Στάθμευση για μεγάλο χρονικό διάστημα

Ακολουθήστε τις συστάσεις στάθμευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν το αυτοκίνητό σας πρόκειται να μη χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από έναν μήνα. Μην ξεχνάτε να ελέγχετε τακτικά το αυτοκίνητο, όταν είναι σταθμευμένο.

Προετοιμασίες στάθμευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα

  • Όταν αφήνετε το αυτοκίνητό σας σταθμευμένο για μεγαλύτερο διάστημα από έναν μήνα, το προτεινόμενο επίπεδο ισχύος μπαταρίας είναι 40-60%. Χρησιμοποιήστε ή φορτίστε το αυτοκίνητο, για να επιτύχετε το προτεινόμενο επίπεδο.
  • Αν το αυτοκίνητο παραμένει σταθμευμένο για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, συνιστάται να το αφήνετε συνδεδεμένο στην πρίζα, αλλά να ορίσετε ως όριο φόρτισης της μπαταρίας το 50%. Αυτό γίνεται για την καλύτερη υγεία της μπαταρίας.
  • Ελέγξτε και ρυθμίστε την πίεση ελαστικών. Η προτεινόμενη πίεση στη διάρκεια στάθμευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι 330 kPA (48 PSI).
  • Επιλέγετε μια δροσερή και σκιερή τοποθεσία. Συνιστάται ένα περιβάλλον με ελεγχόμενες και σταθερές συνθήκες.

Κατά τη στάθμευση για μεγάλο χρονικό διάστημα

Ελέγχετε τακτικά:
  • Την κατάσταση φόρτισης και ότι η φόρτιση λειτουργεί σωστά
  • Την πίεση των ελαστικών

 Υποδειξη

Διατηρείτε το αυτοκίνητο ενημερωμένο

Στις περιόδους που δεν χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο, φροντίζετε να ελέγχετε και να εγκαθιστάτε τις ενημερώσεις λογισμικού τακτικά.

Μετά τη στάθμευση για μεγάλο χρονικό διάστημα

  • Πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητο, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι βασικοί διακόπτες και τα συστήματα οδήγησης, όπως τα φρένα, λειτουργούν σωστά.
  • Εγκαταστήστε τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.