πέδησης που μπορεί να ασκηθεί αφήνοντας το γκάζι, όταν χρησιμοποιείται η κίνηση μόνο με το πεντάλ γκαζιού. Για να φρενάρετε δυνατά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πεντάλ φρένων.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή DrivingDriving dynamicsOne pedal drive.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κίνησης μόνο με το πεντάλ γκαζιού.