Συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας

Η οδήγηση σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας μπορεί να είναι απαιτητική. Απαιτείται διαφορετική προετοιμασία και διαφορετικός τρόπος οδήγησης από ό,τι σε ένα θερμότερο κλίμα.

Κατά την οδήγηση σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Από την κατανάλωση ενέργειας και την κατάσταση της μπαταρίας ως ένα ευχάριστο κλίμα και διάφορες παραμέτρους ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με ό,τι συνεπάγεται αυτός ο τρόπος οδήγησης, καθώς και με όποιους νόμους και κανονισμούς ενδέχεται να ισχύουν.