Έλεγχοι εκκίνησης

Όταν επιλέγετε μια σχέση για να ξεκινήσετε την οδήγηση, το αυτοκίνητο εκτελεί μια σειρά αυτοδιαγνωστικών ελέγχων σε σημαντικά συστήματα και λειτουργίες. Αυτή η σύντομη δοκιμή υποδεικνύεται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.

Ο έλεγχος εκκίνησης υποδεικνύεται από διάφορες προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυχνίες στην περιοχή πληροφοριών οδηγού. Αν οποιαδήποτε από τις προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυχνίες συνεχίσει να εμφανίζεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα, σας επισημαίνει ότι υπάρχει βλάβη ή κατάσταση που πρέπει να διορθώσετε πριν οδηγήσετε.

Αν επισημαίνεται βλάβη:
  • Διαβάστε τις σχετικές πληροφορίες που ενδεχομένως εμφανίζονται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.
  • Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυχνίες συμβουλευθείτε τη σχετική ενότητα στο εγχειρίδιο.
  • Αποκαταστήστε τη βλάβη που υποδεικνύεται πριν οδηγήσετε.
  • Αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα εσείς οι ίδιοι, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Αφού εκτελεστεί ο έλεγχος εκκίνησης, το αυτοκίνητο συνεχίζει να παρακολουθεί ενεργά πολλά από τα συστήματα και τις λειτουργίες του.