Μπροστινά καθίσματα

Τα μπροστινά καθίσματα έχουν μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής για αύξηση της άνεσης.
Κάτοψη του αυτοκινήτου με έμφαση στα μπροστινά καθίσματα.

Δυνατότητα προσαρμογής

Οι ρυθμίσεις των ηλεκτρικών καθισμάτων χωρίζονται σε ξεχωριστές λειτουργίες ρύθμισης:
Βασικές ρυθμίσειςΎψος και θέση του καθίσματος καθώς και κλίση της πλάτης του καθίσματος.
Ρυθμίσεις κλίσειςΚλίση έδρας καθίσματος.

 Υποδειξη

Κουμπί ρύθμισης καθίσματος

Όλες οι ρυθμίσεις των ηλεκτρικών καθισμάτων γίνονται με το κουμπί στο πλάι του καθίσματος. Όταν πατήσετε το κεντρικό κουμπί, εμφανίζεται στην οθόνη η προβολή ρύθμισης καθισμάτων, για να σας καθοδηγήσει.

Θέρμανση καθισμάτων

Τα μπροστινά καθίσματα έχουν τρία επίπεδα θέρμανσης να επιλέξετε.