Διακόπτες τιμονιού

Το τιμόνι διαθέτει διάφορα κουμπιά και διακόπτες. Ελέγχουν συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η κόρνα, καθώς και συγκεκριμένες ρυθμίσεις και τι εμφανίζεται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.
Επισκόπηση διακοπτών τιμονιού
Επισκόπηση διακοπτών τιμονιού
  • Κόρνα
  • Κουμπιά αφής
  • Αριστερός μοχλοδιακόπτης
  • Δεξιός μοχλοδιακόπτης

Κουμπιά αφής

Κουμπιά τιμονιού και ζώνες αφής
Κουμπιά τιμονιού και ζώνες αφής
Συνέχιση ή αύξηση ρυθμισμένης ταχύτητας
Μείωση ρυθμισμένης ταχύτητας
Εναλλαγή υποβοήθησης διεύθυνσης
Προσαρμόσιμο κουμπί
Φωνητικός χειρισμός
Αύξηση έντασης ήχου ή επιβεβαίωση
Μείωση έντασης ήχου ή απόρριψη
Μέσα: Προηγούμενο ή γρήγορη μετακίνηση πίσω
Μέσα: Επόμενο ή γρήγορη μετακίνηση μπροστά

Η λειτουργία των κουμπιών αλλάζει ανάλογα με την περίσταση και συνήθως ελέγχουν τι εμφανίζεται την εκάστοτε στιγμή στην οθόνη.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το προσαρμόσιμο κουμπί να αποκρίνετε σε μια συγκεκριμένη ενέργεια.

Αλληλεπίδραση με τα κουμπιά αφής

Τα κουμπιά στη δεξιά πλευρά του τιμονιού συχνά ελέγχουν αυτά που βλέπετε στη δεξιά πλευρά της περιοχής πληροφοριών οδηγού. Τα κουμπιά στην αριστερή πλευρά συχνά ελέγχουν αυτά που βλέπετε στην αριστερή πλευρά. Η περιοχή πληροφοριών οδηγού στην οθόνη συνήθως δείχνει σε ποια ενέργεια έχει ανατεθεί η κάθε ζώνη.

Μπορείτε να βρείτε τη ζώνη των κουμπιών αφής που αναζητάτε, μετακινώντας το δάχτυλό σας στα κουμπιά. Η οθόνη αντιδρά και δείχνει ποια είναι η συμπεριφορά ή ενέργεια που έχει εκχωρηθεί στο κουμπί. Όταν υποδεικνύεται η λειτουργία που θέλετε, πατήστε το κουμπί.