Δυσλειτουργία

Όταν ένα εξάρτημα του αυτοκινήτου ή κάποιο από τα χαρακτηριστικά του δεν λειτουργεί όπως προβλέπεται, αυτό θεωρείται δυσλειτουργία.1 Ενδέχεται να μην είναι ασφαλής η χρήση του αυτοκινήτου, ανάλογα με τον τύπο της δυσλειτουργίας που αντιμετωπίζει το αυτοκίνητο.

 Σημείωση

Ακινητοποιημένο αυτοκίνητο

Πρέπει να έχετε υπόψη σας την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου, αν κάποια δυσλειτουργία δεν σας επιτρέπει να οδηγείτε με ασφάλεια.

Αυτοκίνητο που δεν αποκρίνεται

Υπάρχει μια ξεχωριστή ενότητα στο παρόν εγχειρίδιο για προβλήματα τροφοδοσίας.

Γενικές συμβουλές για δυσλειτουργίες

Αν μια λειτουργία δεν εκτελείται σωστά, δοκιμάστε τις παρακάτω ενέργειες:
 • Διαβάστε όσα αναφέρει το εγχειρίδιο χρήσης σχετικά με τη λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τι απαιτείται προκειμένου να λειτουργεί σωστά. Η αιτία του προβλήματος ενδέχεται να είναι ότι δεν γνωρίζετε κάποιον περιορισμό μιας συγκεκριμένης λειτουργίας.
 • Επανεκκινήστε όλες τις σχετικές συσκευές και συστήματα. Αυτό ισχύει για το ίδιο το αυτοκίνητο, μπορεί όμως να περιλαμβάνει το τηλέφωνό σας ή μια εφαρμογή.
 • Αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι για να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία ή να εκτελέσετε μια εργασία, δοκιμάστε τις εναλλακτικές.

 Σημείωση

Αλλαγές μετά τις ενημερώσεις λογισμικού

Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στις λειτουργίες που επηρεάζουν τον τρόπο εκτέλεσής τους. Να διαβάσετε οπωσδήποτε τις πληροφορίες που παρέχονται με κάθε ενημέρωση, ώστε να κατανοήσετε γιατί το αυτοκίνητο ενδέχεται να συμπεριφέρεται διαφορετικά.

Πιθανά αίτια

Όταν μια λειτουργία δεν εκτελείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, υπάρχουν διάφορα πιθανά αίτια:
 • Οι ρυθμίσεις του αυτοκινήτου έχουν αλλάξει.
 • Οι περιβαλλοντικές συνθήκες επηρεάζουν το αυτοκίνητο και τα συστήματά του.
 • Οι παρεμβολές σήματος επηρεάζουν τη συνδεσιμότητα και τα ασύρματα συστήματα.
 • Μια ασφάλεια έχει καεί και πρέπει να αντικατασταθεί.
 • Σφάλμα λογισμικού.
 • Μηχανική βλάβη.

Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo, αν χρειάζεται.

Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα με τις πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Καταγράψτε τι συνέβη τη στιγμή περίπου που παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει να εντοπίσετε την αιτία. Ένα βασικό συμβάν θα ήταν:
 • Ζημιά στο αυτοκίνητο.
 • Έκθεση σε ακραίες συνθήκες.
 • Πρόσφατο σέρβις, συντήρηση ή αντικατάσταση ενός εξαρτήματος.
 • Πρόσφατα ενημερωμένο λογισμικό.
 • Οποιεσδήποτε άλλες βλάβες ή δυσλειτουργίες.
 1. 1 Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια πιθανολογούμενη βλάβη ή αστοχία μπορεί αντιθέτως να αποτελεί προβλεπόμενο περιορισμό υπό τις τρέχουσες συνθήκες στο αυτοκίνητο.