Καπό κινητήρα - άνοιγμα και κλείσιμο

Μπορείτε να ανοίξετε το καπό του κινητήρα όταν γυρίσετε τη λαβή στο χώρο επιβατών δεξιά και μετακινήσετε το μάνδαλο στη μάσκα του ψυγείου προς τα αριστερά.

P3-1020-S60/V60-Opening Hood 1
Η λαβή για το άνοιγμα του καπό του κινητήρα βρίσκεται πάντοτε στην αριστερή πλευρά.
P3-1020-S60/V60-Opening Hood 2
Ikon grå fyrkant 1

Περιστρέψτε τη λαβή περίπου 20-25 μοίρες δεξιά. Θα ακούσετε το άγκιστρο να απασφαλίζει.

Ikon grå fyrkant 2

Μετακινήστε το άγκιστρο προς τα αριστερά και ανοίξτε το καπό του κινητήρα. (Το άγκιστρο βρίσκεται ανάμεσα στον προβολέα και τη μάσκα του ψυγείου, βλ. εικόνα.)

 Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι το καπό του κινητήρα ασφαλίζει σωστά όταν το κλείσετε.