Ενεργοποίηση φωτισμού καθοδήγησης

Εντοπίστε τα χειριστήρια ενεργοποίησης για τον φωτισμό καθοδήγησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ίδιους διακόπτες, για να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό.

Ο φωτισμός καθοδήγησης σας βοηθά να βλέπετε όταν είστε έξω από το αυτοκίνητο και για να σας βλέπουν οι άλλοι.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή ControlsLockingHome safety light.
Μπορείτε να τον ανάψετε, να τον σβήσετε ή να ρυθμίσετε τη χρονική διάρκεια που θέλετε.