Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων οδηγού

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις της λειτουργίας Driver Alert στις ρυθμίσεις.

Οι ειδοποιήσεις της λειτουργίας Driver Alert απενεργοποιούνται μόνο προσωρινά, διότι αυτή η ρύθμιση επανενεργοποιείται κάθε φορά που οδηγείτε ξανά.

 Προειδοποίηση

Η σπουδαιότητα ενός ξεκούραστου οδηγού

Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις σχετικά με το ότι παρουσιάζετε σημάδια κόπωσης θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, καθώς οι κουρασμένοι οδηγοί συχνά δεν αντιλαμβάνονται την κατάσταση τους. Αν αισθάνεστε κουρασμένοι ή λάβετε μια ειδοποίηση σχετικά με αυτό από το αυτοκίνητο, σταματήστε το συντομότερο δυνατό σε κατάλληλο σημείο, για να ξεκουραστείτε. Να προγραμματίζετε τακτικά διαλείμματα και να ξεκινάτε όλες τις διαδρομές σας με ξεκούραστο οδηγό.

Η οδήγηση ενώ είστε κουρασμένοι συγκρίνεται με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

 Σημείωση

Ευθύνη του οδηγού

Οι ειδοποιήσεις για την έλλειψη συγκέντρωσης αποτελούν συμπλήρωμα στις πρακτικές ασφαλούς οδήγησης. Δεν μειώνουν την ευθύνη που έχει ο οδηγός να αξιολογεί συνεχώς αν είναι πολύ κουρασμένος ή αφηρημένος για να οδηγεί με ασφάλεια.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή DrivingSafety assistDriver alert.
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις της λειτουργίας Driver Alert.