Εξατομίκευση και ρυθμίσεις

Μπορείτε να εξατομικεύσετε πολλά από τα χαρακτηριστικά και τους τρόπους λειτουργίας του αυτοκινήτου σας από τις ρυθμίσεις του.

Πού θα βρείτε τις ρυθμίσεις

Οι ρυθμίσεις και οι προσαρμογές είναι διαθέσιμες στα εξής σημεία:
  • Η καρτέλα ρυθμίσεων στην οθόνη περιέχει τις περισσότερες ρυθμίσεις και προσαρμογές του αυτοκινήτου σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα, πατήστε το σύμβολο του αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στην επιλογή Settings. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες που μπορείτε να εξερευνήσετε στην καρτέλα.
  • Για ορισμένες προβολές και εφαρμογές αυτοκινήτου υπάρχουν ξεχωριστές ενότητες ρυθμίσεων. Ανοίξτε την εφαρμογή ή την προβολή και κοιτάξτε γύρω σας για να βρείτε τις διαθέσιμες επιλογές εξατομίκευσης.
  • Η εφαρμογή του αυτοκινήτου για κινητά διαθέτει ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις απομακρυσμένες λειτουργίες και λειτουργίες διασύνδεσης.

Είδη ρυθμίσεων

Οι ρυθμίσεις του αυτοκινήτου σας εφαρμόζονται διαφορετικά ανάλογα με τον τύπο τους. Οι περισσότερες ρυθμίσεις αφορούν συγκεκριμένα ένα προφίλ χρήστη, ωστόσο ορισμένες ισχύουν για όλους τους χρήστες του αυτοκινήτου. Ορισμένες ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν μόνο όταν χρησιμοποιείται το προφίλ κατόχου, το οποίο έχει δικαιώματα διαχειριστή.

 Υποδειξη

Εξατομικευμένη εμπειρία

Ρυθμίστε προφίλ χρήστη για όλους τους οδηγούς για να έχετε μια εξατομικευμένη εμπειρία. Υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις ειδικά για τα προφίλ, οι οποίες εφαρμόζονται αυτόματα όταν επιλέγετε το προφίλ σας.

Ορισμένες ρυθμίσεις εφαρμόζονται μόνιμα από τη στιγμή που τις αλλάζετε, ενώ άλλες μπορεί να εφαρμόζονται μόνο προσωρινά, για παράδειγμα μέχρι να ολοκληρώσετε την τρέχουσα οδήγηση.

Σχετικά έγγραφα