Προσωρινή επισκευή ελαστικού

Ένα κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επισκευή ενός μικρού τρυπήματος σε ελαστικό. Το κιτ περιλαμβάνει μια φιάλη σφραγιστικού υγρού και έναν συμπιεστή.

 Προειδοποίηση

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το κιτ επισκευής.

Δεν πρέπει να οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 80 χλμ/ω (50 μαω) μετά από χρήση του κιτ επισκευής ελαστικού στα ελαστικά σας.

Κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού
Κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού
Κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού
Κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού

Συμπιεστής

Ο συμπιεστής προορίζεται για χρήση για προσωρινή επισκευή ελαστικού. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιείτε τον συμπιεστή για να ελέγχετε και προσαρμόζετε την πίεση στα εργοστασιακά σας ελαστικά, όταν απαιτείται.

Ο συμπιεστής είναι μια ηλεκτρική συσκευή. Όταν είναι η ώρα απόρριψής του τηρήστε οπωσδήποτε τους τοπικούς κανονισμούς που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων.

Σφραγιστικό υγρό

Το σφραγιστικό υγρό αποτελεί προσωρινή επισκευή. Είναι αποτελεσματικό στη σφράγιση μιας διάτρησης πέλματος, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη σφράγιση διάτρησης στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού. Αν το ελαστικό έχει μεγαλύτερες σχισμές, ρωγμές ή παρόμοια ζημιά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σφραγιστικό υγρό για να το επισκευάσετε.

Η φιάλη σφραγιστικού υγρού πρέπει να αντικαθίσταται, όταν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει. Η παλιά φιάλη θεωρείται επικίνδυνο απόβλητο.

  1. 1 Ονομάζεται επίσης κιτ προσωρινής επισκευής ελαστικού ή TMK.