Κρίκος ρυμούλκησης

Ο κρίκος ρυμούλκησης είναι βιδωμένος σε μια υποδοχή με σπείρωμα πίσω από ένα κάλυμμα στην πίσω δεξιά πλευρά του προφυλακτήρα.

Πρόσδεση του κρίκου ρυμούλκησης

P3-1246-V60H-Förvaring dragögla
P3-1246-V60H Towing Eyelet
Ikon grå fyrkant 1

Βάλτε τον κρίκο ρυμούλκησης, που βρίσκεται πίσω από το πλαίσιο στην αριστερή πλευρά του χώρου αποσκευών.

Ikon grå fyrkant 2

Το κάλυμμα για το σημείο σύνδεσης του κρίκου ρυμούλκησης διατίθεται σε δύο εκδόσεις και ο τρόπος που ανοίγει είναι διαφορετικός:

  • Ανοίξτε την έκδοση με την εγκοπή, αφού τοποθετήσετε ένα νόμισμα ή παρόμοιο αντικείμενο στην εγκοπή και το περιστρέψετε προς τα έξω. Στη συνέχεια γυρίστε το κάλυμμα εντελώς προς τα έξω και αφαιρέστε το.
  • Η δεύτερη έκδοση φέρει ένα σημάδι κατά μήκος της μίας πλευράς ή σε μία γωνία: Πιέστε στο σημείο που βρίσκεται το σημάδι με το δάκτυλό σας και ταυτόχρονα αναδιπλώστε προς τα έξω την απέναντι πλευρά/γωνία χρησιμοποιώντας ένα νόμισμα ή παρόμοιο αντικείμενο - το κάλυμμα περιστρέφεται ελαφρά γύρω από τον άξονά του και τότε μπορείτε να το αφαιρέσετε.

Βιδώστε τον κρίκο ρυμούλκησης μέχρι το κολάρο. Περιστρέψτε καλά τον κρίκο ρυμούλκησης μέχρι μέσα π.χ. χρησιμοποιώντας το μπουλονόκλειδο.

Μετά τη χρήση, ξεβιδώστε τον κρίκο ρυμούλκησης και τοποθετήστε τον ξανά στη θέση του.

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επανατοποθετήστε το κάλυμμα στον προφυλακτήρα.

Ο κρίκος ρυμούλκησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τραβηχτεί το αυτοκίνητο επάνω σε ρυμουλκό όχημα με πλατφόρμα εάν: Η θέση του αυτοκινήτου και η απόσταση από το έδαφος καθορίζουν εάν αυτό είναι εφικτό. Εάν η κλίση του ρυμουλκού οχήματος είναι πολύ μεγάλη ή εάν η απόσταση από το έδαφος κάτω από το αυτοκίνητο δεν είναι επαρκής, τότε το αυτοκίνητο μπορεί να υποστεί ζημιά εάν επιχειρήσετε να το τραβήξετε χρησιμοποιώντας τον κρίκο ρυμούλκησης. Ανυψώστε το αυτοκίνητο χρησιμοποιώντας τη συσκευή ανύψωσης του ρυμουλκού οχήματος εάν είναι απαραίτητο.

 Προειδοποίηση

Δεν πρέπει να υπάρχει κανείς/κανένα αντικείμενο πίσω από το ρυμουλκό όχημα κατά την ανέλκυση του αυτοκινήτου επάνω στην πλατφόρμα.

Βοήθησε αυτό;