Ενεργοποίηση του περιοριστή ταχύτητας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας μετακινώντας τον δεξιό μοχλοδιακόπτη του τιμονιού προς τα κάτω, ενώ οδηγείτε.

Όταν οδηγείτε, ένα γκρι σύμβολο του ρυθμιστή ταχύτητας στην περιοχή πληροφοριών οδηγού επισημαίνει ότι η λειτουργία είναι διαθέσιμη αλλά όχι ενεργοποιημένη ακόμη.

Ο περιοριστής ταχύτητας πρέπει να είναι ενεργοποιημένος στις ρυθμίσεις προτού να μπορεί να ενεργοποιηθεί.1

Ενεργοποίηση του περιοριστή ταχύτητας με τον μοχλοδιακόπτη

Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, τραβήξτε τον δεξιό μοχλοδιακόπτη τέρμα προς τα κάτω.

Η ενέργειά σας επιβεβαιώνεται στην περιοχή πληροφοριών οδηγού.

Σύμβολο ενεργοποίησης του περιοριστή ταχύτητας
  1. 1 Ενεργοποιώντας είτε τον ρυθμιστή ταχύτητας είτε το Pilot Assist, αυτομάτως το ένα σύστημα απενεργοποιεί το άλλο.