Ελαστικά - πίεση

Τα ελαστικά μπορούν να έχουν διαφορετικές πιέσεις, οι οποίες μετρώνται σε bar.

Έλεγχος της πίεσης ελαστικών

Πρέπει να ελέγχετε την πίεση ελαστικών κάθε μήνα.

P3-1246-V60H-wheel side

Η βαλβίδα κάθε ελαστικού φέρει ένα πλαστικό κάλυμμα που διαθέτει μια οπή1.

Αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας
Πάρτε το κλειδί torx (που βρίσκεται στο πλαίσιο αφρώδους υλικού πίσω από το πλαίσιο στην αριστερή πλευρά του χώρου αποσκευών).
Πιέστε το κλειδί torx μέσα στην οπή.
Αφαιρέστε το κάλυμμα ανασηκώνοντάς με το κλειδί torx Ikon röd pil A.
Αφαιρέστε το καπάκι της βαλβίδας.
Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της βαλβίδας
Τοποθετήστε το καπάκι της βαλβίδας.
Πιέστε το ένα άκρο του καλύμματος (χωρίς την οπή) στη θέση του (που βρίσκεται πλησιέστερα στο ελαστικό Ikon röd pil B).
Στη συνέχεια αναδιπλώστε το κάλυμμα προς τα μέσα, προς τη ζάντα - και ταυτόχρονα, πιέστε προσεκτικά προς τα κάτω τη γωνιωτή επάνω ακμή για να μπει ευκολότερα κάτω από το άκρο της ζάντας.
Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει 'έρθει πρόσωπο' με την επιφάνεια της ζάντας - εάν όχι, πιέστε προσεκτικά προς τα μέσα το τμήμα που προεξέχει.

 Σημείωση

  • Ελέγξτε την πίεση ελαστικών όταν τα ελαστικά είναι κρύα. "Κρύα" θεωρούνται τα ελαστικά που έχουν την ίδια θερμοκρασία με το περιβάλλον. Τα ελαστικά θερμαίνονται και η πίεσή τους αυξάνεται όταν οδηγήσετε για μερικά χιλιόμετρα.
  • Οι πολύ χαμηλές πιέσεις ελαστικών αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου, μειώνουν τη διάρκεια ζωής των ελαστικών και επηρεάζουν την οδηγική συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Εάν οδηγήσετε με πολύ χαμηλή πίεση στα ελαστικά, τα ελαστικά μπορεί να υπερθερμανθούν και να υποστούν ζημιά. Η πίεση των ελαστικών επηρεάζει την άνεση κατά την κύλιση, το θόρυβο και την οδηγική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.
  • Η πίεση των ελαστικών μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, αυτό είναι φυσιολογικό. Η πίεση των ελαστικών ποικίλει επίσης ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Ετικέτα πιέσεων ελαστικών

P3-746 Dekal däcktryck

Η ετικέτα πιέσεων ελαστικών στην κολόνα της πόρτας του οδηγού (ανάμεσα στο πλαίσιο και την πίσω πόρτα) δείχνει τις πιέσεις ελαστικών για τις συνιστώμενες διαστάσεις ελαστικών του αυτοκινήτου. Αναγράφονται επίσης στον πίνακα πιέσεων ελαστικών, βλ. Ελαστικά - εγκεκριμένες πιέσεις ελαστικών.

  1. 1 Μόνο ζάντες 17" Thia

Βοήθησε αυτό;