Σύστημα προθέρμανσης με καύσιμο - αυτόματη λειτουργία/απενεργοποίηση

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη διαδικασία αυτόματης έναρξης του θερμαντήρα καυσίμου, εάν χρειαστεί.

 Σημείωση

Εάν ο ανεξάρτητος θερμαντήρας καυσίμου απενεργοποιηθεί, ο πετρελαιοκινητήρας τίθεται πιο συχνά σε λειτουργία για να αντεπεξέλθει στην ανάγκη θέρμανσης στο πρόγραμμα οδήγησης PURE ή HYBRID, δηλ. η ηλεκτρική λειτουργία θα είναι περιορισμένη.
Στο μοχλοδιακόπτη των φλας πατήστε το κουμπί OK για να εμφανιστεί το μενού.
Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις και κάντε την επιλογή με το OK.
Επιλέξτε μία από τις εναλλακτικές Αυτ. θερμ. ενεργ. ή Αυτ.θερμ. απενεργ χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό ρυθμιστή και επιβεβαιώστε την επιλογή σας με το OK.
Για έξοδο από το μενού, πατήστε RESET.

Βοήθησε αυτό;