Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων ανοίγματος πόρτας

Οι ειδοποιήσεις ανοίγματος πόρτας μπορούν να σας προειδοποιήσουν για κυκλοφορία που πλησιάζει από πίσω, ώστε να μην ανοίξετε πόρτα στη διαδρομή της. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις ειδοποιήσεις στις ρυθμίσεις.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή DrivingSafety assistDoor open warning.
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις ανοίγματος πόρτας.