Ρύθμιση επιθυμητού επιπέδου ισχύος μπαταρίας για φόρτιση

Μπορείτε να ορίσετε μια επιθυμητή στάθμη μπαταρίας επιλέγοντας μια τιμή στην προβολή φόρτισης. Αυτό θα συμβάλλει ώστε να διατηρηθεί η καλή απόδοση της φόρτισης και η μακροζωία της μπαταρίας.

Υπάρχουν δύο προκαθορισμένες επιλογές: Καθημερινή οδήγηση και Μεγάλη διαδρομή. Η Καθημερινή οδήγηση είναι το συνιστώμενο επίπεδο φόρτισης, στο οποίο το αυτοκίνητό σας φορτίζεται έως το 90%. Η Μεγάλη διαδρομή φορτίζει το αυτοκίνητό σας στο 100% και μπορείτε να την επιλέξετε αν θέλετε τη μέγιστη δυνατή αυτονομία από το αυτοκίνητό σας. Έχετε επίσης την δυνατότητα να προσαρμόσετε την τιμή του επιθυμητού επιπέδου ισχύος της μπαταρίας επιλέγοντας Εξατομίκευση.

 Υποδειξη

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος της μπαταρίας στην εφαρμογή του αυτοκινήτου για κινητά τηλέφωνα.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ChargingΕπιθυμητό επίπεδο ισχύος μπαταρίας.
Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος μπαταρίας που θέλετε.
Η τιμή του ζητούμενου επιπέδου ισχύος μπαταρίας αλλάζει. Η τιμή αποθηκεύεται, μέχρι να την αλλάξετε ξανά.

Αν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι 20% ή χαμηλότερη, η απεικόνιση του επιπέδου ισχύος της μπαταρίας αλλάζει σε πορτοκαλί χρώμα.