Αποκρίσεις επιλογής κατάστασης κλειδώματος

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πολλές αποκρίσεις στο κλείδωμα και στο ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου.

Όταν το αυτοκίνητο κλειδώνεται και ξεκλειδώνεται, ενεργοποιούνται συγκεκριμένα φώτα.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες, όπως οι αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Μπορείτε να επιλέξετε αυτές τις εξατομικεύσεις στις επιλογές απόκρισης κατάστασης κλειδώματος.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ControlsLockingLock/unlock feedback.
Επιλέξτε τις αποκρίσεις που θέλετε.