Ενεργοποίηση των φώτων θέσης

Τα φώτα θέσης βοηθούν ώστε να ειδοποιούνται οι υπόλοιποι χρήστες του δρόμου για την παρουσία του αυτοκινήτου σας. Μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητο κλειδωμένο με τα φώτα θέσης αναμμένα.

Τα φώτα θέσης είναι χρήσιμα όταν πρέπει να γνωστοποιήσετε στους άλλους χρήστες του δρόμου τη θέση σας, π.χ. όταν σκοπεύετε να αφήσετε το αυτοκίνητο σταματημένο για μικρό χρονικό διάστημα.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ControlsLights and displaysExterior lights.
Πατήστε το σύμβολο φώτων θέσης .
Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το κουμπί OK στο τιμόνι.
Τα φώτα θέσης ανάβουν.

Τα φώτα θέσης σβήνουν, επιλέγοντας διαφορετική λειτουργία κύριων φώτων.