Σήμανση φόρτισης και σύμβολα ταυτοποίησης

Το αυτοκίνητό σας διαθέτει διάφορες πινακίδες ταυτοποίησης που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα φόρτισης. Υπάρχει επίσης μια πινακίδα με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των διαφόρων υποδοχών φόρτισης στο πορτάκι φόρτισης.

Tαυτοποίηση συμβατότητας φόρτισης

Μπορείτε να διαπιστώσετε αν το αυτοκίνητό σας είναι συμβατό με το σημείο φόρτισης κοιτάζοντας τη σήμανση ταυτοποίησης. Η σήμανση ακολουθεί το πρότυπο EN 17186. Η σήμανση ταυτοποίησης περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα γράμματα. Αν κάποιο γράμμα στο σημείο φόρτισης συμφωνεί με κάποιο γράμμα στη σήμανση ταυτοποίησης του αυτοκινήτου σας, σημαίνει ότι είναι συμβατά.

Η σήμανση ταυτοποίησης βρίσκεται στην υποδοχή φόρτισης.
Η σήμανση ταυτοποίησης βρίσκεται στην υποδοχή φόρτισης.
Σήμανση ταυτοποίησης συμβατότητας φόρτισης.
Σήμανση ταυτοποίησης συμβατότητας φόρτισης.

Τα τρία γράμματα στη σήμανση ταυτοποίησης επισημαίνουν τα είδη σημείων φόρτισης με τους οποίους είναι συμβατό το αυτοκίνητό σας. Το αυτοκίνητό σας έχει τρία γράμματα που προσδιορίζουν τη συμβατότητα. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο πρότυπο EN 17186.

Σήμανση ταυτοποίησηςΤύπος φόρτισης
CΦόρτιση AC1 τύπος 2
K και LΦόρτιση DC2 (συμπ. συστήματος συνδυαστικής φόρτισης (CCS) Combo 2)

Καταστάσεις φόρτισης

Η σήμανση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες καταστάσεις της υποδοχής φόρτισης. Η σήμανση βρίσκεται στο πορτάκι φόρτισης, στην εσωτερική πλευρά.

Σήμανση με πληροφορίες σχετικά με τις καταστάσεις φόρτισης.
  1. 1 Εναλλασσόμενο ρεύμα
  2. 2 Συνεχές ρεύμα