Ψηφιακός πίνακας οργάνων - επισκόπηση

Η οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εμφανίζει πληροφορίες για ορισμένες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, καθώς και μηνύματα.
P3-1246-V60H DIM overview
Το όργανο δείχνει πληροφορίες σύμφωνα με τις επιλογές που γίνονται, βλ. Περιήγηση στα μενού - πίνακας οργάνων.
 1. Ikon röd cirkel 1Δείκτης υβριδικής μπαταρίας
 2. Ikon röd cirkel 2Τρέχουσα στάθμη ενέργειας
 3. Ikon röd cirkel 3Ενεργό πρόγραμμα οδήγησης
 4. Ikon röd cirkel 4 Η λυχνία ανάβει όταν ο πετρελαιοκινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
 5. Ikon röd cirkel 5Hybrid guide (Driver Support Power Meter). Δείχνει την τρέχουσα προωστική ισχύ που ζητά ο οδηγός και τη διαθέσιμη ισχύ του ηλεκτρομοτέρ, δηλ. το όριο πότε ο πετρελαιοκινητήρας σβήνει/τίθεται σε λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, Eco guide & Hybrid guide.

Ανάκτηση ενέργειας

P3-1246-V60H DIM Hybrid wiith bubbles
 1. Ikon röd cirkel 1Όταν το ηλεκτρομοτέρ δημιουργεί ρεύμα για την υβριδική μπαταρία, στο δείκτη της υβριδικής μπαταρίας εμφανίζονται φυσαλίδες - βλ. Φρένο.

Οθόνη πληροφοριών

P3-1320 DIM High-line Information display
Οθόνη πληροφοριών.

Στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, π.χ. Cruise control, υπολογιστής ταξιδίου καθώς και μηνύματα. Οι πληροφορίες απεικονίζονται με τη μορφή συμβόλων και κειμένου. Περαιτέρω περιγραφές παρατίθενται στις ενότητες για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν την οθόνη.

Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες

Μπορείτε να επιλέξετε εναλλακτικά θέματα για τον πίνακα οργάνων. Πιθανά θέματα είναι τα "Hybrid", "Elegance", "Eco" και "Performance".

Μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα μόνο όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

Για να επιλέξετε το θέμα, πατήστε το κουμπί OK στον αριστερό μοχλοδιακόπτη και ενεργοποιήστε την επιλογή μενού Θέματα γυρίζοντας τον περιστροφικό ρυθμιστή στο μοχλό. Πατήστε το κουμπί OK. Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να επιλέξετε το θέμα και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το κουμπί OK.

Σε ορισμένες εκδόσεις μοντέλων, η εμφάνιση της οθόνης της κεντρικής κονσόλας ακολουθεί το θέμα που έχει επιλεγεί για τον πίνακα οργάνων.

Η αντίθεση και το χρώμα για τον πίνακα οργάνων μπορούν επίσης να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας τον αριστερό μοχλοδιακόπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση μενού, βλ. Περιήγηση στα μενού - πίνακας οργάνων.

Η επιλογή θέματος και η ρύθμιση της αντίθεσης και του χρώματος μπορούν να αποθηκευτούν για κάθε τηλεχειριστήριο-κλειδί στη μνήμη κλειδιού του αυτοκινήτου*, βλ. Τηλεχειριστήριο-κλειδί - εξατομίκευση*.

P3-1246-V60H DIM Hybrid
Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Hybrid.
 1. Ikon röd cirkel 1Δείκτης στάθμης καυσίμου. Όταν ο δείκτης κατέβει στη μία λευκή γραμμή1, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης στο ρεζερβουάρ. Βλ. επίσης Υπολογιστής ταξιδίου - συμπληρωματικές πληροφορίες και Ανεφοδιασμός καυσίμου.
 2. Ikon röd cirkel 2Δείκτης υβριδικής μπαταρίας
 3. Ikon röd cirkel 3Ταχύμετρο
 4. Ikon röd cirkel 4Hybrid guide. Βλ. επίσης Eco guide & Hybrid guide.
 5. Ikon röd cirkel 5Ένδειξη θέσης σχέσης μετάδοσης. Βλ. επίσης Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic.
P3-1246-V60H DIM Elegance
Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Elegance.
 1. Ikon röd cirkel 1Δείκτης στάθμης καυσίμου. Όταν ο δείκτης κατέβει στη μία λευκή γραμμή1, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης στο ρεζερβουάρ. Βλ. επίσης Υπολογιστής ταξιδίου - συμπληρωματικές πληροφορίες και Ανεφοδιασμός καυσίμου.
 2. Ikon röd cirkel 2Καμία λειτουργία
 3. Ikon röd cirkel 3Ταχύμετρο
 4. Ikon röd cirkel 4Καμία λειτουργία
 5. Ikon röd cirkel 5 Ένδειξη θέσης σχέσης μετάδοσης. Βλ. επίσης Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic.
P3-1246-V60H DIM Eco
Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Eco.
 1. Ikon röd cirkel 1Δείκτης στάθμης καυσίμου. Όταν ο δείκτης κατέβει στη μία λευκή γραμμή1, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης στο ρεζερβουάρ. Βλ. επίσης Υπολογιστής ταξιδίου - συμπληρωματικές πληροφορίες και Ανεφοδιασμός καυσίμου.
 2. Ikon röd cirkel 2Eco guide. Βλ. επίσης Eco guide & Hybrid guide.
 3. Ikon röd cirkel 3Ταχύμετρο
 4. Ikon röd cirkel 4Hybrid guide. Βλ. επίσης Eco guide & Hybrid guide.
 5. Ikon röd cirkel 5Ένδειξη θέσης σχέσης μετάδοσης. Βλ. επίσης Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic.
P3-1246-V60H DIM Performance
Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Performance.
 1. Ikon röd cirkel 1Δείκτης στάθμης καυσίμου. Όταν ο δείκτης κατέβει στη μία λευκή γραμμή1, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης στο ρεζερβουάρ. Βλ. επίσης Υπολογιστής ταξιδίου - συμπληρωματικές πληροφορίες και Ανεφοδιασμός καυσίμου.
 2. Ikon röd cirkel 2Δείκτης E-boost. Δείχνει τη χρήση του ηλεκτρομοτέρ, την υποστήριξή του στον πετρελαιοκινητήρα και την πέδηση κινητήρα2 με το ηλεκτρομοτέρ.
 3. Ikon röd cirkel 3Ταχύμετρο
 4. Ikon röd cirkel 4Στροφόμετρο. Δείχνει τις στροφές του κινητήρα σε χιλιάδες στροφές ανά λεπτό (σαλ).
 5. Ikon röd cirkel 5Hybrid guide. Βλ. επίσης Eco guide & Hybrid guide.
 6. Ikon röd cirkel 6Ένδειξη θέσης σχέσης μετάδοσης. Βλ. επίσης Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic.

Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες

P3-1320 DIM High-Line Information display, control and warning symbols
Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες.
 1. Ikon röd cirkel 1Ενδεικτικές λυχνίες
 2. Ikon röd cirkel 2Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες
 3. Ikon röd cirkel 3Προειδοποιητικές λυχνίες

Έλεγχος λειτουργίας

Όλες οι ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες εκτός από τα σύμβολα στο κέντρο της οθόνης πληροφοριών, ανάβουν όταν το κλειδί είναι στη θέση II ή όταν εκκινείται ο κινητήρας. Μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, όλες οι λυχνίες πρέπει να σβήσουν εκτός από τη λυχνία του χειρόφρενου που σβήνει µόνο όταν λύσετε το χειρόφρενο.

Εάν ο κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία ή εάν ο έλεγχος λειτουργίας πραγματοποιηθεί, όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση II, τότε όλες οι λυχνίες σβήνουν εντός λίγων δευτερολέπτων εκτός από τη λυχνία, που υποδεικνύει βλάβη στο σύστημα εκπομπών καυσαερίων.

 1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
 2. 1 Όταν το μήνυμα "Αυτονομία ρεζερβουάρ:" στην οθόνη αρχίσει να δείχνει "----", το χρώμα της ένδειξης γίνεται κόκκινο.
 3. 2 Η πέδηση κινητήρα με το ηλεκτρομοτέρ φορτίζει την υβριδική μπαταρία, βλ. Φρένο.

Βοήθησε αυτό;