Ενεργοποίηση της μεσαίας σκάλας

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τα φώτα διασταύρωσης χειροκίνητα στην οθόνη.

Μη χειροκίνητη ενεργοποίηση των φώτων διασταύρωσης, τα μπροστινά φώτα παραμένουν αναμμένα στη μεσαία σκάλα.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ControlsLights and displaysExterior lights.
Πατήστε το σύμβολο της μεσαίας σκάλας .
Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το κουμπί OK στο τιμόνι.
Η μεσαία σκάλα προβολέων είναι αναμμένη.

Απενεργοποιήστε τη χειροκίνητη δέσμη διασταύρωσης επιλέγοντας μια άλλη λειτουργία κύριων φώτων.