Συστάσεις για διέλευση από σημείο με νερά

Όταν οδηγείτε μέσα από νερό, υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σχετικά με το βάθος του νερού και την ταχύτητα οδήγησης.

 Σημαντικό

Η Volvo συνιστά η διέλευση από σημείο με νερά να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγεται, όταν είναι αυτό εφικτό. Μπορεί να είναι δύσκολο να αξιολογηθεί με ασφάλεια το βάθος του νερού και η ορμή του ρεύματος. Ο οδηγός είναι πάντα υπεύθυνος να οδηγεί με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
  • Αν είναι δυνατό, αξιολογήστε το βάθος του νερού πριν ξεκινήσετε να οδηγείτε. Επιχειρήστε να διασχίσετε το σημείο μόνο αν είστε σίγουροι ότι είναι αρκετά ρηχό για ασφαλές πέρασμα.
  • Η συνιστώμενη ανώτατη στάθμη του νερού κατά τη διέλευση από σημείο με νερά είναι έως και το κάτω μέρος του αμαξώματος.
  • Περιορίστε την ταχύτητά σας σε ρυθμό βάδισης.
  • Αποφύγετε τη διέλευση από σημεία με έντονα ρεύματα, ιδιαίτερα αν το νερό είναι αρκετά βαθύ ώστε να υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης πάνω από το αυτοκίνητο.
  • Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα μπορεί να προκαλέσει κυματισμό, που αυξάνει το ενδεχόμενο ύψος που μπορεί να φτάσει το νερό.
  • Αν είναι δυνατό, μην σταματήσετε όταν βρίσκεστε σε σημείο με νερά. Συνεχίστε προσεκτικά να οδηγείτε προς τα εμπρός ή κάνετε όπισθεν, για να απομακρυνθείτε από το σημείο.
  • Αποφεύγετε την οδήγηση μέσα από θαλασσινό νερό, επειδή μπορεί να προκαλέσει διάβρωση.

 Προειδοποίηση

Βρεγμένα φρένα

Η απόσταση ακινητοποίησης του αυτοκινήτου είναι μεγαλύτερη, όταν τα δισκόφρενα είναι βρεγμένα. Η οδήγηση μέσα από νερό εκθέτει του δίσκους των φρένων σε νερό και πιθανώς σε λάσπη ή άλλο ίζημα. Μετά τη διέλευση από σημείο με νερά, εκτελέστε έναν ελιγμό πατώντας δυνατά το φρένο, για να απομακρυνθούν βρομιές και νερά από τα φρένα. Ενεργοποιώντας τα δισκόφρενα κατά την οδήγηση, θα ζεσταθούν και θα στεγνώσουν.