Πίεση ελαστικών

Η σωστή πίεση των ελαστικών βοηθά να βελτιωθεί η ευστάθεια κατά την οδήγηση, να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και να παραταθεί η διάρκεια ζωής του ελαστικού.

Με την πάροδο του χρόνου, η πίεση των ελαστικών μειώνεται. Η πίεση μεταβάλλεται επίσης ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά. Ωστόσο, αν οδηγείτε με λανθασμένη πίεση ελαστικών, τα ελαστικά ενδέχεται να υπερθερμανθούν και να υποστούν ζημιά. Η πίεση των ελαστικών επηρεάζει την άνεση κύλισης, τα επίπεδα θορύβου και τα χαρακτηριστικά οδικής συμπεριφοράς.

Κάντε το συνήθειά σας να ελέγχετε την πίεση των ελαστικών κάθε μήνα, καθώς και πριν από μεγαλύτερα ταξίδια. Φροντίζετε πάντα να χρησιμοποιείτε ένα αξιόπιστο μανόμετρο. Για να διατηρείτε τα ελαστικά σε καλή κατάσταση, χρησιμοποιείτε την προτεινόμενη πίεση ελαστικών για κρύα ελαστικά.

 Προειδοποίηση

Αν η πίεση ελαστικών είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, τα ελαστικά μπορεί να υποστούν σοβαρή ζημιά. Τα ελαστικά μπορεί να εκραγούν όταν οδηγείτε και να χάσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

 Υποδειξη

Η σωστή πίεση των ελαστικών θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε την πλήρη ικανότητα φόρτωσης του αυτοκινήτου σας.