Παράθυρα, εσωτερικός καθρέπτης και εξωτερικοί καθρέπτες - θέρμανση

Το σύστημα αποθάμβωσης χρησιμοποιείται για τη γρήγορη αποθάμβωση και την απομάκρυνση του πάγου από το πίσω παρμπρίζ και τους εξωτερικούς καθρέπτες.

Σύστημα αποθάμβωσης πίσω παρμπρίζ και εξωτερικών καθρεπτών

P3-V60H,V70, XC70, S80, S80L-Button rear window defroster
Θέρμανση, πίσω παρμπρίζ και εξωτερικοί καθρέπτες

Η λειτουργία χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση του πάγου και την αποθάμβωση του πίσω παρμπρίζ και των εξωτερικών καθρεπτών.

Με ένα πάτημα του κουμπιού ενεργοποιείται η θέρμανση. Η λυχνία στο διακόπτη ανάβει, ως ένδειξη ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιηµένη. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία θέρμανσης μόλις ο πάγος/θάμπωμα καθαρίσει, για να μην υπερφορτωθεί η μπαταρία άσκοπα. Ωστόσο, η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η λειτουργία αποθάμβωσης/ξεπαγώματος των εξωτερικών καθρεπτών και του πίσω παρμπρίζ ενεργοποιείται αυτόματα εάν το αυτοκίνητο τεθεί σε λειτουργία με εξωτερική θερμοκρασία χαμηλότερη από +7 °C. Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία αυτόματου ξεπαγώματος στο σύστημα του μενού MY CAR, βλ. MY CAR.

Βοήθησε αυτό;