Χειρισμός των φώτων πορείας

Εξοικειωθείτε με τον χειρισμό των φώτων που είναι διαθέσιμα μέσω του αριστερού μοχλοδιακόπτη τιμονιού.

Μπορείτε να χειρίζεστε ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες κύριου φωτισμού χρησιμοποιώντας τον αριστερό μοχλοδιακόπτη του τιμονιού.

Οι οριζόντιες θέσεις του μοχλοδιακόπτη
Οι οριζόντιες θέσεις του μοχλοδιακόπτη

Μπορείτε να μετακινήσετε τον αριστερό μοχλοδιακόπτη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, για να δείτε διαδοχικά τις διαφορετικές επιλογές φωτισμού. Ο μοχλός επιστρέφει πάντα στην ουδέτερη θέση.

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

  • Αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας προβολέων
  • Χειροκίνητη λειτουργία μεγάλης σκάλας προβολέων
  • Σινιάλο προβολέων
Όταν η αυτόματη λειτουργία φώτων είναι επιλεγμένη στην οθόνη, πιέστε τον μοχλοδιακόπτη του τιμονιού δύο φορές για εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητης και αυτόματης λειτουργίας μεγάλης σκάλας προβολέων.
Τραβήξτε τον μοχλοδιακόπτη για να σβήσει η μεγάλη σκάλα και να επιστρέψετε στην αυτόματη λειτουργία φώτων.
Από την αυτόματη λειτουργία φώτων, τραβώντας στιγμιαία τον μοχλοδιακόπτη ενεργοποιείται το σινιάλο προβολέων.

Οι ρυθμίσεις φώτων επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους κάθε φορά που αρχίζετε να οδηγείτε.

 Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι οι κάμερες του αυτοκινήτου είναι καλά συντηρημένες και διατηρούνται καθαρές. Αν η ορατότητα των καμερών εμποδίζεται λόγω βρομιάς, οι κάμερες δεν θα μπορούν να λάβουν αρκετές πληροφορίες για να κατευθύνουν σωστά την εκφώτιση από το αυτοκίνητο.