Φωνητική αναγνώριση - φωνητικές εντολές

Υπάρχει η δυνατότητα για φωνητικό χειρισμό ορισμένων λειτουργιών στο σύστημα πολυμέσων και σε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο μέσω Bluetooth® με προκαθορισμένες φωνητικές εντολές.

Ο οδηγός ενεργοποιεί ένα διάλογο με φωνητικές εντολές πατώντας το κουμπί για τη φωνητική αναγνώριση.

Μόλις αρχίσει ο διάλογος, στην οθόνη εμφανίζονται οι εντολές που χρησιμοποιούνται συνήθως.

Όταν ο οδηγός εξοικειωθεί με το σύστημα, μπορεί να επισπεύσει το διάλογο των εντολών και να παρακάμψει τα μηνύματα του συστήματος, πατώντας στιγμιαία το κουμπί για τη φωνητική αναγνώριση.

Μπορείτε να δώσετε τις εντολές με διάφορους τρόπους

Η εντολή αναζήτησης μουσικού κομματιού στο media player μπορεί να δοθεί τμηματικά ή ως μια σύντομη εντολή:

  • "Αναζήτηση (πολυ)μέσων" > "Μουσικό κομμάτι" - Πείτε "Αναζήτηση (πολυ)μέσων", περιμένετε να απαντήσει το σύστημα και στη συνέχεια πείτε "Μουσικό κομμάτι".

ή

  • "Αναζήτηση μουσικού κομματιού" - Πείτε τη σύντομη εντολή σε μία πρόταση.

Βοήθησε αυτό;