Φώτα διασταύρωσης

Τα φώτα διασταύρωσης μειώνει τον κίνδυνο θάμβωσης άλλων χρηστών του δρόμου.

Τα φώτα διασταύρωσης υπάγονται στην αυτόματη λειτουργία φώτων και στην αυτόματη ρύθμιση μεγάλης σκάλας. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε χειροκίνητα τα φώτα διασταύρωσης στην οθόνη.

Περισσότερα σε αυτό το θέμα