Λειτουργίες αυτοκινήτου

Οι διάφορες λειτουργίες του αυτοκινήτου διαμορφώνουν το αυτοκίνητό σας για συγκεκριμένες καταστάσεις και σενάρια. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία που θέλετε από την οθόνη.

Ορισμένες δραστηριότητες απαιτούν συγκεκριμένη διαμόρφωση αυτοκινήτου ή σειρά λειτουργιών. Όταν επιλέγετε μια λειτουργία αυτοκινήτου, το αυτοκίνητο είτε προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες αλλαγές είτε σας καθοδηγεί καθ' όλη τη διαδικασία.

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες αυτοκινήτου:
  • Λειτουργία ρυμούλκησης
  • Άνεση στάθμευσης
  • Λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων

Λειτουργία ρυμούλκησης

Η λειτουργία ρυμούλκησης επιτρέπει τη ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σας για μικρές αποστάσεις1 σε χαμηλή ταχύτητα. Θα σας δώσει τη δυνατότητα να ανεβάσετε το αυτοκίνητό σας στην πλατφόρμα ενός οχήματος περισυλλογής ή να το μετακινήσετε στην άκρη του δρόμου, για να μην εμποδίζει την κυκλοφορία και να μην προκαλέσει ατυχήματα.

 Σημαντικό

Αν το αυτοκίνητό σας ρυμουλκηθεί χωρίς να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ρυμούλκησης, μπορεί υποστεί ζημιά Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί επιβεβαίωση ότι η λειτουργία ρυμούλκησης είναι ενεργή, πριν αρχίσει η ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σας.

Άνεση στάθμευσης

Αν σχεδιάζετε είτε να μείνετε μέσα στο αυτοκίνητο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όσο αυτό είναι σταθμευμένο, όπως κατά τη φόρτιση, είτε να βγείτε από το αυτοκίνητο για να κάνετε κάποιες δουλειές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία άνεσης κατά τη στάθμευση. Επιτρέπει τη διατήρηση ενός ευχάριστου κλιματισμού μέσα στο αυτοκίνητο και δίνει πρόσβαση σε ψυχαγωγία, όπως συσκευές αναπαραγωγής μέσων. Η άνεση στάθμευσης είναι επίσης διαθέσιμη μέσω της προβολής κλιματισμού.

Λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων

Η λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων σας βοηθά να προετοιμαστείτε το αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων, κλείνοντας τα παράθυρα, απενεργοποιώντας τους υαλοκαθαριστήρες, αναδιπλώνοντας τους εξωτερικούς καθρέπτες και ενεργοποιώντας την ανακυκλοφορία αέρα.

  1. 1 Λίγα μέτρα