Ενεργοποίηση λειτουργίας ρυμούλκησης

Αν το αυτοκίνητό σας χρειάζεται να ρυμουλκηθεί πάνω σε όχημα περισυλλογής με πλατφόρμα, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρυμούλκησης στις ρυθμίσεις.

 Σημαντικό

  • Για να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση του συναγερμού, μειώστε την ευαισθησία του συναγερμού του αυτοκινήτου σας πριν το ρυμουλκήσετε.
  • Η πρόσβαση στη λειτουργία ρυμούλκησης γίνεται μόνο αν το αυτοκίνητο έχει ηλεκτρική τροφοδοσία. Αν το αυτοκίνητο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, θα χρειαστεί περισυλλογή.
  • Να διαβάσετε οπωσδήποτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη ρυμούλκηση του αυτοκινήτου σας, προτού να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρυμούλκησης.

 Σημείωση

Η λειτουργία ρυμούλκησης χρησιμοποιείται μόνο, όταν ρυμουλκείται το όχημά σας. Μην την ενεργοποιείτε, όταν ρυμουλκείτε άλλα οχήματα ή ρυμουλκούμενα.
Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ControlsCar modesTow mode.
Το εκπαιδευτικό βίντεο της λειτουργίας ρυμούλκησης εμφανίζεται στην οθόνη.
Ακολουθήστε το εκπαιδευτικό βοήθημα μέχρι να δείτε την επιβεβαίωση ότι η λειτουργία ρυμούλκησης είναι ενεργή.

Η λειτουργία ρυμούλκησης απενεργοποιείται, όταν θέσετε σε λειτουργία το χειρόφρενο και κλειδώσετε το αυτοκίνητο ή όταν αρχίσετε να οδηγείτε.