Ενεργοποίηση του Performance All-Wheel Drive

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Performance All-Wheel Drive στην οθόνη, για να έχετε τη δυνατότητα υψηλότερων επιδόσεων.

Με την ενεργοποίηση του Performance All-Wheel Drive1, το αυτοκίνητό σας θα μπορεί να επιταχύνει γρηγορότερα και να έχει καλύτερη οδηγική συμπεριφορά. Σε αυτή την περίπτωση καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια από την μπαταρία.

Από προεπιλογή η λειτουργία θα καθίσταται ανενεργή μεταξύ κύκλων οδήγησης.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή DrivingDriving dynamicsPerformance All-Wheel Drive.
Ενεργοποιήστε το Performance All-Wheel Drive